Shiller Louidor sa a pa menm ap bézwen ni fè bas, ni...

Patrick Princivil - February 15 2016, 10:19 PM

Shiller Louidor sa a pa menm ap bézwen ni fè bas, ni bay mizik nan zafè Jovenel la, jiskaské yo parèt ak prèv ké Jovenel fè frode map tandé yo. té gen prèv klè sou Réné Préval ak Jude Céléstin.

Réné Préval sé gwo kokenl yé sou zafè éléksyon 2010 la, sé té nòmal pou yo té rétiré Jude Céléstin nan dézyèm tour an 2010 la. sé sou wout Juvena a nou té rété: té gen yon pakèt vwazinaj ki té lévé byen bonè nan jou sa a pou yo tal voté épi yo té rétounen lakay yo byen mové dépi nan zòne 11 heures du maten yo, paské Sénatè yo té gentan fin bouré bwat yo pou Jude Céléstin ak Réné Préval, sé sak fè pèp la té anrajé.

Shiller Louidor sa a paka menm konparé Réné Préval, Jude Céléstin ak Jovenel Moise.

Volè CEP yo ak Sénatè yo pat menm bay pèp la chans pou yo té voté an 2010 la, dépi a 11 heures du maten moun té gentan tounen lakay yo san voté.

Men ané sa a mwen pat tandé ké moun pat voté, ni oken prèv frode.

Map mété bagay yo klè kotél yé a !

Puiské mwen wè kandida Ayisyen yo pa kanpé sou anyen sou zafè
téknoloji: san sit internet, san Facebook, Twitter etc. ya 2 biche san anyen menm. Kòm pou la prémyè fwa mwen té oblijé al fè sèvis volontè nan kanpay éléktoral Canada poum té apran vyé lidè Ayisyen yo yon léson. Mwen té wè klè ké yo pa tap rénouvlé ak Prémyé Minis Steven Haper paské lèm tap maché frapé pòt moun yo avèk panflè nan men mwen, dépi yo té wè foto Steven Harper sèlman yo té dim klè sé Trudeau ké yo sipòté paské misyé pwomèt yo ké lèl monté lap légalizé mayigwana.

Sa a sé yon bagay ké prèské tout moun ap fimen.

Tout moun konnen misyé tap poté viktwa.

Sé menm bagay la Paul Matin té fè: lèl tap fè kanpay li puiskél konnen ké 95 pousan moun kap viv nan péyi Canada a sé masisi ak madivine: misyé té pwomèt yo lèl té monté prémyé minis li tap bay masisi yo dwa pou yo maryé ak masisi parèy yo; épi madivine tap gen dwa maryé ak madivine parèy yo épil té genyen éléksyon, sé sal té fè vré.

Dyab la gadé nan sa pèp la fèb la épil voyé parèy yo pou nwasi kè yo pi mal pou yo pa sové.

Pou Ayiti, pou kounyé a sé tou diféran: Sé pa anpil moun ki apiyé pwojè bannan nan paské iPad, iPhone, Andoid, Mac laptop, tablet, windows machine yo kouté chè.

Pou Jovenel voyé van 70 pousan bannan nan péyi étranjé: yon jaden bannan ki plen dèt sou li, pwomès sa a pagen asé fòs. Lè 95 pousan moun oswa 98 pousan moun vlé yon bagay pap gen moyen pou politisyen kriyé frode.

Kité yon lidè fè pèp Ayisyen pwomès lèl monté Prézidan Dayiti lap légalizé mayigwana, politisyen ki pa kanpé sou anyen yo pa tap menm gentan pou kriyé frode.

Mwen pa di yon lidè al fè sa !

Mwen ankourajé lidè politik yo pou sipòté pèp Ayisyen an pou fè biznis yo sou internet, ti travay mizérab ké yap bay pèp la pou ti 150 goudes a 200 goudes pa jou a pap ka édé yo, si sété mwen ki ta nan sitiyasyon yo yé a sé dèyè plas Prézidan an mwen ta pwalé tou. Si moun yo prémyé minis etc. pou yo pa menm ka woulé yon bisiklèt gen yon fòs koté nan pouvwa a.

Sa a mwen kwèl: nou wè Prézidan pwovizwa sa a monté pou 2 mwa: pa étoné nou si nou tandél milyonè an US sou 2 mwa sa a.

Touyém rachém banm politik Jézi a: li bésé épil té lavé tout pyé disip yo avan yo té manjé ti moso pen an ; avan yo té bwè divin an. Sak pi bèl la: malgré li konnen Juda Éscariot ( trèt la) ta pwal trayil li té fè menm bagay la pou Juda Éscariot tou.

Valè moun ki gen milyon ki pan tèt yo oswa fizyé tèt yo oswa mété gazoline ak difé sou tèt yo ak tout milyon an?

Mwen pagen anpil lajan, men lèm manjé ti mòso mayi moulen sèche mwen mwen manjél ak kè pozé.

Pèp Ayisyen pran Jézi tandé.

Related Article:

Haiti - Schiller Louidor di: C'est FINI l'Affaire de JOVENEL...

Schiller Louidor de Fanmi LAVALAS di: "Martelly te anvi ba nou yon bannan, li pa rive bay li... Il n'a pas eu de Jovenel, il n'auras pas de...

REPLY to this message

Return to Message List