Mwen konpran sa, ap toujou gin touyé mou-n nan af&#232...

Patrick Princivil - January 29 2014, 1:22 PM

Mwen konpran sa, ap toujou gin touyé mou-n nan afè Prezidan, Roi, etc ko-m au Canada sé premié ministre ki gin-yin nou ka di nan afè chèf déta ap toujou gin touyé mou-n ladan, nanprin mou-n kap aksépté kontrolé yon pouvwa pou'l pa prè a krazé mou-n kap fè dézod ak malfèktè?

Nanprin mou-n kap chef yon payi kap kité parasite pété nan Gigi yo

Roi Salomon ki té yon nèg saj pròp frè-l tap bal problèm nan gouvernement li ya li té touyé'l. Avan Roi David té mouri li té pasé pouvwa-a bay Salomon epi li té bay Salomon yon list mou-n epi li té di Salomon ké li kon-nin ké li sé yon non-m saj min list mou-n sa yo ké li ba li a sé détwi yo pi vit ké posib si li pa détruis yo yap vi-n yon cancer pou li, selon bib la Roi Salomon té rédui yo au silence.

Li tout ancien téstaman pou wè l'home de Dieu ki té gin kontrol gouvernement yo pa té kon jwé ak kriminèl.
Imajiné-w Président Martélly ak Lamothe ap travay trè di pou'l fixé Haïti salop yo ap fi'n krazé béton yo nan boulé caochou, aprè Président Jean Claude fi'n alé dépi en 1986-2011; yo pat bon sé vré min sé pat konsa yo té kité-l; pèp Français a pat bon sévré min sé pat konsa yo té kité Haïti. Président ap fè route salop ap boulé caochou sou min-m béton neuf yo pou détruis yo, Président Martelly alé, Président pa désan mangé, Président Martelly pa bay travay sé pou Président alé
min-m sénatè nan boulé caochou.

Président Jean Claude Duvalier té trò swa pou pèp Haïtyen, viv François Duvalier, mwen pa di pou tonton makoutes rétounin vin kontinyé vi-n abusé mou-n, mwen pa di pou Jean Claude Duvalier vi'n fè dictatè nan payi d'Haiti, min si mou'n ki rich yo rin-min travay Président Martelly fè pendant cinq ans dépi sé bon bagay lap fè sé pou'l vi'n nan éléction chak 5 ans li té mèt monté Président 10 fwa an Haïti sa ap yon profi pou payi d'Haiti.

Si pou Jean Claude Duvalier vlé vi'n pran kontrol Haïti sé pou'l parèt tankou yon ti mouton pou'l pran pouvwa sa-a kò-m papa-l té fè byen ké pitit tigre sé fout tigre, min lè-l fi-n monté sé pou'l ta mété tou't grif li déyò pirèd ké François Duvalier pou'l fixé vòlè yo ak mou'n kap boulé caochou nan fè maniféstatyon an Haïti, sé pou yo apran kopyé sou gro payi yo, bagay sa ké yap fè la-a sé dènyé class pèp nwa yo ki pa civilizé kap fè vyé bagay sa yo. mwen rin-min Président Martélly ak Lamorthe anpil mwen dékouvri ké yo pa salop, et yap travay di pou levé eskanp figi Haïti, mwen mandé papa Bondyé nan syèl la pou-l lonjé grif yo byèn long pou yo dévoré vòlè yo, kriminèl nan Dèlmas 2, Bèlè, grand savan etc. La rue Haïti pa gin yon ansèy ladan, volè raché tout poto fè ak plak ki té gin nom rue yo ladan yo koté la police té yé?

Et pi nou bézwen pou Munistah alé pou yo ka fè plus gagot ak Président Martelly fwa sa-a yo pap réusi nou fout bézwen tounin lakay nou Amèn.

Related Article:

Haiti Election 2016 - Jean-Claude Duvalier, Candidate for President?

In Haiti these days, nothing surprises me... 35 organizations in Haiti are asking Jean Claude Duvalier to run for president of Haiti in 2016... One...

REPLY to this message

Return to Message List