soutou kouny a mwem fini kas z l politisyen ki tap mach ...

Patrick Princivil - April 20 2017, 11:37 AM

SOUTOU KOUNYÉ A MWEM FINI KASÉ ZÈL POLITISYEN KI TAP MACHÉ FÈ MANIFÉSTASYON, KRAZÉ BRIZÉ, MÉTÉ DIFÉ, BOULÉ MACHÉ POU 10 K'B; FÈ TOUT KALITÉ DÉZ'D NAN PÉYI DAYITI, KRAZÉ MACHINE, BOULÉ MACHINE, KRAZÉ MAGAZEN MOUN POU V'LÈ ZAFÈ YO, PRAN P'Z FÈ MANIFÉSTASYON PASIFIK POU YO KA PWOFITÉ MACHÉ RACHÉ TOUT POTO FÈ YO NAN LARI A, V'LÈ PANO SOLÈY LÉTA MÉTÉ NAN LARI A, MACHÉ AK BOKIT NAN MANIFÉSTASYON SOU PRÉTÈKS POU YO BAT TANBOU ÉPI APRÈ MANIFÉSTASYON POU YO TÉ KA POFITÉ VOLÈ SAB LÉTA AK W'CHE LÉTA ATÈ A ETC...

GÈ SA A FINI, JOVENEL MOISE MÈT VOYÉ YON P'SYON NAN GWOUP MUNISTAH ALÉ AN PÈ SIL PAGEN CHWA K'M F'L BYEN PÉYÉ YO POU SÈVIS LA. SÉ POU RÈS GWOUP MUNISTAH KAP RÉTÉ YO DWÉ FOFILÉ NAN LAPOLIS AYISYEN AN POU SÉKIRITÉ NOU.

DAB' MWEN SANTIM CHAGREN ANPIL KÉ MUNISTAH PWALÉ, PITO JOVEL MOISE TÉ FÈ YO CHANJÉ NON MUNISTAH ÉPI POU YO RÉTÉ NAN POLIS AYISYEN AN AK LAMÉ DAYITI, AYITI PAP VRÈMAN AN SÉKIRITÉ AK PIF' GRAN MANJÈ NAN LAPOLIS LA. GADÉ SA MAGOUYÈ MALFÈKTÈ SAN MANMAN TÉ FÈ JEAN BERTRAND ARISTIDE SOU POUVWA A! GADÉ SA TI VISYÉ YO TÉ FÈ PROSPÈRE AVRIL.

MWEN PA FÈ MOUN SA YO OKEN KONFYANS MENM. MWEN TA SWÉTÉ JOVENEL MOISE FÈ YON JAN POU YO GADÉ MUNISTAH AN AYITI SOU YON L'T NOM OSWA SOU YON L'T F'M; MENM PA TW' RENMEN ZAFÈ VOYÉ MUNISTAH ALÉ A.

DÉPI 1804 RIVÉ SOU 2017 LA; YON PÉYI AP VIV SOU MANDYANSITÉ YO PA JANM PÉYÉ BIL YO. SOUTOU KOUNYÉ A SWEET MICKY KITÉ YON LWA MASISI AK MADIVINÈZ NAN PALÈ A POU GOUVERNMAN AYISYEN AN VOTÉ, PITA PWAL PI TRIS. V'LÈ NAN DWAN YO PA BAY OKEN CHANS.

PÈP AYISYEN OUVÈ ZYÉ NOU!

NOU MÈT TANDÉ BABOUKÈT LWA SOU DIFAMASYON KONT MOUN KAP FWAPÉ VÉRITÉ SOU MÉDYA AK RÉZO SOSYO: MAP TOUJOU LANSÉ MENM FLÈCHE YO, JANL PASÉL PASÉ, KOTÉL TONBÉL TONBÉ.

DAB' MWEN SÉ YON SITWAYEN KANADYEN TOUT OTAN GOUVERNMAN KANDYEN AN POKO ÉTABLI VYÉ LWA DÉP'TASYON DONALD TRUMP AP APLIKÉ SOU SITIZEN AK IMIGRAN YO O ZÉTA ZINI YO.

MWEN SÉ KRÉTYEN ADVENTISTE DU SÉPTIÈME JOUR, MWEN PA BÉZWEN OKEN VYÉ POZISYON AK VYÉ SAKRIFIS NAN P'S LÉTA. YON TI TRAVAY BALÉ FATRA, RANMASÉ FATRA, M'PÉ PISÉ AK NÈJ AK L'T MALPW'PTÉ ETC..

O KANADE, SALÈ MINIMUM SÉ $11 DOLA DE LÈ; BYEN KÉM PASÉ KARYÈ SA YO DÉJA: 12 HEURES DE TAN PÉYÉ $142 KANADYEN PAR JOUR. KOTÉ GOUVERNMAN AYISYEN AP GEN LAJAN POU YO PÉYÉM?

ANK' SÉ KRÉTYENM YÉ MWEN PAP PATISIPÉ NAN OKEN BLACHIMAN LAJAN, VAN DW'G, V'LÈ LÉTA ÉTRANJÉ BAY, VAN MOUN ETC..

SI NOU WÈ PAFWA MWEN RÉTÉ AN SILANS SÉ PA PASKÉM PÈ LWA DIFAMASYON ZOZOKIKI AP ÉSÉYÉ ÉTABLI AN AYITI A, DAB'M PAGEN OKEN RÉSPÈ POU CHAT MAWON KI TÉ V'LÈ KONTÉNÈ NOU AN NAN DWAN SOU WAF JÉRÉMIE AN.

F' LWA SOU DIFAMASYON AN DWÉ APLIKÉ SOU SWEET MICKY AK LILYANE AK JEAN MONARD ETC.

GADÉ MALPW'PTÉ SWEET MICKY TÉ LAGÉ NAN KANAVAL KI SOT PASÉ A! DAB' SWEET MICKY AK JOVENEL SÉ K'K'T AK FIGAWO, KIYÈS KI PWAL ARÉTÉL MÉTÉ NAN PRIZON POU DIFAMASYON?

PÉTÈT LÈ MOUN SA YO PA SOU POUVWA A ANK'.

MÉZANMI MAP DI NOU YON BAGAY:

MWEN PA PÈ GWO ZAM, MWEN PA PÈ LWA DIFAMASYON.

SI NOU WÈM PA DI ANYEN POU KOUNYÉ A, SÉ PASKÉ DÉZ'D MANIFÉSTASYON AK LAGÈ OPOZISYON TAP FÈ POU FINI KRAZÉ TI RÈS PÉYI A FINI.

MWEN KONSÉYÉ JOUNALIS YO RÉTOUNEN LÉK'L PASKÉ BAGAY YO PWAL PI MODÈN.

KÉ BONDYÉ BÉNI JOVENEL NAN TRAVAY LI..

MENMKÉ MISYÉ PA TA KA FÈ OKEN DÉVÉLOPMAN AN AYITI POU TOUT RÈS 5 AN LI YA, MWEN PAP BLAMÉL, MWEN WÈ F'S KOTÉ A. SIL KA PANSÉ AK ÉNÈJI SOLÈY LA, LAPLI A, BARÉ TÈ A POU DLO PA POTÉ YO ALÉ, ÉNÈJI KOURAN ETC..

MWEN DÉJA WÈ KÉL PA ENBÉSIL.

SÈLMAN JOVEL MOISE PAP KA RANJÉ PÉYI KONWONPI SA A LIMENM SÈL.

MWEN TÉ SIP'TÉ PHTK SÉ PASKÉM TÉ PANSÉ YO TA PWAL TRAVAY ANSANM AK JOVENEL MOISE.

MENM BLIYÉ SI SÉ DÉSANDAN DIVIZYON PÈP NWA YÉ.

RÉPANTI POU DIFÉ LANFÈ A PA TONBÉ SOU NOU.

Related Article:

Haiti Trying to Revive the Military as MINUSTAH Prepares to leave

Haitian people are talking.. Should the Haitian military (l'Armée d'Haiti) return to replace MINUSTAH peacekeeping soldiers who are getting to...

REPLY to this message

Return to Message List