Ala de pil tenten mésyé! Jis ki lè moun sa yo...

Patrick Princivil - July 19 2016, 3:49 PM

Ala de pil tenten mésyé!

Jis ki lè moun sa yo ap kité san wont?

Sodom gen péyi pal, Ayiti sé péyi pa nou, dé ki sa prézidan CEP sa a ap palé?

Ébyen Sodom genlè sé mari manman nou ak papa nou. Sé sak fè Sodom ak Ghomorre pa réspékté nou an. Men kounyé ya yo mandé poun rétounen ba yo: $ 1.6, 0000 :00 (million dola); sé sure ké prézidan CEP sa a, mété ak lòt Ayisyen ap kriyé kounyé pou rès lajan an ké Sodom mandé yo pou rétounen ba yo a. Dabò sé paské gouvernman Ayisyen sa a san wont; Sodom té dépansé lajan sa a pou Ayiti pou té fè 2 tour éléksyon, byen kém pakonnen nan ki kondisyon Sodom ap vèsé lajan sa yo. Koken té pété dépi nan prémyé tour a; si dézyèm tour pat fèt, gouvernman Ayisyen an pa ta menm tan pou sé Sodom ki ta dwé réklamé rès lajan nan men yo.

Nèg yo fèmen zyé yo épi yo padi anyen, kòmsi Sodom sé mari manman nou ak papa nou; kòmsi Sodom dwé nou sa. Sa a sé aksyon réstavèg kap viv sou sak bliyé kò, si sé konsa.

Ébyen si Sodom di: ké si pou yo ki té rès lajan an pou yo sé pou yo sé pou yo légalizé maryaj masisi ak madivinèz an Ayiti, nan ka sa a ya fout akséptél pou lajan tou.

Konsèy mwen bay gouvernman Ayisyen an.

Sé vomi rès kòb yo bak bay Sodom.

An nou apiyé nou sou Jézi Christ; an nou apran fè maraton an nou-menm Ayisyen ki ap viv an Ayiti, mété ak diaspora Ayisyen apran fè maraton pou sipòté pwòp péyi nou.

Sodom déja ap rodé kò yo pou fòsé tout péyi ki ékzisté sou tè ya pou fè maryaj masisi ak masi; maryaj madivinèz ak madivinèz; Sodom prèské fini anvayi tout légliz (péristil) yo; soutou pa menm gen 1% moun nan légliz kap priyé bonDyé nan légliz: byen ké sa gen poul rivé fèt an Ayiti kanmèm; soutou Ayisyen fèb pou viza ak rézidans déja.

Lè Sodom fini anvayi légliz yo, ki koté nou pwal priyé bonDyé?

Sé pou sa map batay la a wi.

Ki ta mélém ak fo krétyen ak fo profèt kap fè ten nan légliz?

ki ta mélém ak gouvernman ki transfomé péyi yo tankou Sodom ak Gomorre?

Lè bonDyé ap manyen manm ipokrit yo ma viktim tou!

Gadé sak té pasé 12 janvyé, 2010 an Ayiti! Moun pat ka idantifyé bon krétyen ak fo krétyen, masisi ak madivinèz, sanpwèl, lougawou, masonlòj, vodouyizan, manbo, ougan, bizango; tout té anpilé atè a fè yon sèl, moun mouri, rat mouri, chyen mouri, kochon mouri, mouche, poupou, sang, chawonj santi, lapli, vè: tout moun té péyé po kasé ya; si viktim sa yo pat tou pofité répanti, oswa si viktim sa yo pa répanti, yo pap janm répanti ankò.

Mwen pa manjé pwa, mwen pap fout kaka pwa; map fout batay pou jiskaské mayi mi.

Orévwa koripsyon, viv Léternèl; aba satan ak mové zanj yo.

Dènyé mésaj mwen gen pou gouvernman Ayisyen an sé kité bouda gouvernman Amériken (Sodom) an répo.

An nou apran vini otonòm, ti sistèm réstavèg, mésken pat janm réglé anyen pou noumenm klas pòv la anyen Kité Sodom alé nan lanfè ya poukont yo, ouvè zyé nou.

An nou kité baka, an nou kité malfèktè pou répo nanm nou mézanmi!

Satan ak mové zanj yo pa anyen, pou kisa nou kité ougan, manbo, masonlòj ak sanpwèl ap pété nan figi nou konsa sa a?

Pran anbasad vini jwen Jézi pou répo nanm nou.

Related Article:

Haiti CEP President Shocked USA don't want to Support Elections in Haiti

Leopold Berlanger, the president of the Electoral Council (CEP) is very surprised that the United States refuses to finance the Haiti elections...

REPLY to this message

Return to Message List