Byen li mesaj sa a! Paské mwen rémaké gen...

Patrick Princivil - June 21 2016, 3:51 PM

Byen li mesaj sa a!

Paské mwen rémaké gen fanatik malad ki sou rézo a kap palém mal, yo di sé jalou kém jalou paském map dévwalé sa la press ak Danton Léger publiyé de gwo machan drog yo; volè tè yo an Ayiti, Danton léger déklaré sou youtube ké li bézwen Roro kisa sayé: bon zanmi Michel Martelly pou li parèt dévanl paské gen anpil moun ki tal dépozé plent kont misyé ki di kél volè tè yo, kap bat moun; misyé menm di sou youtube ké dépi koté yo té bay Laurent Lamothe kanè épi yo pat ba li déchaj pou tèt lajan léta ki té pasé mal nan menl ké li pat ka bay anpil rési sou sal té dépansé yo; Danton Léger di sou youtube: li gen pouvwa poul té tou arété Laurent Lamothe, paské pat ka bay anpil rési sou sal déklaré ké li té dépansé yo. Poukisa poum ta jalou la a?

sé Danton Léger ak lapress pou yal di sa, sé o Canada map viv; yon koté lèt ak myèl ap koulé; sé pa tankou Ayiti ké mizè, ak maniféstan yo ap ravajé anba difé a. Zafè kokayïn ak Éroyin ki té pasé nan mitan sucre nan bato: dépi avan Danton Leger té publiyé yo sou youtube, mwen té jwen infomasyon sa yo sou lapress.

Si yon nonm bézwen tiré flèche, sé sou Danton léger ak lapress, ak tout lot medya yo pou yo tiré flèche. Dabo nèg patajé tout sot de tenten sou rézo a: sa fè plis ké 5 ans kém sou rézo a, malgré tout tenten-nad nèg palé sou rézo a, pagen yon ladan yo ki ka pèmèt yo pou yo di ké janm lansé bonm sou adrès internèt yo, ni sou bèlpolitik.com; okontrè sé yo ki té kon lansé flèche sou mwen sou kont Gmail mwen, sé paské yo frékan ki fè yap menm lonmen nonm sou rézo a (stop that);

Mandém ki opinyon moun bay sou rézo a, mandém ki opinyon ké yo pat bay.

Mwen byen sézi poum wè ké moun ap sité nonm sou rézo a, sé yon bagay mwen té wè pa aksidan, paském pakon li zafè moun sou rézo a, mwen pa menm gen tan pou yo; map fè sa map fè la yo pou pwotéksyon péyim. Tout fanatik malade kap di kém jalou; tout fanatik malade kap di si map pansé konsa sé dèyè machine moun ma kontinyé pandyé; mwen pa bézwen alé nan plis détay: o Canada, nou gen yon Chevy uplander 2008; anba bouda nou poun woulé o non de Jézi, menm ké sé yon dèt $ 10, 000: 00 Canadien; Sé pa nan modi Ayiti kém yé.

Mwen pat kon jété kwi wonga pou oken malfèktè é konyé ya zyé mwen vini pi ouvè mwen pap janm jété kwi wonga pou malfèktè ak wongatè, ni pou al simen poud pou moun pou 10 kob. Lèm map palé dépi sé mèt afè a ki éklèsim pa gen pwoblèm. Menm kont lè yon ti koko-rat pa inpliké nan jan de atak ké map men-nen épi pou yap fouré dyol yo.

O non de Jézi: mwen pa janm li zafè moun sou bèl politik.com, ni poum répliké ak moun sou rézo a, ni voyé mésaj ba yo sou adrés internèt yo.

Pwochèn fwa yon moun ki kon règ la, épi ki fè sa anko: o non de Jézi, sé pou satan ak mové zanj yo dévorél sou plas, lanmo pou yo, madichon sou yo, si yo fè sa anko.

Related Article:

FLASH: Haiti - Jude Celestin will Confirm his Participation in the Elections later today

Breaking News from Haiti... LAPEH Candidate for president Jude Celestin is expected to officially confirm his participation in the election do-over...

REPLY to this message

Return to Message List