Nèg sézi! Ti nèg pat konnen sim té gen sou...

Patrick Princivil - November 9 2015, 10:58 PM

Nèg sézi !

Ti nèg pat konnen sim té gen sou mwen konsa !

Sé tout énèjim kém mété déyo poum fè éléksyon an tolérab é agréyab ané 2015 lan an Ayiti wi. Mwen obljé kité pifò aktivitém dépi an 2011 lan rivé jiskan 2015 poum édé Ayisyen patou nan monde lan konpran sitiyasyon péyi D'Ayiti paské Dyé map sèvi a pa yon Dyé divizyon sé sak fè map fè yo, é mwen wè pèp Ayisyen an kòmansé konpran sa kap pasé an Ayiti a. Dépi diktatè Jean Claude Duvalier alé politisyen yo fan pèp la an miyè so, paské yo pa vlé ini, yo égoyis, yo plis kwè nan fè magouy, yo plis konsantré yo sou sak pa bon. Rakétè, gran manjè yo ak viktim ané sa a.

Politisyen yo mèt kontésté jan yo vlé, men dépi yo nan rasanblé pèp Ayisyen an pou yo fè dézòd nan péyi a sa yo pran sé pa yo. Dabò tout pi gro baf yo sé Prézidan Martelly, lakou dè kont, CEP, KEP ak lapolis Kap pran yo dépi an 1986 rivé an 2015; nou - menm ti mas pèp la sa nou konnen nan politik péyi d'Ayiti?

poukisa yap goumen pou vòte nou?

sa nou konnen nan sous problèm péyi d'Ayiti?

(come on) !

Mwen sé yon biznisman ki fèk rantré nan makèt la, mwen pa kwè gen yon bank kap prété kèlké swa konpayil yé a lajan san yon plan biznis, é pou yo prété yon konpayi fò yo wè koté yo pwal jwen lajan yo a. Mwen sézi mwen tandé lòt péyi prété gouvernman Ayisyen lajan, ki garanti ké nou genyen?

Nou pa fabriké anyen, sé kounyé a nou rési parèt ak yon ti jaden bannan, dépi an 1955 nap pran baf, dépi tan sa a kòman moun sa yo tap pran lajan sa a?

pandan tout kandida ap goumen pou yal dirijé Ayiti yo pa menm kon plan biznis péyi a, si gouvernman Ayisyen genyenl; sa sé yon wont sosyal.

Charles Henri Baker al nan éléksyon safè 3 fwa li pa pasé, men kòman poul ta pasé fasil konsa?

Mwen konnen trè byen kél gen yon faktori: ki prodiksyonl fè nou pa konen, èské, sé soulyé?

Ki nom konpayi sa a?

ki sit internèt la?

ki adrès internèt sa a?

Èské konpayi sa a gen yon paje Facebook, google, Instangram, Twitter, Youtube, sit wèb etc?

Èské le monde antyé ka wè biznis sa a?

Èské biznis sa a gen yon niméwo téléfòn pou kliyan patou nan monde antyé kontaktéw?

Sé gouvernman Ayisyen an ki pèmèt tout ti maléré ké le monde antyé paka wè sou tout rézo internèt konpran ké yo ka Prézidan péyi d'Ayiti.

Yon moun té mèt riche jis nan dan, pou mwen dépi yon nonm pagen zouti sa yo sé yon ti maléré politisyen.

Ou pa menm gen yon plan biznis ki kotéw pwalé?

Dabò nan plan biznis la tout zouti sa yo dwé la.

Moun pa janm fin konnen: alé nan www.fiverr.com

La nap jwen tout sèvis nou vlé, pa vin maré pyé moun. An nou fè sa nou konnen piga goumen pou nal fè sa nou pa konnen paské sa trennen anpil moun nan mizè, sispan konté lajan ki pa pou nou sou do mas pèp. Dabò sa nou mété ké nou pwal fè sou plan biznis la sé li ki pou dwé akonpli.

Alò pou Prézidan d'Ayiti yo fè tout vi yo ap maché prété lajan pour le dévlopman épi nou pa jan ka rémèt kòb sa yo épi nou pa janm ka wè fòs koté yo?

Sa vòte nou-menm ti mas pèp la ki pa biznisan é ki pa kon oken trou vide gouvernman péyi d'Ayiti, sa nou ka fè pou Ayiti?

Révéyé nou.

Date Bill Clinton ap monté nan péyi d'Ayiti sou prétèks yap édé Ayiti dévlopé?

Yo pap banou sékrè sa yo jis pou yo ka vòlè sa nou genyen, ou pa wèl té préfé itilizé Steven Bénoit pou tal fouré mas pèp la nan masisi ak madivine olyé pou yo édé nou yap chaché konronpi nou. Sa vlé di: puiské Ayiti paka péyé dèt yo al fè masisi ak madivine poun ka péyé dèt sa yo.

Nonm nan opéré nan kè li pwal mouri talè, byen ké nou tout la poun mouri, pwenm nan: olyé pou misyé chaché métél pi prè bonDyé sé pousé yap chaché pousé nou poun tonbé nan vyé zèv masisi ak madivinèze.

Sil vou plè !

kò nèg la kòmansé désan, li pa menm ka pran yon bon kout bwa nan zo boul non. Angrénaj madanm nan la toujou, men misyé pran pòze li paka kasé zé poul ka trennen nou nan malpròté pi byen, ouvè zyé nou ! Moun sa yo pa renmen nou.

Ané sa a mwen paré pou yo.

Related Article:

Haiti CONTESTATION Deadline Over, Moise Jean Charles Still Complaining Outside the Box

Haiti Election Update -- Former senator and Candidate for president Moise Jean Charles continues to complain about electoral fraud, his votes were...

REPLY to this message

Return to Message List