Sé pasé nou pa entélijan, sé sak f&#232...

Patrick Princivil - March 11 2015, 9:43 PM

Sé pasé nou pa entélijan,

sé sak fè Moise Jean Charles fan-n nan bouda Prézidan Martélly pou raché manyòk li ya, sé yon bagay ki byen monté pou zozo mésyé dam yo pa pran nan zip, si sé pati pa yo ki monté a gen kasé fèy kouvri sa, kounyé a mwen konpran sa kap pasé la a, nèg la dénosé tou moun ki té nan kou a, a mwens ké si misyé ta fou ou anrajé poul ta pran yon charje konpliké konsa mét sou do li, imajiné nou nonm nan prè pou parèt la justice kòm témwen, mwen vlé pou radòt sa a fini sé pou tout akizé sa yo parèt la justice pou libéré Haiti en face plis ké 150 lidè politik vòlè sa yo kap goumen pou pouvwa Haitien an e ki pat janm kanpé sou anyen sa a, menm jan Prézidan Martélly té neutre sou zafè politik péyi d'Haiti a, sé toujou kandi neutre ki pat jan nan krim ak vo rien sa yo ki pou ranplasé Prézidan Martélly, charonje santi sa yo pa gen dwa menm mét pat yo nan éléction, sa a sé tòkèt la charge la dèyè pakèt lougarou sa yo ki mété ak étranjé zyé vèt, zyé rouje ak zyé gri ki kaché anba tout ti kwen an rajé péyi d'Haiti ap lansé moun nan nwit, asasiné moun nan nwit yo, nou pa fout kabrit, bèf ak cochon étc. sé pou tout jijé.

Jézi rélé yo yo pa vlé vini jis pou yo fè méchansté, pititit pitit Déssaline pa vlé al nan prizon sé sak fè yap fè tout dézòd sa yo, au nom de Jésus sé pou tout dénosé tout, mwen tandé ké pou kandida al nan éléction an Haiti fò yo gen yen kay an Haiti ak yon million dollar U.S nan kanè yo, yon
ban-n moun kap touché an goude koté plis ké 150 lidè politik sa yo jwen lajan sa yo, gen la dan yo ki pa menm kon-n li bien ni ékri nan kisa yo fè kòb sa yo?

Sé bagay sa yo ké frè paran té kon-n ap palé nou yo, mét lòd nan lavi nou, pa di ké sé politik map fè, mwen pa fout bézwen pouvwa sé nan Bondyé mwen kwè sé sak fèm an gran konsa a e sé sak fè gren mwen plen konsa a, dat visyé sa tap fè maléré pasé mizè, Prézidan Martélly ouvè réstoran moun ap manjé pou sèlman 10 gourdes, lékòl gratis, oto bis gratis, bèl wout, hotel, ak bèl kay ap ap fèt, pon, bon jan kouran élétrik, puisans Internet, agriculture etc. Nou paka kité Prézidan alé pou nal ranmasé vyé machan moun kap maché mét trouble en Haiti ankò, gouvernman Américain an pwal maré tèt li séré.

Au nom de Jésus pagen vyé masonlòj pyé sal, lougarou, sanpwèl, vaudou, culte lougarou, (bishop, witchcraf) ki manjém yo mélé.

Misionm sé pa pou kréyé trouble sé sak fèm kont vyé zak malonèt.

Yo pa bèzwen pè lèm Prézidan an Haiti mwen pap pèsékité moun kité fè érè nan tan 1804 jiska lèm pwal monté.

Mwen pa diktatè mwen pap ka fòsé moun konvèti ou aksépté Christ, sa pap déranjém si moun chwazi pou yo neutre.

Yon branche chévé nan tèt moun pap sòti si yo kité vyé zèv lougarou yo, nou tout gen gren zanno ka òfèv men afè manjé moun ansasiné moun pou lajan, ak lòt vyé zak malonèt sa yo paka toléré.

Imajiné nou Chèf lapolis la travay di pou arété bandi ak kriminèl mét ansasen nan prizon épi mwen monté Prézidan mwen pa menm jijé moun sa yo, sèlman map transfòmé prizon sa yo kòm légliz poum fè yon kou biblik avèk yo avanm lagé yo, lè tout fin lagé prizon ap la pirèd pou pini dézòd, méchan yo mété bab nou à la tranp si nou pa konvèti.

Million dola Américain ak bèl kay lwa péyi d'Haiti a mandé a au nom de Jésus fòm genyen li pou mal sové pèp mwen, men mwen sèmanté poum pa fèl nan méchansté, mwen vlé fè lajan sa yo krim, mwen vlé ak yon men pròp sé pou sak fè kém poko ka alé nan éléksyon.

Afè bagay pou gouvernman Américain ap vin palé de ( Iliminati) o moun vin nan gouvernman fò yo masonlòj sé bliyé sa, Roi David, Reine Esther, pat masonlòj sé sèvitè bonDyé ké yo té yé, Roi Salomon tap maché ranmasé manbo poul marié san konté sal tap maché couchë avèk yo men bib la pa di kél té nan masonlòj kot gouvernman Américain an jwen ak kaka sa a?

Joseph té monté prémyé minis pagen koté nan bib la ki di ké Joseph té nan masonlòj, lougarou, vaudou, culte lougarou, sanpwèl ( witchcraf).

Ki koté yo jwen ak vyé prinsip sa yo?

Sé sak fè yap maché pou lòt nation pou masisi ap marié ak masisi; madivine ap marié ak madivine sou prétèks ké sé sa dyab la vlé.

Pèp rébèl ranjé kozé nou ak l'éternel paské gen anpil kafé ki pwal koulé ak ma. Jean Dominique fin mouri sé pa pou vyé anbisyon politik pou nap vin révéyé le chat ki dò pagen moun ki kon sa Prézidan Martélly ak la police, ak Ministre li yo étc. ap réglé anba tab.

San hipokrizi kité po do Jean Bertrand Aristide trankil nou pa fout pi bon pasél. Map répété sa ankò: pròp frè Roi Salomon tap bal problèm nan gouvernman man li ya li fout touyél, avan Roi David té pasé pouvwa bay Roi Salomon li rémèt Roi Salomon yon lis moun ki tap bay problèm nan gouvernman li ya pou Roi Salomon té ékzékité.

Kisa ki éspésial de Jean Dominique nap vin révélé si nan gouvernman krétyen té gen touyé moun sé pa nan vyé gouvernman idolat sa yo ki pou pa ta gen krim.

Kité fout nom nan trankil, limenm ak konsians dévan bonDyé a konnen si poul rétounen a Jésus ou rét nan piéd Satan, bon sé masonlòj, lougarou, sanpwèl, vaudou, culte lougarou, zobop, bizango, idolat (witchcraf) nou yé nou bézwen jijé Jean Bertrand Aristide?

Dépi lontan bagay yo té toujou konsa: gro dyab pa janm vlé wè ti dyab, chak moun ap chaché défan entérè yo, menm nan légliz yo moun ap bwazé pou lévanjil bonDyé a, mwen gen entansyon pi fò sak nan légliz yo pi méchan.

Répanti pou kafé nou pa koulé ak ma.

Related Article:

Haiti - Fanmi Lavalas rejects Oriel Jean Interview linking Aristide to Jean Dominique Murder

Regarding the bombshell interview by dead man Oriel Jean linking ex President Aristide to Jean Dominique's Murder, Fanmi Lavalas leader Louis Gerald...

REPLY to this message

Return to Message List