Pa blyie se nou minm haityien ki mete tet nou kote li ye-a.An...

Hen - February 2 2016, 9:37 AM

Pa blyie se nou minm haityien ki mete tet nou kote li ye-a.An nou fe yon simp analiz.Cou deta eleksyio fet minm nan pi gwo peyi et opposition pa ni bloke ni detrui peyi-a pou sa selman pati ranje kol poul pran pouvwa nan prochin elksyion an et yo pran pa na govenman-an.Min haityien telman gin haine na kel li pa we Haiti ni pep la kap soufri se detrui et minm aveni generation kap grandi-a.Prezidan Mateli gin problem se vre min pose tet ou kestyion ki yes nan opposition ki pa gin problem ki haityien ke ou ka fe konfians min nan prop fanmy haityien yo toujou ap dechire yon lot.Se natu haityien minm "nan ginin neg pa vle we neg" .Mezanmi mete tout poly tick a kote panse reflechi.

Ki yes ki fe peyi-a pi mal ki yes ki kraze peyi-a Mateli ou opposition-an.Si opposition te rinmin peyi-a tout ti ed ki te gin pou malere yo tout ti efo ki tap fet pou te bayo yon ti espwa tou piti mechan pa ta suspan-yo.Se pou premyie fwa na listoua haiti gouvenman bay pep haityien kob et se pa ate li voyel ba yo tankou chyin.

Mateli te prezidan selman pou 5ans poukisa Senate yo pap okupe yo pou travay avek govenman pou te ameliore arondisman ke yo te reprezante-a minl le yo tap leve vwa yo kont sa ki pa bon.Ak tout konsyans si yo te mete min ak mately peyi-a tat fe ampil progre li pa tap tounin deye. Se paske nou refuse met tet ansanm kife etranje ap vinn foure bouch no zafe nou.Et ceci nou tout koupab.

Sonje byin le ou lonje yon dwet sou yon mounn ou minm ou gin 3 dwet ki lonje sou ou. Poze tet ou kestyion ki yes ki pi mal. Si Mateli chaje defaut epi li pa kraze brize ni detrui peyi-a min opposition-an li minm kiyes ke yo ye?

:avan chak manifestation yo fe voodoo gran jounin nan mitan cafou 1)eske ou janm kalkule kombyin san mounn yo bay djab bwe 2)yo refuse tout premyie minis ki nomin konsa yo ampeche gouvenman-an stab et yo bloke tout ti ed ki te gin pou malere yo(ti manman cheri)3)yo boule kay, lekol, biznis, machin moun, machin letat, bus, pyie vole ti malere yo kap degaje yo nan lari-a bloke education ti moun 4)yo koz lavi-a vinn pi che nan peyi-a paske tout bagay sa fe plus grangou mounn af soufri malnutrition.5)yo kreye telman insekurite ke minm diaspora pito al passe vacans lot kote ke yo vinn nan peyi yo.6)yo kraze tout gro efo ki fin fet pou retounin ak tourist nan peyi-a.Konya se group sa ki pa minm respekte lavi timoun kap di parant ekri non timoun yo anba pyie yo si ou voye yo lekol alow yo mounn ou ta kwe nan group moun sa ki yo tout pedi eleksyion ki mete tet ansam et deklare se yo ki sove peyi-a.Mezanmi dim non ki yes ki bon la pami tou tick sa yo ki na peyia .Si haityien te kon fe politik minm le gin divejans yo met tet yo ansam pou avantaj haiti ak pep la konsa blan-an ta respekte nou. mezanmi li le li tan pou nou chanje.Nou pa janm aprann sa ki rele respekte doua mounn.Depi yon mounn pa dako avek nou nou detruil.

Haityien ti zorey mezanmi chanje.Make sa'm di oula ou pral oue batay deblozay nan G8 la pi devan et se pap fot yo se konsa haityien travay et juk tan la fin rive sa-a pap janm chanje.

Malheureusement c'est la verite.

Related Article:

FLASH: Haiti Transition - G8 Refuses to Meet with OAS Mission

Haiti Transition 2016 Update - The Organization of American state (OEA/OAS) mission to Haiti is receiving some opposition of its own from the group...

REPLY to this message

Return to Message List