Jiska menténan mwen pap bay chyen ka Prézidan...

Patrick Princivil - January 28 2016, 5:50 PM

Jiska menténan mwen pap bay chyen ka Prézidan Martelly pou pakèt vòlè sa yo. Si yo té gen konsyans yo tap bay Jovenel Moise yon chans pou dirijé péyi a. Salòp yo pa ofri anyen épi yo bézwen al dirijé Ayiti ak 2 pla men yo pou drivé péyi a nan plis farine, san sit internet, san Facebook, san Instangram, san Twitter, koté nou pwalé avèk yo?

Prézidan Martelly fè yon bon travay, rézonm pa sipòté PHTK ankò, sé lèl di kél fè yon prè $8, 000, 000: 00 amériken pou lal péyé ak intérè, mwen oblijé jété sèvyèt. Sil té di ké sé yon biznis kap rapòté lajan mwen tap dakò a san pousan, genlè sé poul abité?

(come on)?

Li kòmansé byen lap fini mal konsa a.

dézyèm érè: 6 vyé Sénatè pouri ak tout Député Anel Bélizaire ak pati Lavalas ak tout lòt vyé pati opozisyon an sot fè 4 ans yo tap rabouré bil Prézidan Martelly.

Mwen té sipòté Prézidan an pou jistanl té kasé zèl yo 12 janvyé, 2015 ; viktwa sa a sé pat Lucifer ak pakèt vyé batanklan éstati ké Jean Jacques Déssaline ak François Duvalier té mouri kité nan palè a ki té fè Prézidan gen viktwa a, sé Jézi de Nazarèt ki édél gen viktwa a, paském nan jwèt la. Olyé pou Prézidan martelly ta di bonDyé nan syèl la mèsi, li té préféré té fè apèl ak Voodooyizan, prèt lougawou Katolik, séktè sanpwèl, manbo, ougan, baka, bizango, masonlòj (witchcraft) pou té réfòmé sistèm nan. Sak fè yo pa édé Prézidan poté yon solisyon ak krize sa a yodi a?

Koté Lucifer?

kòm li di kél pwal monté sou cha li paské lapolis avèk li kèl pa soté, sé poum wèl jodi a. Yon zafè kanaval ké malfèktè ap masalré moun ak jilè bouyi, fo pwen, koté malfètè ap frennen mou tou patou nan madigra ak kanaval, yo déja madigra pou yap maské ankò, fè Lucifer ak lwa yo édéw.

Dépi lontan bagay yo té toujou konsa: diktatè Jean Claude Duvalier ak pakèt tonton makout yo tap simen latérè: dépim té fin batizé Adventiste du 7tyèm jou nan légliz Bétanie nan Pétion ville le 17 Févriyé, 1985 la ; aprèm té kòmansé ap li bib la, mwen té vin dékouvri ké baboukèt tonton makout yo té mété nan bouche pèp la pou té kenbé yo nan ésklavaj la, mwen jétém nan la priyè épim té sipòté lidè politik yo pou té fan nan bouda Jean Claude Duvalier épi nou té fésé misyé a tè.

Olyé pèp la té pran konsyans pou té di ké sété bonDyé nan syèl la ki té délivré yo, pifò nan yo té di ké sété salopri éstati ké yap rélé manman Marie a ki té délivré yo. Sak fè yo pa poté yon solisyon pou Prézidan an jodi a?

Lucifer poko ka révéyé toujou?

Dyab sa yo gentan vin parésé.

Related Article:

FLASH: Haiti - Martelly Says: I will NOT give the Power to those who Refuse to Go to Elections

Haiti Elections Update -- President Michel Martelly said publicliy that he will NOT surrender his powers people who refuse to go to elections.....

REPLY to this message

Return to Message List