Tandé map di nou yon bagay! Pou moun dirijé pouvwa...

Patrick Princivil - January 5 2015, 12:55 PM

Tandé map di nou yon bagay!

Pou moun dirijé pouvwa fò nou pa pè krazé politisyen kap bay problèm, nou déjà wè sé Moise Jean Charles ki kansè a pou Haiti.

Li déjà mét tèt ansanm ak malfèktè parèy li yo e li fè méyè prémyé Ministre nou kité pòs li.

Si Prézidan Martelly vlé kontinyé édé péyi d'Haiti avansé sé poul mét grenn nan boudal poul touyé Moise Jean Charles si li pa vlé koopéré ak Prézidan an.

Menm Roi David ki té yon Krétyen ki tap sèvi bonDyé avanl té pasé pouvwa a bay Salomon, Roi David té rémèt Salomon yon list malfèktè kòm opposition an, li jèn Salomon kél konnen kél sé yon nonm trè saj men sil pat détwi malfèktè sa yo yap kréyé yon kansè pou Israel, sélon la bib aprè Salomon té fin monté Roi li krazé tout malfèktè sa yo, menm pròp ki tap plenyen pasél té pi gran pasé Roi Salomon li té di sé li ki té sipozé Roi an Israel, Roi Salomon té oblijé ataké li frèl la té maron.

Aprè kèlké ané li té voyé mésaj bay frè li e li té di li kél té mèt rétounen nan ville la si li vlé men ak yon kondisyon sil pa vlé yon branche chevé nan tèt li sòti sé rété trankil, bib la di ké frè Salomon an té ville la, li té rét trankil pou yon ti bout tan apré kèlké mwa li té rékòmansé ankò Roi Salomon té fout touyél.

An vérité map di nou sa!

Million pou moun dwé genyen pou al nan éléksyon sou tè a bonDyé poko banmwen'l mwen sé musicien e map sèvi bonDyé mwen pa bézwen al nan triché kolé ti 5 kòb poum fè million ak kay poum al nan éléction, lè tou pam rivé mwen pap bézwen kasé tèt mwen poum al Prézidan an Haiti ou Premier Ministre au Canada ou Roi. Si sé volonté bonDyé tout bagay ap vin trè fasil kòm gran mèt la té fè ak Moise, Josué, Joseph, Roi David, Roi Salomon, Reine Esther etc.

Ban égaré bonDyé mandé Palais li sa yap tan pou yo rémèt Palais bay yon bon sèvitè bonDyé?

Mwen té déjà palé nou ké Prézidan Martelly pa asé puisan pou rébati Palais Haitien an tròp démons, tròp san koulé, bonDyé réklamé yon bon krétyen ké mwen menm avèk nou pou al transfòmé Palais Nationale d'Haiti tankou légliz.

Masonlòj yo, lougarou you, witchcraft yo, ban Vodouyizan nou mélé.

Mwen té konnen bonDyé tap manyen manyen manm Laurent Lamothe; nèg la ap bay péyizan yo 2 ou 3 ti kaprit lap vin envité yon ti dyab pòv sal ki pa menm ka édé pèp la mété bon kalson ak kilòt nan bouda, sé pousa bonDyé pini li wi.

Si Prézidan Martelly ap fè dézobéysans li pa vlé konvèti e lap kontinyé fè kanaval, madigra, pakèt ti bank bòlèt mizérab etc. nan péyi d'Haiti kafél ap koulé ak ma.

Men pati opposition an pap ka siyé kajou sa, si yo monté sou chèze bouré pou ap vin fè action rat pa kaka, rakétè etc. nan péyi d'Haiti sé sou yon boukan difé yo pral chita.

Konsèy mwen bay Prézidan Martelly sé rémèt mwen pouvwa a san bri san kont poum vin rétiré péyi d'Haiti an face danjé sa a ki préparé pou monde konkonpi sa a, bonDyé trè faché kont nation rébèl sa a, a ninpòt moman anpil déstruction pwal fèt, mété bab nou a la tranp.

Related Article:

Haiti Lawmakers called for an extraordinary session in National Assembly...

All Haitian Senators and Deputes have been convoked in an extraordinary session in National Assembly Monday 05 Jan 2015 at 11am... Some members of...

REPLY to this message

Return to Message List