Banm réyaji sou dosyé sa a! Mésyé jounalis...

Patrick Princivil - March 21 2017, 3:51 PM

Banm réyaji sou dosyé sa a!

Mésyé jounalis yo, (stop that).

Lang matènèl an Ayiti sé Kréyòl li yé, sénatè a pa oblijé palé Fransè poul gen yon ti pòs sénatè.

Men, sa dépan de ékzijans lwa gouvernman Ayisyen an mandé a: li gen dwa pa kon palé fransè, menl konnen palé anglè oswa éspanyòl.

Sé twa lang komèsyal ki genyen nan makèt la: sé anglè, fransè ak éspanyòl; si sénatè a kon palé kréyòl ki lang matènèl nou, épi yon lòt lang pami twa lang komèsyal yo; mwen pa ta wè gen yon rézon pou tout kritik sa yo.

Kòm atik la di ké yo té chwazi sénatè a kòm yon moun ki palé fransè, pou fè kisa?

Èské sé lwa nan gouvènman Ayisyen an ki di fòl palé fransè épi sénatè a vyolé lwa a?

Menm ké ta sa, kiyès ki ta dwé parèt kòm pi gwo enbésil la?

Répons pam nan: sè ké pi gwo enbésil la ta dwé réprézanté, nèg CEP yo ak paleman an.

Si gen pou kòché do, sé pa do sénatè Willot Joseph pou nèg kòché, al kòché do òganizasyon moun ki té métél yo. Dabò si enbésil pa bay entélijan pap jwen. Sil ka monté sénatè, sè ké li kalifyé nan yon bagay ké mwenmenm avèk nou pa konnen.

Pou yon moun jis jwen yon ti plas majistra an Ayiti, sé gwo kout lajan kap débloké anba tab. Si Willot Joseph ka monté sénatè: daprè mwen, li sé yon entélijan nan sal kwè a. Dabò nèg ap kritikél paskél pakonnen palé fransè, si lwa a pa ékzijé, li pa oblijé palé fransè, sé pou tèt sa o Canada: nou gen dwa a entèprèt pou transmèt fransè, oswa anglè pou nou. Sé pa paské si yon moun pa kon palé yon lang, oswa ékri yon lang, li sé tonton bouki.

Pandanl sénatè a, li ka kontinyé apran sal vlé.

Tan pou map viv nan yon kay ak 50 entéléktyèl rich lougawou, chanpwèl, masonlòj, bizango, sòsyè, rat pa kaka, kidnapè, ougan, manbo, rakétè, sansi, vòlè, sida, malédvé, tafyatè, dwogé, ak moun kap fimen sigarèt, sovaj, moun kap kouché ak bèt, pédwofil, masisi, madivinèz etc....

Moun kap manjé moun, moun kap fè pitit ak manman yo, pitit yo, papa yo, sè yo, frè; moun kap manjé ak bwè vyé tenten nan men ougan, manbo ak masonlòj: sé moun sa yo ki bouki.

Paské Jézi rélé yo yap fè rébèl.

Mil é mil fwa, mwen pito viv nan kay sa a ak 10 moun ki krétyen kap sèvi bondyé fidèlman, ki pa konnen li ni ékri; men ki pagen menm yon nan pami vyé konpòtman sam sité la yo. Tout otan nou poko mouri, nou ka alé lékòl.

Té gen yon rézon ki fè bonDyé té voyé David nan yon jaden bèt, épi poul té montél wa. Jési papa David té gen yon pakèt pitit ki té pi gran pasé David: poukisa sé té David ki té pi piti a ké bonDyé té chazi pou té dirijé pèp Izraèl la?

Wa David té gen plizyè pitit, poukisa sé té Salomon ki té pi piti a kél té oblijé sakré Wa pou té ranplasél kòm wa?

8 an sèlman li té genyen.

Joseph té yon prizonyé ki pat menm alé lékòl nan prizon an, bonDyé té montél prémyé minis, nan figi tout moun ki té nan palè a, poukisa?

Éster té monté reine, poukisa?

pwen pam nan:

sè ké si bonDyé voyé zyél nan zòn koté Millot Joseph ap viv la, épil wè sé misyé ki pa pwal sousé san pèp la pou yo ka milyonè an lajan Amériken, sé li ké lal fouré men pran, paské pétèt, si sé pat sénatè Millot Joseph ké bonDyé té chazi pou zòn nan, pèp nan zòn nan ta pwal monté maswifé ak méchan.

piga fè sòt nou ak bonDyé.

Réspékté bonDyé.

Piga étoné nou si nou ta wè krèk koko rétiré tout vyé fo chévé yo nan tèt li, épi li bay vrè non li, épil sispan konpòtél tankou yon vyé fanm fòl.

Pa étoné nou, si nou ta wèl monté prézidan Dayiti.

Tout moun nap méprizé yo, nou pa wè sé yomenm ki fè ladènyé sou nou?

Kité magouyè, vini jwen Jézi. Nou pa vlé wè bon Krétyen ki sensè ak bonDyé, sé poul chazi moun fou parèy nou pou dirijé nou; oswa nou aksépté maché sou lòd bonDyé ki té kréyé syèl la ak tè a.

Related Article:

Haiti: Senateur WILLOT Joseph, eske moun Departement Centre te vote li paske li parler Francais?

Yon keksyon pou tout moun plato santral ki te vote pou senatè Willot Joseph: Eske nou te vote pou Willot paske li parler Francais tres bien ou...

REPLY to this message

Return to Message List