9 presizyon sou dosye sak pase sou fontyè Belladere la. Sete yon Mannigans kontrebann ki tap fèt

Haiti Nouvelles - August 20 2018, 8:27 AM

Mezanmi, aprann di la verite, tande!!!! Nou mantè trôp!!!! Siman an soti legalman nan Dwann peyi RD.

Kontrebandye ayisyen yo konbine ak 9 chofè dominiken pou yo pat rive nan kontrôl La Dwann ayisyèn lan ak siman an.

Yo fè debake l lè yo fynn pase fontyè a, on fason pou yo pa peye dwa de dwann an Ayiti.

Donk, yo debake siman an nan yon andwa newtral ki ant pwen de pasaj fontyè dominikènn lan e anvan yo rive nan Dwann Ayisyènn lan.

Lè solda dominiken yo verifye ke sete on mannigans kontrebann ki tap fèt, yo entèvni pou yo arete 9 chofè ki te kolabore ak kontrebandye ayisyen yo ak tout kamyon.

Kontrebandye ayisyen yo tire sou Lame nan sans pou yo proteje chofè dominiken yo ki se vôlè parey yo, Lame riposte.

Rezilta: plizyè kontrebandye ayisyen blese.

Afè ke solda UDMO te entèvni, sesi sela, tout nèt se manti.

Dayè, mesye ki tap mennen operasyon kontrebann siman an se otorite yo ye an Ayiti.

Ki moun ki taka pase kontrôl la Polis ak La Dwann Ayisyènn pou l vyn sou fontyè amé jisko dan ki pa yon otorite?...

Se pou leta ayisyèn pibliye non mô a ak blese yo pou pèp la konnen ki moun yo ye!!!!! Alô, Lame Dominikènn ta bezwen fonw entèvansyon sou teritwaw epi se 4 solda sou motosiklèt yo ta voye?

Evre?

Gen anpil presizyon pou nou fè sou dosye sa a:

1).

- Jouk nan moman La Dwan domimikèn fyn anrejistre e otorize sôti 9 kamyon siman yo, pagen afè kontrebann.

2).

Lè 9 chofè dominiken yo franchi pwen de pasaj fontyè a ak fakti e resi enpo de sôti yo nan men yo, pagen kontrebann non plis. Yo gen on destinasyon ki konsiyen nan fakti machandiz la.

3).

Se lè yo transbôde machandiz 9 kamyon yo sou teritwa ayisyen anvan yo atenn Dwan Ayisyèn lan kontrebann lan materyalize.

4).

Deli a sè ke dominiken yo antre nan asosyasyon de malfèktè ak kontrebandis ayisyen nanw mannigans de delenkans entènasyonal.

5).

Pagen solda dominiken ki prezan lè operasyon bann Zobop la ap fèt. Se chen anraje ayisyen (kap kabre Leta), ak 9 dominiken (vôlè parey yo), kap frape nan Savann Dezole a.

6).

Se Sèvis entelijans la (ki pap dômi) ki avize solda CESFRONT yo pou mete yo o kouran de sak gen lôj.

7).

CESFRONT entèvni ak yon Patrouy pou arete 9 dominiken yo ak tout kamyon, La pou la, kontrebandye ayisyen yo ki te armé kôrèkteman louvri katouch pou anpeche Lame Dominikèn mete la pat sou resôtisan lakay yo ki an fot.

8).

Lame riposte kôm sa dwa. Yo pran kontrôl sitiasyon an epi arete chofè yo.

Bilan: Plizyè kontrebandye blese e gen yonn ki mouri sir plas.

9).

Patgen afè de envazyon ni vyolasyon teritwa.

Sou band fontalyé, gen yon espas newtral de plis de yon kilomèt ant Dwann on peyi e Dwann lôt peyi a ki pa sou kontrôl ni Ayiti ni RD. Senan espas sa a tout move zanguy ak frape.

On dominiken pa fouti rive nan zônn sa a ak zam sou li, paske pou l rive la li oblije pase kontrôl MIgrasyon ak La Dwann lakay li. Se menm bagay pou on ayisyen.

Si on ayisyen ka rive nan zônn sa a ak zam li, sè ke sonw otorite li ye nan peyi d´Ayiti.

Eddy Berg te poste mesaj sa sou gorup Haiti Buzz sou Facebook web.facebook.com/groups/1718378569369...

Related Article:

FLASH: Six Haitians shot by Dominican soldiers at the border with Belladere

Bad news from the Haiti-Dominican Border at Belladere... There were exchanges of gunfire between Haitian civilians and Dominican soldiers on the...

REPLY to this message

Return to Message List