Oh oh! Ki sam pansé? Mwen bézwen rantré an...

Patrick Princivil - April 9 2015, 1:40 PM

Oh oh! Ki sam pansé?

Mwen bézwen rantré an Haiti poum al sèvi péyim, map viv au Canada dépi Mars, 1990; jiskas Avril 2015; mwen pap tronpé tèt mwen, péyi orijine mwen sé Haitien e mwen natiralizé kòm citizen.

Sé nan Toronto map nap viv koté nou wè tout lòt nasyon ap sèvi nan gouvernman Canadien an kèlkéswa Haitien, Arabe, Indien, Afriken, Dominiken étc. yon moun mèt sot nan ninpòt péyi kotél sòti a, avèk yon rézidans sèlman nou ka police Canadien, nou ka antré nan l'amé Canadien etc. san problèm, diaspora nou kon règle jwèt la fon nou fòmé poun fè travay jan poul dwé yé, sé pa vin poté bouré nan gouvernman fè magouy gen prizon ladan.

Yon police kap jis bay machine tikè nan lari Canada ap touché pou kòmansé $21 de l'heure e yo gen 12 heures de tan par jour plis overtime sa dépan de branche la aprè 1 ans gen ladan kap touché $50 de l'heure.

Pa kité sé mwen kap di nou alé sou Google e tapé: what do we need to be a police officer in Canada épi nap jwen tout information sa yo e si nou vlé wè antrénman yo sou Youtube apré nou fi tapé sa nou bézwen an sou Google jist ajouté Youtube nap wè san. Par éxzanp si pou yo aksépté yon kandida pou fè la police au Canada pou kòmansé gen yon tès yo bay fò nou pran yon ékzamen pou nap kouri pandan 6 minutes san pozé mwen pat janm fè oken ékzèsis nan vim, mwen éséyé mwen trouvé sé di pou yon débitan menm ké yo bay tan poun al fè ékzèsis avan nal pasé ékzamen sa a, mwen pa fout alé yon péyi ki déjà konronpi nan jwèt masisi ak madivine mwen pap fout van Jézi pou lajan.

Gouvernman Haitien sipozé profésyonèl nan sa yap fè, mwen vlé rantré an Haiti poum sèvi pròp zansèt mwen légal san mwen pa bézwen pasé anba tab poum al fè magouy pou pozisyon, nou pa grangou au Canada jis nou ka fè gro prè ou krédi au Canada men nou pagen 5 kòb ki pou nou, sa fè nou paka édé fanmi nou kap pasé mizè an Haiti, Seng Domeng, Brézil etc. Men nan ti kòb map touché a map fout planté patate, manyòk, tomate, bannan, bètrave, kokoyé etc lada, lè rékòt prè ma fout kapab chajé yon bout kamion ak manjé an toutan poum poté bay fanmi yo ak zanmim yo.

Mézanmi sé sérié, pa pasém nan bétize.

Nou prè poun rantré ak tous les 3 pitit nou yo pou nal mété yo lékol an Haiti si posib men nou pavlé al mété yo nan vyé lékòl krazé, fisiré e mizérab pou si yon lòt tranbléman de tè pasé pou yo pa victim nan mové kondisyon byen moun ka mouri nenpòt koté men nou paka kité lékòl lux nan gran péyi blan pou mal mennen yo nan mizè Haiti.

Pi gran gasonm nan gen pwal gen 8 ans, an séptanm li pwal nan twazièm ané, profésè lékòl la rélém sou téléphone mwen yè pou lap dim misyé pa réspéktél, sé mwa séptanm nan mwen tap tan fini poun té rétirél lékol la e fèl étudié sou internèt nou tou pofité rétiré li men kounyé a li gen tout matérièl yo nan men nou lap étudié sou internet.

Ahahahah! Papa gen moun ki ka ap di bla! Bla! Bla! Bla! Poukisa?

Gouvernman Canadien an pa kont sa e yo dwé kon poukisa; lékòl la sé gratis, auto bus gratis poukisa nou préféré péyé sou internet pou étude yo?

Répons lan sé lè timoun yo rivé nan twazièm ané lékòl yo, lékòl la apran yo fè masisi ak madivinèze, kòman pou gason plimen, konyen, koupé ak gason parèy yo, kòman pou tifi yo patajé fo bwa ansanm a tifi parèy yo: JPP. Kapòt tou rézèvé nan lékòl la ap tan yo. Mété gadé film pòno, sòsyé (witchcraf) nan twazièm ané lékòl au Canada.

Men vyé profésè kap rélém pou fèm moral ak pitit nou, sé nòmal pou timoun yo pa réspékté yo, bon yo pa menm réspékté tèt yo.

Pèp Haitien ouvè zyé nou, an nou kolé tèt nou ansanm pou nou ranjé péyi nou paské pita pwal pi rèd ; Haiti pwal vin konsa tou, pandan li poko konsa a an nou pofité ti okazyon sa a poun sèvi Bondyé paské bonDyé pap négosyé ak Sodom.

Si sé yon bagay sérié ki pagen magouy ladan, map pozé kandida pou sa mwen kalifié pou sam ka yé poum al sèvi gouvernman Haitien an, bagay Sodom sa a pa bon menm nan Canada-US; Mwen pa bézwen palé nou de la France, Mexique etc. Nou wè sa kap pasé.

Tout ékzijans ki pou fè yon kandida ki nan péyi étranjé patisipé nan éléction Haiti a dwé sou internet tankou lòt péyi dévlopé ou vlopé pou nou kon sa pou nou fè, o mwen si nou poko genyen yo na étudié pou nou genyen yo pou prochen éléction.

Paské kotém kouché an kwa la a mwen pap kité magouyè ak rakétè kenbé péyi d'Haiti an otaje, mwen sé Haitien tankou tout lòt Haitien, mwen gen dwa poum révandiké, mwen gen dwa poum manifésté, men san voyé ròsh, san mét difé, san krazé brizé, ak bib la; men fwa sa a mwen paré pou gouvernman Americain an, mwen pa menm pansé de Obama paské sé vyé pòpèt Américain li yé.

E byen map tan Bill Clinton ak Madanm ak lòt nouvo ajan yo fèk mété a, gadé si yo pa négosyé byen ak zafè éléction sa a ki gen poul fèt la map acheté yon kès bannan kochon map lonjé tout fè yon sèl poum konyen yo.

Ban krétyen yo pa di sé guédé kém genyen, sé anrajé mwen anrajé priyé pou mwen.

Related Article:

Haiti Elections candidates Registration suffering from a SLOW start

Registration of Candidates for senators and deputes in the upcoming Haiti elections is seeing a very slow start... One of the requirements by the...

REPLY to this message

Return to Message List