Dat map travay ak mésyé politisyen sa yo sou...

Patrick Princivil - June 14 2016, 9:19 AM

Dat map travay ak mésyé politisyen sa yo sou rézo a!

Si yo pa entélijan, yo pap janm entélijan anko.

Pa gen wout pa bwa, 53 pati politik té rélé anmwé frode: mwen dako ak tout sa, men koté prèv la?

dépi an 1804; rivé jiska 2016 la; sé koken kap dirijé Ayiti.

Privert paka dim poul té siyen yon ako ak Michel Martelly pou éléksyon té fèt nan péyi ya, épi pou nouvo prézidan an té monté prézidan le 14 juin, 2016 la; men 14 juin rivé oken prézidan paka monté, sa a sé yon mank de konpétans, oswa menm zèv koken yan kap akonpli.

Mwen pat vlé di anyen poum pat agravé bagay yo, sé 2 pi gwo problèm ké systèm gouvernman Ayisyen yan ap enduré:

1.) Zafè lè yon prézidan chwazi yon prémyé minis nan péyi ya twop trala; fo gen yon mezi séryé ki dwé pran kont vyé bagay sa yo, si lwa a di ké citizen pagen dwa pran yon séri de pozisyon, épi yo barél nan magouy: pèdil nan prizon é jété klé pot la nan lanmè, lè yo fini chwazi yon minis sé bay pakèt rétadé yo yon dènyé délè pou chwazi yon mini: vlél, oswa pa vlél, yo pa pi bon pasé sa; pi fo ladan yo, sé kob yo bay anba tab pou yo rivé koté yo yé ya, sé kout $ 20, 000: Amériken anba tab kap palé, mwen ta byen renmen al pran yon pos majistra, oswa kazèk, oswa asèk etc. poum itil péyi mwen, men! Élas! Grosè kout kob sa yo kap pati anba tab sa yo, sé bliyé sa, (stop that).

2.) Zafè lè pou tout sénatè réyini, épi pou yo pran yon désizyon sévè nan péyi ya, épi yon pakèt lot ti sénatè, député, ap pran poz majorité yo, épi pou lè gen séyans pou ti gwoup majorité ya pa vlé parèt tèt yo tankou wa nan péyi ya. Sé pou léta pran désizyon kont sa: dépi sé lè pou yo prézanté épi yo pa parèt tèt yo sé fout yo déyo, (stop that).

Banm lansé bonm nan, kotél tonbél tonbé!

Nan 5 ans PHTK a, péyi Dayiti tap vrèman bèl, sé Moise Jean Charles, André Michel ak pati lavalas ak tout lot alkolik parèy yo a ki détwi travay ex-prézidan Martelly te fè yo anba difé; PHTK fè anpil gaspiyay, men! Yo fè sa yo té kapab; ki gouvernman ki té konnen fè travay ké yo fè la?

Tout gwo kriz sou zafè éléktrisité sa yo ké pèp la ap andiré la yo, pèp la pa bézwen plenyen: opozisyon an volè prèské tout pano solèy yo, nèg pa péyé kouran, travayè ap volè, maniféstan yo pran prétèks maniféstasyon politik, maché ak bokit nan men yo: swadizan pou bat tanbou, mati wi, blof; aprè maniféstasyon an yo volè tout sab léta mété a tè ya; yo volè tout woche léta mété a tè ya; yo volè tout fè léta mété a tè ya; yo volè tout planche léta mété a tè ya; yo volè tout sab léta mété a tè ya. Sa yo pa volè yo: sé sak parèt sou gwo kamyon a trélè yo; sa vlé di: chak jou yo fini travay, yo rétounen ak trélè yo ak tout rès matéryo yo.

Kiyès nou fè mal?

Men Michel Martelly chita nan bèl chato li nan yon building ki kouté $ 8, 000, 000: 00 Amériken, lot kay kél genyen pa konté: sou po do vakabon.

Sang méchan an nan ko nou: boulé kaotchou, volè zafè moun, tiyé moun, bay moun kout poud, pran zonbi moun, sang sal etc. nan dènyé tan sa a: noumenm krétyen, sé priyé bonDyé anpil; 99% ti pèp Ayisyen yan van tèt yo nan dyab pou lajan; satan ak mové zanj yo acheté prèské tout moun nan légliz yo pou lajan, é moun ki pa nan légliz yo?

kèlké swa yo nan légliz, swadizan yap priyé bonDyé.

Ninpot madivinèz ka acheté madivinèz nan légliz yo pou rézidans; ninpot masisi ka maryé ak masisi nan légliz yo pou rézidans.

Dépi yo tandé viza, oswa rézidans: yo prè pou yo fè tout bagay; yo pa bézwen konnen si moun nan té ougan, oswa manbo; yo pa bézwen konnen si moun nan sé masonloj, lougawou, sanpwèl, zobop, bizango: chéri fè zafèw; yo nan jèn chak jou yo sou tout montay yap priyé, mwen pa konen sa yap priyé ya. Mwen ta renmen konnen nan ki syèl yo pwalé?

Pastè nan masisi; pastè nan madivine, pastè nan ougan, oswa boko, pastè nan manbo, pastè nan lougawou, pastè nan sanpwèl, pastè nan zobop, pastè nan bizango, pastè nan masonloj.

Satan ak mové zanj yo fè légliz yo tounen péristil, men! Élas!

Noumenm ki pou bonDyé yo pap koubé nan pyé gouvernman Amériken ak tout Bahomet sa a ké yap adoré ya; ni le pap ak tout satan, mété ak mové zanj yo, o non de Jézi; yo pwal nan lanfè ya poukont yo.

Menm pwal an Ayiti an juillet ya:

Jézabèl yo pa menm bézwen fè plan pou souyém nan péché avèk yo, yo pa menm bézwen pèdi tan yo; yap kenbé sida yo nan dada yo poukont, o non de Jézi. Bonm té sélibatè, épi dépi an 1983; rivé jiskan 2004; bonDyé té bloké Jézabèl yo pou yo pat lagé sida yo nan dadam, sé pa kounyé ya poum ta bay satan ak mové zanj sa yo piyay sa a.

Kounyé ya mwen sé yon mésyé maryé ak 3 pitit, map viv ak madanm mwen, é nou toujou ap viv ansanm o non de Jézi, mwen gen yon nanm a sové; yon sèl mari, yon sèl madanm.

Pa gen wout pa bwa, kréyol palé, kréyol konpran: tout Jézabèl sé kenbé sida yo nan dada yo.

Bonm sa yo ké map lagé la yo, sé pa pou démoli moun; o kontrè sé pou édé tout krétyen kap domi pou révé yo, vyé matyè sal sa yo ki kaché andédan po yo a, sé kitém pézé plè a pou yo soti, mwen toujou mété nan tèt mwen gen anpil moun kap pran konsyans, é kap poté ti rès ko yo bay bonDyé poul géri yo.

Bondyé béni nou.

Related Article:

FLASH: Haiti - JOVENEL Moise di Lap Nan Manifestation MINUIT kont Privert la aswe Lundi a

Denye Nouvel... Haiti - Candidat a la presidence JOVENEL Moise di couvre-feu, pa couvre-feu, li pwale nan manifestation Entente Démocratique...

REPLY to this message

Return to Message List