En vérité! En vérité! En verité twa...

Patrick Princivil - January 7 2015, 2:18 PM

En vérité! En vérité! En verité twa fwa!

Mwen pa wè pou kiyès poum ta voté nan pati opposition an, yo pat janm fè anyen kòmanm ta ka fè voté pou jan de moun Sa yo?

Lè pou Jean Claude Duvalier té pèdi pouvwa a mwen pat nan patisipé nan krazé brizé menm té yon nonm ki tap batay en esprit pou gro miray sa a té tonbé, si nou kwè sé manti mwen ka menm ba nou référans sou démande.

Mwen gen yon gran frèm kap viv New-Jersey, mwen gen yon gran sèm plis 2 ti frèm kap viv Ottawa-Canada ki ka sèvim témwen.

Mwen pat kon règle, mwen té résévwa mésaj Adventiste du séptième jour 13 Janvié1985; épim té batizé Adventiste 17 Février/ 1985;

Aprém té fin aksépté Jézi pou sovè pèsonèl mwen mwen té fè yon gran diférans entre Jézi ak moun kap fè mal yo. Tonton makout té tounen yon pakèt lion kap dévoré moun, ou gadé moun nan li té prè poul nou, Léopa menm tap fè méchansté yon lòt bò, kazèn yo tap fè méchansté nan fason pa yo. Lèm fè la bib e mal légliz, gadé film Jézi ak disip li yo mwen té konsidéré léta Haitien tankou yon ban bèt sovaj ki pa sivilizé.

Lèm té tandé Gonïve té lagué nan dèyè Jean Claude Duvalier poul alé mwen jétém nan la priyè épim té apiyé tout moun ki pat kanpé nan kan diktatè a é mwen té menm té profité rélé aba Jean Claude nan ti katié Pierre Silly kotém té lévé a, e bien lè dyab yo té volé gaguè moun té sézi.

Sé konsam fonctioné dépi sé pou bagay ki bon é ki fè sans mwen avè nou, men dépi sé vyé moun rakétè sa yo map kouché an kwa pou yo pa vin monté sou moun ankò.

Mwen paka bay oken répons sou twa kandida sérié nan péyi d'Haiti pou ranplasé Prézidan Martelly e mwen konnen gen anpil bon Haitien réspéktab nan péyi d'Haiti e nan Diaspora a ki itil péyi nou, malheureusement man nèg ki gen lajan yo sé plis nan koripsyon yo kanpé yo pa kanpé sou anyen, sé pou sak, fè lè gen éléction nan péyi d'Haiti pami million Haïtien sé cent mille Haitien ki voté paské tròp pa sérié ap viv an Haiti.

Sé pou sak fè sé pakèt pòv san éducation, vakabon piéd sal kap voyé Prézidan monté Prézidan en Haiti, sé pou tèt sak fè ké yo pa kon sak valè konpétans pou moun vin lidè.

Si Haitien pa apran yo pap janm apran nan vi yo, soyons sérié mésyé al sou Google tapé sweet Micky YouTube sé pa kritik map fè.

Sweet Micky sa a vin chanjé an Michel Martelly, Michel Martelly sa a séli, enm ki kanpé kont koripsyon ak imoralité pou chanjé figi péyi d'Haiti e li té bat 34 kandi bien mal. Kot Moise Jean Charles ak tout pakèt rat pa kaka parèy li yo téyé?

Nap gadé gouvernman Américain an sé chèf Massi ak madivine e sé yo kap dominé le monde menm si sé pou yon ti bout tan, pou wè sé menm vyé moun sa yo kap bay pròp Haitien parèy fèy dola vèt anba tab ranpli ak malédiction pou vòlè richès nou san intélijans yo pran ladan, menm moun ki swa dizan di sé Chrétien koubé yo anba koripsyon pou vyé fèy dola vèt sa yo, Jézi pral vini map, gadé koté yo pral mét kò yo.

Apré tranbléman de tè a George Bush ak Bill Clinton té pran charge pou té rnmasé lajan nan fund raising pou Haiti, jiska mentnan mandé yo kisa yo fè ak kòb sa yo pou Haiti yo rét bèbè, si inbésil pa bay intélijan paka pran.

Répons lan klè, pagen moun pati opposition ki konpétan ki ka ranplasé Prézidan Martelly pou kounyé a, soutou si yo pa voyajé e yo rété ak ti sèvo yo fèmen an Haiti e si yo pa palé anglè pou kanpé dévan Gouvernman Américain an nou kaka, Palais national d'Haiti pap janm rébati, MUNISTAH pap janm déchouké nan péyi d'Haiti, tout politisyen rakétè sa yo pwal rétounen al piyé douane yo, tout ti visyé nan EDH ap vin pi mal, gòg magòg etc. JPP.

Related Article:

Haiti Presidential Elections - Who is Presidential with less than a year to go?

QUESTION: Who will the the Next Democratically ELECTED President of Haiti? Who is presidential? Can you name three (3) good Haitian presidential...

REPLY to this message

Return to Message List