Sispan palé kaka, an nou fèmen bouche nou e rét...

Patrick Princivil - April 2 2015, 11:12 AM

Sispan palé kaka,

an nou fèmen bouche nou e rét tan sak gen pou fèt la fèt kelké swa 188 kandida, kelke-swa 192 kandida gèt manman prèské tout moun sa yo, mwen pa gen oken respè pou moun sa yo yo pa kanpé sou anyen, si yo té kanpé sou yon bagay séryé yo tap kolé tèt ansanm e yo tap divizé an 192 pati politik sa an 2 pati, 3 ou 4 pati sé tap rézonab.

Nou pa wè sa yo fè, nou déjà wè ké yo pa ini yo sé tou éstéra machan fèy yo pwal toujou al nan radio, fè tenten pou mét d'Haiti nan plis troub.

Si sa ta pasé mal sé lè sa a mwen tap fout koupé Bill Clinton ak madanm li ak fèy dyòl mwen.

Yo té fin chwazi citizen pou kréyé troub nan péyi d'Haiti sé pou yo mét gren nan bouda yo fèmen bèk pakèt kandida pa itil sa yo kap vin radoté de salopri konstitisyon yo a. Lwa siyen Miami avek gouvernman Haitien e gouvernman Americain ké pa gen afè limit ant Haiti ki naturalizé avèk Haitien ki pa natiralizé sé fini, sa vlé ninpòt diaspora ki itil ka Prézidan an Haiti kounyé.

Gadém sé yon diaspora nou kité sé mwen kap chouté boulèt sou nou ak Americain dépi an 2008 pou vyé koripsyon kap fèt an Haiti yo sispan em fèk karé kaka sou yo. Alò ki radòt Madan Madiga ap palé la a?

sé sam pa renmen an wi, dépi sé moman éléksyon ki rivé tèt langèt mésyé dam sa yo bat sou lajan ak pouvwa.

Antouka Madame Manigat sipozé pwal gen 73 ans, sé moman pansyon ni sé pa moman pou lap fè vyé ékip ak rat pa kaka kont jèn Laurent Lamothe poul pa Prezidan péyi d'Haiti, Prézidan Martélly konpétan li ka fè travay la kounyé a, Lamothe konpétan li ka fè travay la: li gen bon édikasyon, li fèk pasé Premier Ministre péyi d'Haiti li tap travay fò e li kalifyé pou travay la.

Lè ti pòv maléré parèy mwen yo al dèyè yon ti travay yo mandé yo rézimé (resume), koté yo té travay déjà, au Canada compagni yo ap mandé pou nou dwé gen kòm pi piti 2 ans éskpérians travay nan domèn la mwen pa kon pou Haiti, konbyen ané yo mandé ti klas pòv, yo mandé yo fò yo dwé palé anglè etc. si yo pa gen eskpérians sa yo yo mélé.

Si ta gen youn ou 2 ladan yo ki ta gen eskpérians sa a prèké tout soti pou koupé yo sou ti travay la kelké swa sé fanm kèlké swa sé gason, mété lòd nan lavi nou ban san wont.

Sa ki pi fèm mal la yap fè klas pòv la ékzijans sa yo e yal monté chèze Prézidansyèl la san yo pa menm kon li ak ékri, koté nou baré ak vyé filozofi sòt sa yo?

É byenm nan bouda nou, mwen fout bézwen tounen lakay mwen ki Haiti poum al sipòté fanmim yo kém déyò dépi 6 Mars, 1990-2015 mwen paka voyé menm yon biskwit ba yo, si youn ta mouri kounyé menm yon dola mwen pap ka voyé ba yo e li konsa dépi 1990-2015; sé fout sou krédi tout moun ap viv nan Canada.

Si gouvernman Haitien an pat salòp sé bagay nou té ka fè nan péyi nou tou. Si mwen ta prété 1 million dola US avèk intérè poum planté ti radòt zonyon, patat, manyòk cane a sucre etc. sé lajan nou tap mété nan kès bank yo men yo pap pété nan koton banm santi.

Yo menm di si pou yo prété yon moun ki pa gen Kay ak tè pou yo sézi si nou pa péyé yo pap ba nou, si pou yo prété nou fò kòb yap, prété nou an déjà dépozé nan kès yo e yap prété nou sou sa nou genyen an, nou tandé de pil kaka mézanmi?

Isit la nou pa menm bézwen ap travay pou yap foté carte de krédi nan bouche nou, avèk bon krédi nou ka acheté tout Canada-US.

Avadra yo trennen nou nan tenten jiska sé ké nou pèdi idantité nou. kèlké swa mové FranCçois Duvalier té mové, Prézidan Duvalier té kon ofri intéléktyèl ki pat nan politik yo ké li tap voyé yo aux États-Unis - Canada etc. avèk bon jan papyé rézidans yo nan mains yo pou yo tal viv nan péyi étranjé anpil té kon di yo ké yo pa bézwen, kounyé a yo tap volé sou li paské lakay pa bon.

Gadé!

Débloké péyi a ban sa zavé sé tèt nou ké nap détwi.

Related Article:

Mirlande Manigat says NO WAY for Laurent Lamothe to get a Decharge

Although Mirlande Manigat did not mention Laurent Lamothe's name directly, she did imply that it is impossible for someone like Lamothe, a former...

REPLY to this message

Return to Message List