Kèlké swa moun kontan kèlké swa moun...

Patrick Princivil - March 25 2015, 7:48 PM

Kèlké swa moun kontan kèlké swa moun faché men opinion pam, Mwen réspékté sa lè yon moun gen konpétans nan sa yap fè sou zafè éducation ak profésyon.

Jean Bertrand Aristide té monté Prézidan ak puisans anpil moun té rémenl e pou jis kounyé a si li alé nan éléksyon mwen pa di lap bay menm randman yo ankò paské li té pasé sou pouvwa a déjà Raoul Sédras té fè konplo ak lòt alkolik parèy li yo e yo tévoyél alé byen mal men li tap toujou gen anpil moun dèyèl, pa bliyé sa: moun ki ta pral voyél alé yo ankò plis pasé kap voté pou li yo.

An nou pansé mézanmi ! Jean Bertrand Aristide sé yon moun ki fè anpil étude e yo di kél palé 7 langues, li pat vòlè kès léta, pèp la di ké Réné Préval pat vòlè kès léta poukisa bagay yo tap maché byen mal an Haiti konsa a, èské sé paské yo pat pasé 10 ou 15 ans e plis nan gran péyi kòm États- Unis, Canada ak LaFrance étc ki fè bagay yo tap bye mal kon sa a?

Yon moun ki gen yon vrè répons sou zafè sa a nou kapab e-mail: patrickprincivil [at] gmail.com ou byen rélém nan 1-416-274-9803.

An nou pansé mézanmi ! Nou gen yon problèm lakay nou fò dwé fixél, sé pa mét nan tèt ti kòb yap péyé nou nan Palais National d'Haiti a trò piti, sé sur ké nou dwé répanti pou nou jwen padon dévan Bondyé, bon nou pa vlé ini nou ki jan bagay pwal maché la a?

an nou pa gadé sou lòt péyi étranjé kap progrésé nou pa kon sa yap réglé, lè nou wè yon moun posédé yon bagay nou pa kon ki valè tè moun lap fè dyab manjé poul posédé sal posédé a; sé konsa tou lè nou wè yon moun ap progrésé tou nou pakon kivalè tan moun sa a fè ap priyé bonDyé, lè bonDyé pa gen lòt chwa li ka menm chwazi menm méchan pou missionl fin akonpli, li té voyé zyél an Izraèl li pat wè pèson pou té ranplasé Samuel, pèp Izraèl tap plenyen nan pyé bonDyé ké yo Bézwen yon Roi, malgré li té di yo ké Roi a pwal maltrété yo yo té di wi ké yo vlél, é byen bonDyé té ba yo Saül kòm Roi, malgré Saül té yon kriminèl pat gen yon moun ki té gen plis moral nan gouvernman Izraèl la sé sak fè Bondyé té chwazi li men gran mèt la paka fòsé moun sèvi li, nou pa wè nan ki éta Roi Saül té mouri?

Révéyé nou, Bondyé té voyé Samuel al béni David poul té ka al ranplasé Roi Saül men pa bliyé sa: papa David rélé Jessy men sé pat David sèlman kél té genyen kòm pitit, li té gen lòt pitit ki té pi gran pasé David poukisa li pat chwazi nan pi gran frè yo?

Mwen pa kwè sé paské David té pi bon pasé lòt gran frèl yo.

Ebyen sé sa kap pasé la a wi: Lavalas pat vòlè men li pat ka métrizé la douane ki tap marché byen mal dépi avan 1804-2010; byen ké gouvernman Duvalier a pat kenbé péyi d'Haiti nan fatra, labou, kaka, grangou tankou nan éta nèg métél aprè 1986; men kwa bosal, lassaline, trou régo yo té toujou nan éta déplorab, tout moun konnen ké nou pat gen téknoloji ké nou gen kounyé a men nou pa bézwen téknoloji pou nou nétwayé yon péyi, sa pap déranjé anyen si nou rété yon ti péyi, men si péyi d'Haiti vin pròp si pa ta gen mizè grangou ladan sa ap fè yon diférans.

Nou paka ap kouri dèyè méyè Prézidan nou pou nal ranmasé youn ki pi mal, kounyé a zyé nou ouvè nou pap pran nan kolòn moun égoyis ( selfish), sa yo ankò, mwen jiré aprè sak fin pasé la a nou pap pran nan vyé démagòg sa yo ankò, Prézidan Martélly té bat Madame Manigat tout moun té wè ak tandé sak tap pasé nan élétion final la, polis tap menm tiré moun ki tap plasé ti papyé sou wout yo pou Prézidan Martélly té monté.

Anpil nan moun Martélly yo té byen paré yo si Madan Manigat té fè menm moyèn yo nan éléksyon yo tap boulé tout Haiti, koté platform Déssaline té yé?

Men krapo yo mori e yo mouri san bouda.

Kounyé a nou paka dim anpil nan yo menm pap menm travay nan Palais National d'Haiti ak Prézidan Martélly épi nou vin kandida pou Prézidan.

Moun sa yo poko ka dékouvri ké piyay la fini, pagen vin pratiké ankò mwen jiré si sé pa yon kandida ki sot nan Palais National kap travay kèlké swa sak monté a sé sou yon boukan difé li pwal chita.

Prézidan Martélly sipozé fè 15 ans sou pouvwa a pou réspè nou dévan le monde entier.

Si gen youn nan pitit Martélly pa fou kap, travay nan Palais National d'Haiti ki pap maché avèk pantalon ap trennen sou tèt boudal ak gren zanno nan zòrèy li e li onèt tankou jan Prézidan Martélly ap travay di pou nou gen yon péyi préféré sé li pou ta dwé ranplasé papal tankou George Bush papa ak pitit la tal Prézidan aux États-Unis.

Ti gato sa pagen moun kapwal plonjé souli pou dévorél sèlman ak fanmi yo ak zanmi yo sèlman, ti gato dwé rété nan men Prézidan sérié pou séparé gato a pou tout moun jwen mòso. Prézidan Martélly pa menm bézwen menm mété nan tèt li ké ti pèp pié blanche ki pa menm kon li ki pwal voyé Prézidan monté kounyé a, sé haute téchnology ak moun ki konpétan ki pwal voyé candida monté.

Date ti pèp ap chwazi candida, nou té kon tandé gen Ministre agrikilti, ministre konstitisyon, ministre kalanbè chak jou ti bòs mason ap plenyen dal béton enjényè fè ap tonbé pandan yap koulé li, pon ap tonbé; ministre agrikilti pa menm planté yon ti bannan, pwa, diriz, maïs étc. Mwen pagen oken réspè pou moun sa yo.

Viv Prézidan Martélly pou pi piti 15ans, ti pèp pa menm bézwen lòt moun, ké tout moun voté Prézidan Martélly.

Amen.

Related Article:

Haiti - Mirlande Manigat di: "Mwen pa gen blan deye m"

Mirlande Manigat di: "Mwen pa gen blan dèyè-m" nan yon interview Dirijan MOPOD ak RDNP a te bay yon station radio nan capital la Mardi 24...

REPLY to this message

Return to Message List