Si Léta Haitien voyé délégué yo pou...

Patrick Princivil - August 14 2014, 1:26 PM

Si Léta Haitien voyé délégué yo pou arété Jean Bertrand Aristide pakèt dyab kap véyé-l yo paka sé yo ki pou ta décidé si pou yo pran manda ou pa, si yap travay pou Jean Bertrand Aristide sa pa di ké yo sé patron Aristide, sé Jean Bertrand Aristide ki ta dwé gin dwa pou-l di travayè li yo si yo gen dwa résévwa manda ou pa; si mou-n nan pran manda li pa vlé siyin manda sé yon manque de réspè.

Dépi yon mou-n ki an dedan kay Jean Bertrand Aristide té aksépté pran manda a sèlman ou manda sa a té lagué nan lakou kay Jean Bertrand Aristide pa gen route pa bwa, si dyab la pa prézanté-l au pakèt sé frékan li frékan.

An nou suiv baz gran payi dévlopé yo e li maché: Mwen tap viv Ottawa-Canada, gen yon mou-n ki stationé machine li nan estasyon-man li e li té lévé jwen machine ni sou 4 gro ròches épi yo té pran tout 4 caochou machine nan. Voizinaj té rélé polis, lè polis yo té vini yo té jwen mwen ap fè mecanik ak yon bò frè mwen yo té mét minòt nan bra nou e prè pou yo té fèmen nou nan prizon san nou pat kon-nen anyin machine sa a ké malfèktè té fè sa yo té fè a, sé lòt voizin ki té wè mou-n ki té fè aksyon an e ki té di la police sé pa nou ki té fè sa, la police té rétiré minòt la nan men nou e yo té di nou sorry.

Sa pou-n té fè ak sa?

Èské fò nou té dwé pran avoca pou la police Canada paské yo té akizé nou pou sa yo té di nou fè ké nou pat fè?

Pa bliyé sé la police yo yé, sé travay yo ké yap fè.

La police pa bézwen nan voyé manda bay kriminèl pou arété kriminèl ak machan dròg, sé pété pòt antré pran kriminèl ak tout mou-n ki nan kay la, evidans ou pa, dépi yo pran you-n yo gen aksè pou yo maché pran tout fanmi ak zanmi yo fè sure kriminèl yo kon-n rantré sòti yo. Si genyen ki pa koupab ya lagué yo aprè, téchnik yo a pèmèt gen plis sékirité nan payi yo.

Pa gen afè pou sé pèp kap vi-n nan voyé Prézidan alé, bagay sa yo fèt sé lè la police pa koopéré ansan-m ak la police, si tout ap viv nan yon sèl kò sé pèp dézòd yo ki pou viktim.

Mwen paré pou Américains, afè lè pèp ap fè dézòd nan payi d'Haiti pou yap vi-n pran Prézidan élu nou e dépòté yo pa gen bagay sa pièce, èské nou kon-n rantré nan payi pa yo pou na'l dépòté Prézidan yo?

mwen paré pou yo.

Si an ka sa ta rivé men sa map fè kont yo?

Map pran sak mwen e map fè yon jèn pandan 7 jou kont yo, yon jèn san manjé, san bwè; bu jèn sa a ap pou la Russie, la Chine, Iran ak Middle East, Japon etc. kont Américains e pou Bondyé nan syèl la fè yon jan pou sové tout bon Chrétyen kap priyé yo; jèn sa a ap pou tout puisans sa yo mété ansan-m mélanjé ak Tsunami, gro siklòn ak tremblement de terre pou détwi payi Américains la tête au pied; Bondyé a décidé kòman la fè sa, jan'l pasé'l pasé (J.P.P)

Fason bagay sa a réprézanté la a:

Dènyé fwa pèp Haitien té révolté kont Jean Bertrand Aristide sé té pou vòlè ti bébé nan l'hopital, pilé ti bébé nan pilon fè sacrifice pou dyab, avion tap lagué dròg nan tout rak bwa pou Aristide, ranmasé jèn gason al touyé etc. sé pou sa yo té akizé Jean Bertrand Aristide, si-l ta fè yo vré mou-n ki pèmèt yo pou yap palé de persécution politik sé paské yo fou e yo anrajé sé mété yo anba kòd.

Si sé vré ké dyab la té fè yo vré gouvernement lakay ak réponse payizan gen libre habit pou touyé Jean Bertrand Aristide san jijé.

Yo té pran yon ti tan pou yo té pan-n Sadam Hussein pou krim humanitè yo pat dévwalé sal té fè a. Men sa a sé klè.

Dabò nèg sa a kréyé tròp trouble nan payi d'Haiti, sé touyé-l, next.

Related Article:

HAITI Manifestation - Zone Tabarre CHO, Manifestation devan kay Aristide

Ta sanble gen yon ti chaleur nan Tabarre zone bo lakay ansyen president Jean Bertrand Aristide... Tamara Orion sou antenne Radio Signal FM bay ti...

REPLY to this message

Direct replies to this message:

Jah love. Mwen gen anpil pwoblem ak sa ou ekri yo...

Jah love. Mwen gen anpil pwoblem ak sa ou ekri yo...

Return to Message List