Mwen paka di fo Jolerm Privert rété; mwen paka di...

Patrick Princivil - June 15 2016, 7:12 PM

Mwen paka di fo Jolerm Privert rété; mwen paka di Privert pa rété, se a konsyans li la konnen.

4:2 Apre sa, li fè Abèl, frè Kayen.

Abèl te gadò mouton, Kayen menm te travay latè.

4:3 ¶ Kèk tan apre sa, Kayen pran nan rekòt li, li ofri bay Seye a.

4:4 Abèl menm, bò pa l', pran sa ki pi gra nan premye pitit mouton l' yo, li ofri bay Seyè a. Seyè a te kontan ofrann Abèl la.

4:5 Men, li pa t' asepte ofrann Kayen an. Lè Kayen wè sa, li te move anpil.

Li move, li mare figi l' byen mare.

4:6 ¶ Lè sa a, Seyè a di Kayen.

Poukisa ou move konsa?

Poukisa ou mare figi ou konsa?

4:7 Si sa ou te fè a te byen, ou pa ta rive nan sitiyasyon sa a. Men, paske ou fè sa ki mal, peche kouche nan papòt ou. L'ap tann konsa lè pou l' pran tèt ou. Men, ou menm, se pou ou kenbe tèt ak li.

4:8 ¶ Yon jou, Kayen di Abèl, frè li. Ann al nan jaden.

Vwala, antan yo nan jaden an, Kayen vire sou frè li, li touye li.

4:9 ¶ Seyè a mande Kayen.

Kote Abèl, frè ou la?

Kayen reponn.

Mwen pa konnen.

Eske ou te mete m' veye l'?

4:10 Bondye di l' konsa.

Kisa ou fè konsa?

San Abèl, frè ou, ki koule atè a, ap rele tankou yon vwa moun. Li rive jouk nan zòrèy mwen. L'ap mande revanj.

4:11 Koulye a, tè ki te louvri bouch li pou l' te bwè san frè ou ou te fè koule a, menm tè sa a ap tounen yon madichon pou ou.

4:12 Lè w'a travay latè, li p'ap ba ou sa l' te dwe ba ou. W'ap tounen yon vakabon k'ap plede mache toupatou sou latè san rete.

4:13 ¶ Kayen di Seyè a: Chatiman an twòp pou mwen. Mwen p'ap ka sipòte l'.

4:14 Men ou mete m' deyò sou tè sa a koulye a, se kache pou m' al kache pou ou pa wè m'.

M'ap tounen yon vakabon k'ap plede mache toupatou sou latè san rete. Nenpòt moun ki jwenn mwen va touye m'.

4:15 Seyè a di: Non. Paske, si yon moun touye Kayen, y'ap fè l' peye sa sèt fwa. Se konsa, li mete yon siy sou Kayen pou moun pa touye l' si yo jwenn li.

4:16 ¶ Apre sa, Kayen wete kò l' devan Seyè a, li al rete nan yon peyi yo rele Nòd, lòt bò jaden Edenn lan, sou kote solèy leve a.

4:17 Kayen kouche avèk madanm li. Madanm li vin ansent, li fè yon ti gason yo rele Enòk. Apre sa, Kayen bati yon vil, li rele l' Enòk. Li ba l' menm non ak pitit gason l' lan.

4:18 Enòk te fè yon pitit gason yo rele Irad. Se Irad sa a ki te papa Meoujaèl. Meoujaèl te papa Metouchaèl. Se Metouchaèl ki te papa Lemèk.

4:19 ¶ Lemèk te gen de madanm.

Yonn te rele Ada, lòt la te rele Zila.

4:20 Se Ada ki manman Jabal.

Jabal sa a, se li menm ki zansèt tout moun sa yo ki rete anba tant epi ki gade bèt.

4:21 Frè menm manman ak li a te rele Joubal.

Se li menm ki zansèt tout moun sa yo k'ap jwe gita ak fif.

4:24 Si yon moun touye Kayen y'ap fè l' peye sa sèt fwa. Men, si yon moun touye m', mwen menm Lemèk, y'ap fè l' peye sa swasanndisèt fwa.

4:25 ¶ Adan te kouche ak madanm li ankò.

Madanm li fè yon ti gason.

Madanm lan di: Bondye ban m' yon lòt gason pou ranplase Abèl Kayen te touye a. Li rele l' Sèt.

4:26 Sèt, pou tèt pa l', vin gen yon pitit gason, li rele l' Enòk. Se lè sa a moun konmanse fè sèvis pou Seyè a.

Related Article:

FLASH: Haiti - Privert to Address the Nation Later Today, Wednesday

Breaking news... Haiti - President (or ex-president) Jocelerme Privert to address the Nation Later Today, Wednesday, one day after his 120-day term...

REPLY to this message

Return to Message List