Banm bay vérité a janl yé a! Sé 2 bon ki...

Patrick Princivil - April 1 2016, 2:54 PM

Banm bay vérité a janl yé a !

Sé 2 bon ki pou kolé ansanm ki pou fè yon bonbon, pa bliyé sa: sèlman bon sé bonDyé, men gen bagay konpayi travay yo a fè fè sans pou mwen.

O Canada, men kòman konpayi yo fonksyoné: dépi nou fini acheté yon pwodui épi nou pa satisfè, nou jis rétounen koté nou té achetél la nou mandé yo pou yo chanjé pwodui a oswa pou fè yo rémèt nou kòb nou, si travayè yo pa an mézi pou édé nou, nou jis mandé yo poun palé ak supervizè a oswa manadyè a; menm si sa nou fè a pa dwat dévan yo, men yo satisfè nou é yo jis banou sa nou mandé ya; rèv yo sé ba nou rézon menm si nou pagen rézon.

Men opinyonm pou Ayiti: aktè politik yo pa épave, yo viré won patou nan péyi a nan mennen kanpay yo, si yo dékouvri ké CEP ki té la a fè kou visyé yo gen dwa réklamé dwa yo épi Prézidan Privert ta dwé répon a sa yo mandé a pou fini ak litani sa a. Dabò Jude Céléstin ak Réné Préval sé 2 koken, Jude Céléstin pat sipozé janm al nan éléksyon an Ayiti.

Si comisyon vérifikasyon an fèt sa yap trasé yon ékzanp pou kandida ak Prézidan magouyè yo pa janm fè sa ankò.

CEP a pa oblijé fè vérifikasyon paské dépi 1804 rivé jiska 2016 la; sé koken ak magoyè kap dirijé Ayiti, men si lidè yo mandé vérifikasyon sé vérifyé bagay yo kòrèkteman pou éliminé vyé maniféstasyon nan péyi a. Nèg yo ap chaché tout vyé mwayen pou vini ak éskiz pou fè maniféstasyon jis pou yo ka maché vòlè zafè moun, soutou sé nan sa yo grandi.

Bayo sa yo vlé a épi pap gen vyé éskiz pou yo pa maché vòlè zafè moun ankò.

Related Article:

Haiti Elections - Pitit Desalin Promises More MANIFESTATION if there is no Commission of Verification in Place

Haiti Elections Update - The new Electoral Council (CEP) is already under pressure... Platfom Pitit Desalin said they will hit the streets in...

REPLY to this message

Return to Message List