Mwen gen aksè poum bay 3 opinyon sou rézo a pa jou...

Patrick Princivil - June 24 2016, 12:33 PM

Mwen gen aksè poum bay 3 opinyon sou rézo a pa jou, mwen oblijé rézèvé opinyonm jis anviwon 3 heures, oswa 4 heures aprè midi pa jou, dépi pati opozition yon yo pa parèt ak yon vyé bagay danjéré pou mété pèp Ayisyen yan nan plis twoub, poum ka maté yo pi byen. Map véyé tout vyé mové kou yo, ak konplo kap fèt kont Ayiti yo, sé sak fèm rézèvé bonm mwen yo a la dènyé minute, dépi nou pa tandém parèt ak anyen nouvo, sé paské pagen anyen danjéré ki pi bliyé o sijè Ayiti ki pou fèm kimen.

Travay map fè ya pa fasil, nèg ap rélé tèt yo pitit pitit Déssaline, ébyenm sé yon-n ladan yo. Gouvernman Amériken té okipé Ayiti an 1915 jiska 1934; sa pa itil nou anyen; o kontrè sé fomé yo fomé politisyen pou gagoté nou, paské nou pa ini. Nou sot pran yon tranbléman de tè 12 janvyé, 2012 la; sé sèl bonDyé nan syèl la ki konnen sak té pasé a, oswa sak pou konnen, konnen.

Mwen pap two touché dosyé sa a jodi ya. Gadé Diaspora nan Miami santi yo fyèr pou yap rélé ti kwen yo yé nan Miami an: petit Ayiti (litle Miami), koté yo wont palé de croix-bosal; lasaline etc nan port au prince.

Nou tandé George Bush ak Bill Clinton té pran charj pou ranmasé lajan patou pou té dévlopé Ayiti; yo fè yon ti bagay.

Men nou bézwen yon gouvernman Ayisyen ki ka fè yo tou; nou bézwen yon Jocelerm Privert ki ka fè yo tou; sansi pap ka monté nan syèl la, ané sa a mwen paré yon bwa long pou tout magouyè kap triché nan péyi Dayiti, sé yo ki fè blan zyé vèt pa réspékté nou. Mwen mandé konkou tout diaspora pou lévé kanpé, édém kouché an kwa, kont vyé konplo yo. Lè map bay opinyonm sou rézo a, sé tout yon pélas, sé konsam fonksyoné.

Blanchiman lajan yo trè fo nan péyi Dayiti; anpil kilo kokayi-n, éroyi-n, krak, mayigwana etc. ap tonbé nan péyi a, mwen pa di ké sé yon bon bagay.

An nou rélé sou ko nou, mézanmi sipan travay pou trip; sispan jété kwi wonga pou 3 grande puisans yo; sa pa itil moun anyen, sé détwi sa ap détwi moun.

Mwen satisfè ak 4 kandida sam wè la yo, paské sé yo ki té dévan ki tap mennen.

Men mézanmi!

Menm ké té gen frod nan éléksyon ki sot pasé a, pèdan yo pa ta bézwen rétounen al maré pyé moun nan éléksyon ki pwal vini an, sa Mwen gen aksè poum bay 3 opinyon sou rézo a pa jou, mwen oblijé rézèvé opinyonm jis anviwon 3 heures, oswa 4 heures aprè midi pa jou, dépi pati opozition yon yo pa parèt ak yon vyé bagay danjéré pou mété pèp Ayisyen yan nan plis twoub, poum ka maté yo pi byen. Map véyé tout vyé mové kou yo, ak konplo kap fèt kont Ayiti yo, sé sak fèm rézèvé bonm mwen yo a la dènyé minute, dépi nou pa tandém parèt ak anyen nouvo, sé paské pagen anyen danjéré ki pi bliyé o sijè Ayiti ki pou fèm kimen.

Travay map fè ya pa fasil, nèg ap rélé tèt yo pitit pitit Déssaline, ébyenm sé yon-n ladan yo. Gouvernman Amériken té okipé Ayiti an 1915 jiska 1934; sa pa itil nou anyen; o kontrè sé fomé yo fomé politisyen pou gagoté nou, paské nou pa ini. Nou sot pran yon tranbléman de tè 12 janvyé, 2012 la; sé sèl bonDyé nan syèl la ki konnen sak té pasé a, oswa sak pou konnen, konnen.

Mwen pap two touché dosyé sa a jodi ya. Gadé Diaspora nan Miami santi yo fyèr pou yap rélé ti kwen yo yé nan Miami an: petit Ayiti (litle Miami), koté yo wont palé de croix-bosal; lasaline etc nan port au prince.

Nou tandé George Bush ak Bill Clinton té pran charj pou ranmasé lajan patou pou té dévlopé Ayiti; yo fè yon ti bagay.

Men nou bézwen yon gouvernman ki ka fè yo tou, ané sa a mwen paré yon bwa long pou tout magouyè kap triché nan péyi Dayiti, sé yo ki fè blan zyé vèt pa réspékté nou. Mwen mandé konkou tout diaspora pou lévé kanpé, édém kouché an kwa, kont vyé konplo yo. Lè map bay opinyonm sou rézo a, sé tout yon pélas, sé konsam fonksyoné.

Blanchiman lajan yo trè fo nan péyi Dayiti; anpil kilo kokayi-n, éroyi-n, krak, mayigwana etc. ap tonbé nan péyi a, mwen pa di ké sé yon bon bagay.

An nou rélé mézanmi, sipan travay pou trip; sispan jété kwi wonga pou 3 grande puisans yo; sa pa itil moun anyen, sé détwi sa ap détwi moun.

Mwen satisfè ak 4 kandida sam wè la yo, paské sé yo ki té dévan ki tap mennen.

Men mézanmi!

Menm ké té gen frod nan éléksyon ki sot pasé a, pèdan yo pa ta bézwen rétounen al maré pyé moun nan éléksyon ki pwal vini an, sa a sé odasyé.

4 Kandida ki pwoche yo sé té Moise Jean Charles, Jude Céléstin, Marise Narcisse, pè éternèl, épi yo pibliyé Jovenel Moise té an 5ième pozisyon.

Mwen pa vrèman kwè ké pou Jovenel Moise té an 5ième pozisyon, sé inposib; paské PHTK té vrèman puisan: ti Marise Narcisse ak pè éternèl pa ta ka dévan Jovenel Moise.

Konfizyon yo sé ant Moise Jean Charles, Jude Céléstin ak Jovenel Moise; kom bagay yo pasé mal, o mwen 5 kandida ki tap men-nen yo ki: sé Moise Jean Charles, Jovenel Moise, Jude Céléstin, épi pèdan: Marise Narcisse ak pè éternèl ta jis alé nan 2ième tour a poun fini ak vyé litani sa yo, koté rès pèdan yo pwalé?

Sak pwal voté pou yo?

sa sé odasyé.

5 Kandida ki pwoche yo sé té Moise Jean Charles, Jude Céléstin, Marise Narcisse, pè éternèl, épi yo pibliyé Jovenel Moise té an 5ième pozisyon.

Mwen pa vrèman kwè ké pou Jovenel Moise té an 5ième pozisyon, sé inposib; paské PHTK té vrèman puisan: ti Marise Narcisse ak pè éternèl pa ta ka dévan Jovenel Moise.

Konfizyon yo sé ant Moise Jean Charles, Jude Céléstin ak Jovenel Moise; kom bagay yo pasé mal, o mwen 5 kandida ki tap men-nen yo ki: sé Moise Jean Charles, Jovenel Moise, Jude Céléstin, épi pèdan: Marise Narcisse ak pè éternèl ta jis alé nan 2ième tour a poun fini ak vyé litani sa yo, koté rès pèdan yo pwalé?

Sak pwal voté pou yo?

Related Article:

Haiti - There are only FOUR (4) Candidates for President out of the pile, Haitian Journalists Estimate

Haiti Elections Update -- Out of the 27 candidates who re-registered to participate the presidential elecitons do-over, ONLY FOUR (4) Candidates...

REPLY to this message

Return to Message List