Sé bon pou Prézidan Martelly, aprè l&#232...

Patrick Princivil - November 5 2015, 12:10 AM

Sé bon pou Prézidan Martelly,

aprè lè bonDyè té fini kasé zèl opozisyon an 12 Janvyé 2015 lan, mwen té di misyé poul banm klé palè a poum chasé Satan ak mové zanje yo nan biwo léta yo olyé misyé té obéyi sé konkou séktè vodou, sanpwèl, masonlòj, lougarou, bizango Prézidan Martelly té rélé pou fè pèp la pè.

Si Prézidan Martelly té konvèti li tap fè yon bon Prézidan.

kounyé a menl kité jou ap barél ak zonbi yo nan menl. Sim té misyé menm Jean Claude Duvalier té volé gagè a mwen tap pran lyan ak tout CEP ak tout group sanpwèl ki avèk li yo épim pran Jézi, kòm mwen déjà fè la pè ak Christ la déjà mwen menm. Yo mélé Sakrifis Dyab la ap mandé a si yo té bon pou Ayiti konsa sé pa nan charonje yo tap trennen pèp Ayisyen..

BonDyé réklamé Ayiti pagen wout pa bwa sé konvèti pou yo konvèti. Dabò dépi pastè légliz Chalòm té fin sakré Jude Céléstin pagen moun ki ka rétiré pouvwa sa a nan men misyé ak tout pakèt fanm li yo.

Jalouzi nèg yo ap fè pou ti jaden bannan sa a !

Pou Jaden bannan nan yo rayi Jovenel Moise konsa a wi !

Bon nou pa wè kijan yo krazé an miyèt mòso?

Yo trò égoyis.

Nou wè nèg sa yo !

Si yo pa chanjé vyé mantalité pouri santi kaka yo genyen an, si yo pa répanti tout swit vi yo pwal pasé mal.

Nanpwen priyè ki pagen amèn,

Jessy papa David té gen anpil gran pitit, sa vlé di David té gen plizyè frè ki té pi gran pasél tandiské pandan Roi Saül tap grennen tenten sou pouvwa a, li rapé palè a nan men misyé, li pat menm bay pèson moun nan Palè sa a plas sa a paské sé dépi nan ginen nou pran sang ordure sa a; li té graché tout rès moun nan palè a jété, li té kraché tout gran frè David yo jété épi sété jèn David bonDyé té voyé al rankontré nan jaden mouton an poul té sakré misyé Roi. Imajiné nou ! Nèg ki té ranpli ak konésans politik bonDyé té kraché yo jété pou dézòd, koripsyon ak malonèt ; gran paran David yo pat gen oken espéryans politik men yo té pi gran bonDyé pat menm pété nan koton ba yo santi épi sé David li té chwazi poul té montél Roi nan palè a. Bondyé granmoun li fè sal vlé, Goliath tap ensilté pèp Izraèl la mové kou kong prèt pou éklaté pou té dévoré Roi Saul ak tout ti pèp Izraèl la, menm jen ti David sa a pot ko menm Roi, misyé té an nik pran yon ti fistibal pou tal batay kont Goliah au nom de Jésus. Menm Goliath té gen pityé pou David paskél té trò piti nan zyé misyé paské yo avèg yo pat ka konpran puisans bonDyé.

Menm Roi Saul ak tout lòt malfèktè parèy li yo tap pasé David nan bétize, genyen ki té di ké misyé pat menm antréné pou lagè gadé kijan pwal poté tèl bay Goliath.

Men yo genlè pat konnen si ti David sa a té kon touyé menm lion nan forè au nom de Jézi. Pou fini ak pati sa a; Malgré Goliath té protéjé ak fè nan tout kòl, kout fistibal la té al pran Goliath jis nan yon vyék ti koté nan fron li ki pat protéjé, pa fè sòt nou a bonDyé.

Roi David té gen plizyè gran pitit, ti dènyé a ki té gen sèlman 8 ans épi sé li bonDyé té chwazi pou té ranplasé papal kòm Roi, Absalon té fè kont démagoji li, li té rélé tèt li Roi, li té gentan menm al chita sou chèze bouré a san ké papal Roi David pat bal otorité poul té fè sa. Lè David té tandé sa li té oblijé té kouri sakré ti Salomon Roi a 8 ans, Absalon té anrajé, Absalon té soti poul té touyé papal, ébyen padan misyé tap kouri ak tout kous sou chéval li poul tal ataké papal istwa a fè konnen ké tèt misyé té koké nan lyan épi li té tout pan san sé pat moun ki té touyé li, réspékté bonDyé.

Nan politik té toujou ékzékisyon paské gen yon pakèt moun sé touyé pou léta touyé yo poun gen souf avèk yo. Lè Roi David té fin monté Salomon Roi, li té rémèt misyé yon lis kriminèl nan gouvernman li a épi li té di Salomon: Salomon mwen konnen ké ou sé yon nonm ki saj, men lis moun sa yo kém ba ou, touyé tout, siw pa pasé yo a linfinitif yap rété yon kansè nan gouvernmanw nan. Bib la di ké Roi saj sa a, Roi spirityèl sa a té oblijé rédui tout malfèktè yo an silans, pa fè sòt nou a bonDyé.

Roi Salomon té gen yon frè li ki tap plédé babyé antèm sé li ki té pi gran sé li ki pou té ranplasé papal kòm Roi, ébyen Roi Salomon té fan nan kò misyé épi misyé té oblijé volé gagè al viv nan yon lòt ville poul pat mouri.

Aprè yon kèlké tan, Roi Salomon té di misyé, sil vlé li gen dwa vin koté lap dirijé a men sil rété trankil pagen yon ti branche chévé nan tèt li kap sòti;

Bib la di ké misyé té rétounen nan ville la, li té rété trankil, aprè yon bout tan misyé té rékòmansé ankò Roi Salomon té touyé misyé.

Fo lidè véyé zo nou.

Related Article:

Haiti Elections - 8 Candidates for President demand New Commission prior to Results

Haiti Elections Update - In a note sent to the CEP Tuesday, 8 Candidates for President including Jude Celestin demand, prior to the publication of...

REPLY to this message

Return to Message List