m si bondy , mwen tr konf 'tab ak r zilta a! zy n g...

By: Patrick Princivil (replying to topic) - November 29 2016, 9:44 AM

MÈSI BONDYÉ, É MWEN TRÈ KONF'TAB AK RÉZILTA A!

ZYÉ NÈG YO K'MANSÉ OUVÈ!

SÉ KLAS RICHE LA KI POU KOLÉ TÈT ANSANM AK TI MALÉRÉ YO POUN RANJÉ PÉYI A. SÉ YO KI KRÉYÉ DÉZ'D LA F' YO RANJÉL. YO PAKA DIM KÉ SÉ YO KI GEN TOUT MWAYEN YO NAN MEN YO, POU YO OBLIJÉ KITÉ LAPOLIS, CIMO AK MUNISTAH AP GASPIYÉ GAZ LAKIMOJÈN SOU TI PATI LAVALAS AK PITIT DÉSSALINE NAN MANIFÉSTASYON KONSA, SÉ POU LAPOLIS BAYO BON JAN PATASWÈL POU YO KANPÉ VYOLANS SA YO, TI KLAS P'V LA PAP KANNEN DÉFISI YO, SI YO PA KONTAB.

ZAFÈ YO TÉ VOTÉ POU SÉSI, YO TÉ VOTÉ POU SÉLA, BAYO V'T YO, SÉ DÉFANS YO, PASKÉ SÉ SA YO KONNEN YAP FÈ É YAP DI, NOU BÉZWE. SÉKOU KLAS RICHE LA AK LÉTA POU OUVÈ ZYÉ MOUN YO.

MWEN RÉMÈSYÉ JEAN BERTRAND ARISTIDE, K'M YON PRÈT KATOLIK KI TAP LÉVÉ LOSTI ANLÈ DÉVAN BONDYÉ: GADÉ KIJANL F'MÉ PÈP LA?

SÉ MOUN SA YO KI PWAL RÉSÉVWA SIPRIZ NAN P'T SYÈL LA WI.

TÉ GEN JAN DÉ BAGAY SA YO KANADA, POLICE YO RANJÉ DÉZ'D LA, SÉ POU MÈT DANTON LÉGÉR PRAN PLIS MÉZI KONT 2 TI GROUP SA YO KAP MACHÉ FÈ DÉZ'D NAN LARI A KONSA.

HILARI CLINTON TÉ DÉVAN LI TAP MENNEN, GOUVERNMAN AMÉRIKEN AN WÈ AKOZ DE SA KI TÉ DÉVWALÉ KONT BILL CLINTON AK HILLARY CLINTON: GOUVERNMAN AMÉRIKEN PRAN TOUT DÈNYÉ DISPOZISYON YO, ÉPI YO MÉTÉ DONALD TRUMP PRÉZIDAN.

KI ZAFÈ V'LÈ V'T PATI LAVALAS AK PITIT DÉSSALINE AP PALÉ LA A?

O ! KEP, CEP SÉ VISYÉ: YOMENM YO PA VISYÉ?

ZAFÈ POU PAKÈT TI SINA, WÉLÉ WÉLÉ, SAN ÉDIKASYON, ILÉTRÉ, AN ALFABÈT, DÉLENKAN AP PRAN LARI SOU NON PATI POLITIK POU YAL POTÉ BOURÉ NAN PALÈ AK BIWO LÉTA POU FÈ TI MALÉRÉ PASÉ NAN RAN LÈ YO BÉZWEN YON PYÈS ENP'TAN NAN LÉTA, ÉPI MOUN KI GEN MWAYEN AP JÉRÉ RAKÉTÈ LÉTA POU PASÉ DÉVAN MALÉRÉ, NOU WÈ YO. BANDI LÉGAL AP OPÉRÉ LÉGALMAN NAN FIGI TOUT MOUN, TIRÉ MOUN JAN YO VLÉ PASKÉ YO GEN ZANMI YO KI GWO CHÈF, YO MACHÉ SOU JOUNALIS JAN YO VLÉ.

GWO CHÈF NAN LÉTA YO MÉTÉ RAKÉTÈ DÉVAN BIWO LÉTA YO POU YO RANMASÉ LAJAN SOU DO KLAS P'V YO, LÈ YO BÉZWEN PAPYÉ ENP'TAN NAN LÉTA. DÉPI YON MOUN PAGEN GWO LAJAN AMÉRIKEN LI PAP KA ACHETÉ JISTIS NAN PÉYI DAYITI.

SÉ VI MOUN LÉTA AYISYEN AN AP MÉTÉ AN DANJÉ, F' YO RANJÉL.

ARISTIDE AK PITIT DÉSSALINE TOUNEN KANSÈ AVÈK YON VYÉ RAD'T MANIFÉSTASYON; KOTÉ FOUL MOUN SA YO PA GEN TAN POU YAL LÉK'L POU YO FÈ BAGAY SÉRYÉ NAN LAVI YO?

JEAN BERTRAND ARISTIDE, MARISE NARCISSE AK MOISE JEAN CHARLES PA SANBLÉ MOUN KI ILÉTRÉ AK AN ALFABÈT, MEN YO AJI PI MAL PASÉ DÉLENKAN.

MWEN TA SWÉTÉ APRÈ 5 AN JOVENEL MOISE LA, ZAFÈ ÉLÉKSYON AN AYITI VINI PI AMÉLYORÉ.

MWEN PAP AKSÉPTÉ FROD ÉLÉKTORAL, SÉ POU GOUVÈNMAN AYISYEN AN PA KITÉ KANDIDA YO GASPIYÉ TOUT LAJAN YO NAN ÉLÉKSYON ANK', TANDISKÉ YO PAP PASÉ; SÉ POU SAK FÈ YO AGRÉSIF KONSA A.

MWEN MANDÉ 5 POUSAN KLAS BOUJWA YO AK LÉTA AYISYEN, POU YO FÈ YON JAN POU DÉBLOKÉ PÉYI A.

ZAFÈ CHAK SÉMÈN MANIFÉSTASYON SAK SOT PASÉ SOU GOUVERNMAN PHTK SA A PA DWÉ KONTINYÉ AP FÈT NAN PÉYI A ANK'.

YO KONNEN POU YAP AJI KONSA, LÈ GOUVERNMAN AMÉRIKEN, CANADA AK LA FRANCE TAP MÉTÉ PRÉSYON SOU GOUVERNMAN AYISYEN AN POU YO TÉ RANTRÉ AK MARYAJ MASISI AK MADIVINÈZ NAN PÉYI DAYITI A, POUKISA YO PAT PARÈT AN FOUL KONT VYÉ BAGAY SA YO TOU?

MWEN PAP FÈ BAK, DÉVAN ZANMI.

YO AK ÉMWEN YO, O NON DE JÉZI !

AVANM PASÉ MÉSAJ LA!

MAP POFITÉ DI ZANMIM YO AK ÉNMIM KI POKO GEN PLIS ENF'MASYON DE MWEN YO, KÉ SÉ PA ROBO KAP VOYÉ MÉSAJ YO; SÉ PA YON TI VAKABON PYÉ SAL KI KACHÉ O KANADA SAN PAPYÉ KAP PALÉ KAKA. MAP FRAPÉ SOU RÉZO SOSYAL YO ANVIWON LANÉ 2000. MENM K'MANSÉ MINISTÈ MWEN DÉPI LE 13 JANVYÉ, 1985; MWEN TÉ JIS K'MANSÉ FÈ POLITIK AYITI A: DÉPI AN 1986; PÉTÈT YON SÉMÈN AVAN KÉ MAKAK LA TÉ KASÉ, KOTÉM TÉ PATISIPÉ NAN RÉLÉ ABA JEAN CLAUDE DUVALIER POU JISTANL TÉ VOLÉ GAGÈ.

MENM VINI PRAN SÈVIS POLITIK AYISYEN O SÉRYÉ NAN FEN MANDA RÉNÉ PRÉVAL LA, RIVÉ SOU GOUVERNMAN PHTK. KOKORAT PAP MONTÉ PRÉZIDAN AN AYITI MENM ANK', TOUT OTANM VIVAN.

MWEN VINI VIRÉ PAJ ISTWA PÉYI DAYITI O NON DE JÉZI !

NOU KA JWEN MWEN SOU PAJ FACEBOOK, AK FOTO MADANM MWEN AK TOUT TWA PITIT NOU YO:
facebook.com/patrickprincivil [at] gmail.com
facebook.com/jeanprincivil [at] hotmail
twitter.com/tiprincivil

MWEN TANDÉ MOUN AP RÉTIRÉ FOTO YO SOU MÉDYA YO, PASKÉ KRIMINÈL AP ITILIZÉ FOTO YO NAN ZAK MALONÈT AK PROSTITISYON.

FOTO PA NOU YO AP RÉTÉ SOU MÉDYA YO POU JISTANM MOURI, O NON DE JÉZI.

MWEN PA PÈ SA YO, MENM JAN MWEN PA PÈ PWAZON, MAJI, SANPWÈL, MASONL'J, LOUGAWOU, BIZANGO, BAKA, OUGAN AK MANBO ETC.

TOUT MOUN KONNEN KÉ 5 POUSAN KLAS RICHE LA GEN TOUT MONOP'L YO POU DIRÉ AYITI K'RÈKTEMAN, SI YO TA VLÉ WÈ BYEN POU AYITI.

ZAFÈ POU PAKÈT TI KANDIDA MALÉRÉ AP PÉYÉ MADAN SARA, PAKÈT TI P'V MALÉRÉ AP MACHÉ JAPÉ NAN LARI A POU KANDIDA POU P'S PRÉZIDAN AK L'T PLAS LÉTA; SA A SÉ YON AKSYON ENFÉRYÈ.

POUN WÈ YON PAKÈT MOUN: PIF' LADAN YO AN ALFABÈT, POUN WÈ SÉ MOUN SA YO KAP MONTRÉ FIGI YO NAN KAMÉRA, AK DÉVAN LAPRESS POU LIDÈ POLITIK YO KA WÈ FIGI YO KAP PASÉ MIZÈ, PRAN GAZ AK BOULÈT POU YO; SÉ NAN KONDISYON SA YO GOUVERNMAN AYISYEN AN TÉ KON AP RANMASÉ YON PAKÈT TI KOKORAT AN ALFABÈT, ILÉTRÉ AL MÉTÉ NAN PALÈ NASYONAL DAYITI, K'M PRÉZIDAN, SÉNATÈ, PRÉMYÉ MINIS, DÉPITÉ, MAJISTRA, KAZÈK, ASÈK AK LAPOLIS (STOP THAT).

MOUN NAN PA MENM KONNEN LI AK ÉKRI, DÉPIL KONEN K'MAN POUL TOUNEN CHÉVAL, OSWA L'T ZANNIMO NAN VODOU AK MAJI: PIF' IDOLAT AYISYEN YO GENTAN MÉTÉ NAN TÈT YO MALFÈKTÈ SA A KA FÈ YON BON PRÉZIDAN (STOP THAT).

K'M SÉ MARISE NARCISSE AK PATI LAVALAS, PITIT DÉSSALINE AK V'LCY KAP ATIRÉ PAKÈT TI P'V AL FÈ TENTEN NAN LARI POU MÉTÉ YO PRÉZIDAN, F' MOUN SA KONPRAN KÉ PAJ JWÈT LA VIRÉ, NOU PAKA AP KOURI DÈYÈ MOUN RICHE, POUN KA RANTRÉ NAN PALÈ NASYONAL AK PAKÈT DÉLINKAN KAP BOULÉ KAOCHOU, FÈ DÉZ'D, YON PAKÈT TI P'V MALÉRÉ KI AN ALFABÈT, SAN ÉDIKASYON.

KI KOTÉ GOUVERNMAN AYISYEN AN TÉ BARÉ AK VYÉ MANTALITÉ POLITIK SA YO?

KEP A PA BÉZWEN WONT BAY RÉZILTA YO; SI SÉ JOVENEL MOISE KÉ KLAS RICHE LA CHWAZI POU DIRIJÉ PÉYI DAYITI, MWEN PA KWÈ AP GEN PWOBLÈM NAN SA, ZAFÈ KONTÉ V'T, FÈ TENTEN: BAGAY SA A SÉ TOUT YON DÉMAGOJI.

MWEN TA SWÉTÉ POU TOUT CHÈF LA LWA AYISYEN YO, KOOPÉRÉ AK 5 POUSAN RICHE YO POU DIRIJÉ PÉYI DAYITI K'RÈKTEMAN; NOU PAP PRAN RONTÉ SA YO ANK'.

DÈNYÉ KONSÈY MWEN BAY GOUVERNMAN AYISYEN AN:

SÉ KRÉYÉ YON MWAYEN POU BAY 54 LIDÈ POLITIK YO GWO PLAS NAN GOUVERNMAN AYISYEN AN POU YO PA NAN RASANBLÉ MADAN SARA FÈ TENTEN NAN LARI A ANK', BAGAY SA YO PA YON BON IMAJ POU AYITI MENM.

KONSÈY KÉM BAY MARISE NARCISSE AK PATI LAVALAS, PITIT DÉSSALINE AK V'LCY, RADIO TIMOUN: SÉ LACHÉ PYÉ DÉLENKAN YO, ILÉTRÉ YO AK TOUT MOUN KI AN ALFABÈT YO POU YAL LÉK'L. SI YAP DI KÉ JEAN BERTRAND ARISTIDE PALÉ 7 LANG: SA VLÉ DI KÉL TÉ ALÉ LÉK'L. MARISE NARCISSE DI KÉL SÉ DOKTÈ, MENMKÉ MAGOUY YO F' AN AYITI, SA VLÉ DI KÉL TÉ ALÉ LÉK'L, MWEN KA WÈ KÉ MOISE JEAN CHARLES PA AN ALFABÈT OSWA ILÉTRÉ ETC....

POUKISA YAP FRUSTRÉ PÈP LA NAN VYÉ VWA SA YO POU P'S PRÉZIDAN, AK L'T PLAS LÉTA?

AYITI SÉ PA YON GATO.

MEN RÉVOLISYON PAM NAN:

KITÉ VODOU, MASONL'J, LOUGAWOU, BAKA, SANPWÈL, ANSASEN, DÉMONYAK, GÉDÉ, IDOLAT, OUGAN, MANBO, BIZANGO MALFÈKTÈ, KRIMINÈL, MASISI, MADIVINÈZ, V'LÈ, KRAK, KOKAYI N, LOTO, B'LÈT, MAYIGWANA, MACHAN MOUN, MACHAN 'GA N: MACHAN REN, KÈ, POUMON, ETC. NOU PA MACHINE KAP WOULÉ NAN LARI A; KITÉ PYÉ SATAN AK MOVÉ ZANJ YO ANRÉPO. ÉPI SÈVI BONDYÉ RÉKLAMÉ PÉYI A; POUL SOVÉ PÈP LI.

PAGEN WOUT PA BWA

SI MÈT JADEN MANDÉ JADEN NI, SÉ RACHÉ MANY'K NOU BAY JADEN AN BLANCHE.

VIV LÉTERNÈL, OSWA SA YO PRAN SÉ PA YO.

SA PA DÉRANJÉM SI GOUVERNMAN AYISYEN RÉTÉ NAN MAJI AK L'T BAGAY KI PA FÈ BONDYÉ PLÉZI.

MEN ZAFÈ MARYAJ MASISI AK MADIVINÈZ; ZAFÈ POU PAKÈT DÉLENKAN, ILÉTRÉ, RAKÉTÈ, MADAN SARA AP POTÉ BOURÉ POU YAL NAN RANTRÉ NAN PALÈ NASYONAL DAYITI (STOP THAT).

MWEN TA SWÉTÉ DANTON LÉGER MÉTÉ GASON NAN TAY LI POU CEP A BAY RÉZILTA FÈM, YONSÈL KOUT KLÉ.

SI SÉ JOVENEL MOISE KI KALIFYÉ POU DIRIJÉ AYITI: MÈSI BONDYÉ.

VIV JOVENEL MOISE PRÉZIDAN POU 5 AN. TW'P TRALALA, NOU PA PAFÈ, MEN SÉ PA MÉTÉ TI VORYEN PRÉZIDAN AK L'T PLAS LÉTA POU MARÉ PYÉ MOUN. TOUYÉM RACHÉM: JOVENEL MOISE PRÉZIDAN; JUDE CÉLÉSTIN, MOISE JEAN CHARLES, MARISE NARCISSE PRÉMYÉ MINIS.

SÉ JIS 2 JOU AVIV.

RE: FLASH : Haiti Elections - Jovenel Moise wins Presidency with 55.67 percent of the votes

REPLY to this message

 

Related Article:

FLASH : Haiti Elections - Jovenel Moise wins Presidency with 55.67 percent of the votes

Breaking News... Haiti - Jovenel Moise becomes the new president of Haiti with 55.67 percent of the votes in the preliminary results... In a late...

<Prev (   < 14 of 19   >)   Next >
Return to Message List