Sa se opiniom pam

Butler - October 15 2010, 3:09 PM

Mesanmi, pep haitian an, bouke ator, avek politien, tet chat sa yo.Pep la besoin respire yon lot le.nou besoin yon lider, yon moun ki renmen haiti, yon moun ki ka fe tout haitian mete tet yo ansamble, yon moun yon moun ke nou ka fe yon ti kras confrance, mwern konmen pa gen moun ki onete, nan monde sa nou ap viv la, nou pa besoin kandida ki gen move renome, se pou nou checke kandida, yon 1 pa 1,nou pa vle voler, pou president haiti anko, google tout kandida yo, cherche konmen race yo.nou pa vle pran anba voler anko. al chercher conmen sa yo fe pou tet pa yo dabor, pou nou ka vote pou yo.

REPLY to this message

Return to Message List