Mwen sé Krétyen! Mwen ka édé nou ak sa...

Patrick Princivil - February 12 2016, 1:24 PM

Mwen sé Krétyen ! Mwen ka édé nou ak sa, men téléfòn mwen: 613 - 293 - 8772

Mwen la poum by opinyonm sou zafè kriz la, sé pa foli pouvwa kém genyen.

Mwen gen pwogram kém pwal mété sou pyé an Ayiti ké tout étudyan ki ka li, ékri kréyòl, fransè, anglè ak éspanyòl pap dépan de gouvernman Ayisyen pou bayo travay.

Tout sa yap bézwen: Laptop kòmansé 2010 jiska 2016 la; tablet, téléfòn intélijans (Andiod, iPhone, iPad2 é plis, tablèt, internet, lokal, menmb sou Facebook ak email ak tout sòt de téknoloji ki ékzisté.

Ayiti pap krazé jan lidè sa yo konpran nan; mwen pa moun ki chita o Canada ap manjé diri a po poule épim map palé tenten.

Grande puisans yo kontan lè yo wè nou an détrès, yo la yap ri politisyen yo paské yo pa vlé antan yo. Gen yon lè sé papa yo ak manman yo ya pran pou al mòpé pisé masisi ak madivine nan konpayi yo pou $11 dola de lè, kay ké nap péyé $1,200 USD oswa CND pa mwa plis $400 éléktrisité ak gaz é plis.

K Plim té déja pwopozé opozisyon an pou yo alé chita palé ansanm avèk yo, di sa yo vlé a. Li pa fè sans pou Palè ap parèt ak yon solisyon épi pou G8 ap fè bas ké yo pap akséptél san ké yo pa vini ak yon idé pozitif.

É G30 la menm ! Yo rété yo pa di anyen, byen mové prèt pou éklaté, épi yo kenbé opinyon yo nan tèt yo.

Pétèt sa G8 la ta vlé a G30 lan pa vlél ! Poukisa yo twoublé konsa a?

Mwen déja mété tout bagay yo sou tab la klè :

Ti machan yo chita nan pousyè a tè nan lari an Ayiti, mizérab; nan ti détay ké yap van nan sé ladan pou yo voyé pitit yo lékòl, gen ladan yo sé kay koulé ké yo lwé nan menm mou ké yo pa menm ka péyél, fò yo manjé, fò yo bwè.

Nou paka ap toléré pou vòlè nan la mairi ap krazé zafè yo pou lajan ké yo pa menm genyen pou yo péyé anba tab pou mété layé yo prèské nan mitan lari a, nou twò dézòd. Zafè pou Asèk ap maché vòlè lajan ti machan yo sou prétèks tax, sa yo pap toléré.

O lyé yo vòlè zafè moun yo sé pou gouvernman Ayisyen an prété yo lajan, bayo chans pou yal lékòl pou yo aprans kalkilé lajan tax la ak dim légliz yo kòrèkteman.

Mwen ta pwal acheté nan maché Croix des Bouquets: vòlè la mairi yo sakajé zafè tout ti machan yo, épi yo té bay bò simityè a blanche, sou prétèks yo pa vlé yo chita bò lari pou yap van ankò, gen kèk ti kwen ké moun té ka chita san yo pa bloké lari a; sak bloké lari a dwé sòti, men sak pa bloké lari a té ka rété.

Vòlè yo fè tout machan a la won badè volé gagè lévé kité plas la ak gwo koko mak yo nan men yo. Yo té fè yon nétwayaj ki té sanblé jis kanmèm.

Mézanmi nou mèt kwèm ! Aprè 2 heures de tan mwen tounen pasé nan menm plas la, tout ti machan yo rétounen al chita nan menm plas koté yo té yé avan an: layé yo prèské kouvri lari a menm jan an. Ti machan yo kotizé épi yo bay yon ti lajan anba tab pou yo ka rété chita fè dézòd nan lari a. Yo mélé !

Épi politisyen yo di yo renmen Ayiti.

Lè yap palé dévan lapress pou yap di ké yo pwal ranjé koripsyon an Ayiti mwen santim ta fouré yon fè cho nan gòj yo si bonDyé té banm pouvwa Roi David la. La douane: tèt chajé; EDH: tèt chajé; ti bank bòlèt adwat a goche magouy gòg magòg, boul dyab sou prétèks pou manjé moun yo pi byen, vòlè ap piyé pòche moun yo sou plas piblik yo, anyen léta pa di paské sa fè afè yo. Pandan gouvernman Ayisyen an ap bay lòd pou péyé moun kap travay nan léta jiska 160 goudes pa jou épi Majistra ap péyé $20, 000 US anba tab poul ka élu Majistra paské yo wè koté yo pwal fè kòb la sou ti machan yo. Tank yo salòp, yo pap nétwayé lari a, yo préféré vòlè pito. Ané sa a mwen paré pou yo.

G8 la ! G30 lan fèm tandé nou.

Prézidan Martelly té mal aji nan éléksyon, sé vré.

Prézidan Martelly kité anpil moun nan soufrans pandan li fè bèl kay li sou dlo ki kouté $8, 000, 000; pagen bank ki pwal prétél yon lajan konsa, sa vlé di kél péyé kay sa a kache.

men li kité anpil bon résous pou péyi a, li fè yon diférans,

Opozisyon an jwèt pou nou dévan nouvo paléman an.

Gadé ! Si yon désizyon fin pran pou aprè 2 mwa pou nèg ap fè dézòd !

Lapolis, MUNISTAH ! Jwèt pou nou.

Related Article:

Haiti Transition - G8 Announces they WILL NOT Recognize New President to be Elected by Parliament

Haiti Transition 2016 update -- More trouble in paradise... The group of 8 (G8) candidate who were opposed to the elections in Haiti have announced...

REPLY to this message

Return to Message List