Kounyé ya mwen ka kontinyé rélé Jocelerm...

Patrick Princivil - June 16 2016, 10:55 AM

Kounyé ya mwen ka kontinyé rélé Jocelerm Privert Prézidan!

Pou kisa?

belpolitik.com!

Sé yon rézo politik ki yon sous, soutou pou mwen-menm diaspora nan pami moun ki vrèman renmen Ayiti, mété ak kèk lòt ti grenn diaspora ki vrèman renmen Ayiti yo. Dépi Prézidan Privert té fini monté prézidan le 7 févriyé, 2016 la; sé té sèlman diskou 7 févriyé, 2016 la; ké misyé té voyé sou belpolitik.com, pat janm gen oken vidéo sou zafè sa ki gen pou fèt sou zafè kriz la ki té patajé sou belpolitik.com ankò.

Nan tout kalamité yo li pat janm voyé oken vidéo, gadé sé nan fen 7 févriyé, 2016 la; li rési parèt ak yon dézyèm vidéo pou nasyon Ayisyen yan sou rézo bèlpolitik.com; mwen lagél nan won pou chyen anrajé yo manjél.

Soutou aprè lè ex- prézidan Nanphi té fini mété ex-prézidan Manigat dèyo sou pouvwa a an 1987; oswa 1988 (whatever); misyé té frapé léstomak li épil té di: pouvwa sa a, nou pranl, nou pran, é nou pranl nèt.

Alòm té pansé sé sa prézidan Privert tal fè sou pouvwa a, oswa rézèvé éléksyon ki gen poul réfèt la pou Moise Jean Charles ak Marise Narcisse pou sèlman pou yalé nan dézyèm tour. Sé pou sak fè mwen té tou pofité pat rélél prézidan ankò pou chyen méchan yo manjél, oswa éxilél.

Banm lansé bonm nan! Kotél tonbél tonbé.

Sak pa kontan anbaké.

Dépi yo pa kenbé prézidan Privert nan raché moun, van mou; dépi yo pa kenbé prézidan Privert nan fè vyé zak malonèt anba tab! Prézidan Privert la byen rèd ké yon ké makak, é pi rèd ké yon ké makak, pou jistan éléksyon réfèt nan péyi ya, épi poul pasé trone nan bay nouvo prézidan ki pwal monté le 7 févriyé, 2017 la; sé pou nèg yo kité dézòd.

Mwen tou pofité di nasyon Ayisyen yan piga yo paniké, map kontinyé rabouré sous pwoblèm yo mété déyò pou jistanm mouri, sèl bagay mwen pa désidé mouri pou la patri; mwen préféré mouri ak pawòl bonDyé ya sou kèm. Konsidérém kòm yon Daniel oswa Samuel, oswa Jean Baptist etc.

L'asemblé national réyini pou pran désizyon, pagen pwoblèm: men, menm jan prézidan Privert ka lansé diskou li an piblik sou vidéo, o sijè sa kap fèt pou rétiré Ayiti nan kriz la, mwen ta swété ké l'asemblé national sa a vini sivilizé é pwofésyonèl pou jéré pwoblèm yo san ipokrizi avèk la hèn; dabò mou sa yo pa ini, lè nou rési wè yon vidéo moun sa yo nan palè ya, oswa la chanm: sé tankou zan-nimo yap aji, fò vyé konpòtman sovaj sa yo chanjé.

Sé té konsa yo té fè anpil sénatè ak député monté maswifé pandan 4 ans sou réjim tèt kalé ya. Sé té konsa yo té fè ex-prézidan Martelly monté maswifé dépi kòmansman manda li pou jis manda li té fini (stop that).

Gadé éléksyon pa janm fèt sou prétèks frode.

Pou jis kounyé ya komisyon vérifikasyon an wont bay rézilta frode yo. kòm ex-prézidan Martelly té di nan radyo métropòl: yo gen pwoblèm nan sèvo yo.

Pandan ex- prézidan Martelly ak Lamothe tap sakrifyé vi yo pou té fè péyi Dayiti bèl: prézidan Martelly pat wont fè foto ak pèl nan men ni ap ranmasé fatra nan lari; ak wou ak pikwa nan menl pou té ankourajé moun fè jaden, planté patou an Ayiti.

Sé pat yon bagay fasil.

Pou jis kounyé ya, lèm di moun kém pwal planté an Ayiti, gen ladan yo ki pansé kém fou. Lè sa a lidè sa yo sé té tankou zan-nimo san mwèl nan tèt yo ké yo tap rasanblé nan tout kwen péyi Dayiti yon, oswa 2 fwa pa sémèn pou té boulé kaotchou, koupé wout, mété difé, boulé machine, fè tout kalité dézòd nan péyi Dayiti, kasé magazen, fè piyay, vòlè tout sa léta té mété sou pyé pour le dévlopman.

Gen yon pon ki fèk tonbé: yo menm té di sak fè pon an té tonbé sé té paské yo té vòlè twòp vis ak boulon nan pon an. Prézidan Privert mèt éxpliké ki valè déga ki té fèt sou réjim PHTK, konsènan dèt ex-prézidan Martelly mété sou do péyi Dayiti.

Men, fòl gen kouraj poul di ki déga Moise Jean Charles, André Michel, pati lavalas etc: chef dézòd yo té fè nan maniféstasyon yo tou. Sé yo menm ki détwi prèské tout sak gen nan péyi ya, é menm vòlè prèské tout sa ké ex-prézidan Martelly té invésti nan péyi ya.

Avètisman kém bay l'asemblé national la: mwen pa ta swété ké sé yon gwoup tonton makout ké yo yé, kap mété vyé lwa pou défan intérè yo. Dabò anpil ladan yo té mal élu, sé gwo kout lajan yo té péyé anba tab pou yo té gen plas la, si jodi ya yo ka koté yo yé ya, épi nouvo CEP ya, ak komisyon an pa mété yo déyò, sé yon favè ké Prézidan Privert fè yo.

Zafè pou yap fè vyé konplo kon prézidan Privert: ékri lèt, siyen lèt bay prézidan Privert poul raché manyòk li, san éléksyon poko menm fèt nan péyi ya, bagay sa yo pap toléré o non de Jézi.

Mwen ta swété ké l'asemblé nationale la konpran ké Ayiti pa yon gato, pou chak moun ap éséyé pofité sikonstans pou ap vin pofité kenbé pouvwa pou 2 mwa pou vini milyonè an dola Amériken, égoyis (selfishness) pap men-nen nou oken koté.

Bagay sa yo pa ébranlém, si map tandé asemblé nationale la pa vlé chita sou tab la ak prézidan Privert, é sé lidé manda éxpiré ki nan tèt yo, dépi nan ginen ti nèg pat janm renmen pèp vré, sé yon késyon de pòche yo.

Mwen sé adventiste du sétyèm jou dépi 1985 rivé jiska 2016 la; dépi konférans lan voyé pastè pou dirijé légliz: gen yon pakèt ansyen légliz péchadò, dyak légliz péchadò etc. ki kanpé nan tèt légliz yo, ki konpran ké pou yo itilizé pastè yo pou patisipé nan koripsyon avèk yo; si yo paka viré pastè yo, tounen pastè yo jan yo vlé, yap pété koken, fè vyé lèt kont pastè pou voyé nan konférans adventiste la, pou mété pastè yo déyo. Lè nou rési wè ké yon pastè rété nan pòs li pou 5 ans, sé swa pastè sa aksépté fè koripsyon avèk yo; oswa pastè sa a sé yon pastè ki livré tout nanm ni bay Jézi é kap priyél fò.

Si dirijan ki nan tèt légliz ap aji konsa, é moun nan parleman yo?

Dènyé mésaj kém gen pou l'asemblé nationale la: sé pa chaché pofité oken sikonstans, é pa chaché konpliké bagay yo plis ké janl yé a.

Prézidan Privert dwé kanpé sou pouvwa a byen rèd ké yon ké makak, é pi rèd ké yon ké makak, pou fè éléksyon an, an nòd é disipline, é rémèt gato a bay nouvo prézidan kap vini yan le 7 Févriyé, 2017;

Kité dézòd.

Amen! Amen! Amen! Amen.

Related Article:

Haiti Elections - ONLY 2 Candidates confirm their participation in presidential election do-over so far

Haiti Elections Update - Out of the 54 presidential candidates invited to reconfirm their participation in the upcoming election do-over, ONLY two...

REPLY to this message

Return to Message List