Mwen kontan anpil kéw rétounen de nouvo; nou konnen...

Patrick Princivil - February 9 2017, 11:54 PM

Mwen kontan anpil kéw rétounen de nouvo;

nou konnen trèbyen pakèt kandida sa yo sé nan visyé a yo grandi, sé boulé maché al pran pouvwa, sé pran pòz goumen: swadizan yo vòlè vòt yo pou yo ka pofité fè dyab la bwè san; lè sé moman éléksyon: pran tout aktè politik yo mennen yo nan péristil yo a nan palè nasyonal Dayiti, épi rélé satan ak mové zanj yo, pou yo bay kiyès yo chwazi pou prézidan ak lòt pòs léta an Ayiti.

Lè sa a pa tap menm gen vyé pati lavalas oswa pitit Déssaline ki tap nan fè tout simagri sa yo, jistan pou $100, 000 US alé nan fatra, avan yo rési aksépté yon ti gren prézidan al bay yon ti sèvis, satan ak mové zanj yo ap pwofité bétizé yo. Mwen kwè trèbyen, si yo kenbé palè nasyonal Dayiti a nan otaj, épi pou yo kité sé séktè vodou, masonlòj, lougawou, bizango, chanpwèl, baka, rat pa kaka ak gouvernman Ameriken ki gen machine éléktoral la nan men yo. Si maji nwa Ayisyen an té maché konsa, sé pa nan éta sa a poum ta wè Ayiti; mwen ta sipozé wè Ayiti pi myé pasé sa. Alò dépi 1804 rivé, jiska 2017 la; pou gouvernman Ayisyen an rété nan fè vyé sakrifis sou yon pouvwa jis pou trip.

Mézanmi, piga dim twò négatif; daprè sa Donald Trump di de Hilary Clinton ak bill Clinton la a, pèp Ayisyen an antravé.

Hilary Clinton ak Bill Clinton té ranmasé plis ké 2 milya dola sou do pèp Ayisyen aprè tranbléman de tè a, épi pou yo pa menm bay gouvernman Ayisyen an 2% nan lajan an, Hilary Clinton Ak Bill Clinton vòlè tout lajan yo.

Sé sou Jézi Kris poun apiyé nou, si nou apiyé nou sou lòm nou mèt tou fouyé yon trou épi nou tou antéré tèt nou.

Indien yo di ké noumenm pèp nwa yo, nou enbésil, nou pa anyen; mwen té faché o kòmansman, épim té di ké sé paské yo rasis, aprè mwen bayo rézon. Sèvo mésyé chèf déta sa yo fèmen, yo pa kanpé sou anyen.

Yo paka kité vyé pati lavalas ap kontinyé fini ak péyi a konsa.

Soutou zafè kanaval sa yap fè nan péyi Dayiti a, si yo pa sispan tenten sa a nan péyi a, sé pou dilèm tonbé sou patisipan yo.

Pami tout sam tandé témwanyaj yo nan sistèm nan, sé plis Danton Léger ak zokiki mwen bay yon ti krédi; sé yomenm gi gen plis moral nan sistèm gouvernman Ayisyen an.

Mwen pa fè gouvernman an woz sa a oken konfyans.

Nonm nan potko menm pran yon pouvwa, yo déja kòmansé akizél nan blanchiman dajan.

Map gadé sa bonDyé ap di pou Ayiti, mwen bézwen tounen lakay, sévré:

avèk pakèt maladren sa yo, li pap fasil.

Pwoblèm mwen gen o Canada sé pwoblèm tè poum planté; gouvernman Canadien an plen tè vid, yap fè maché nwa avèk yo; yo pa mété oken program sou pyé pou édé noumenm klas pòv yo fè jaden, épi poun péyé yo tax péyi a, péyé tè yo sou dimwatyé; si ta gen yon bagay konsa o Canada, mwen tap fout rété déyò pou jistanm mouri.

Sé baré anwo, baré anba; nan pwòp péyim, nèg plen tè vid yo pa konnen sa pou yo fè avèk yo.

Tandiské noumenm pitit bonDyé paka manyen yon ti mòso poun fè menm yon pyès kay poun dòmi; tandiské bonDyé té bay Adan ak Ève tè yo gratis.

Gèt manman yo, sé poum fout wè jistis mwen ak kriminèl sa yo.

Mwen bézwen konnen ant bonDyé ak satan ak tout mové zanj yo, mété ak pakèt malfèktè sa yo, kiyès ki pi fò.

Mwen konnen talè yo pwal rétounen ak vyé pwogram masisi yo a ak tout madivinèz yo a, mwen paré pou yo.

Related Article:

Back with the News about Haitian Politics

News about Haitian politics was really boring this past few months wasn't it? Thank God this chapter is all over! Haiti has a president. So we're...

REPLY to this message

Return to Message List