Remember that! Each candidate have to bring a minimum of...

Patrick Princivil - June 9 2016, 6:13 PM

Remember that!

Each candidate have to bring a minimum of $ 50,000: 00 US dollars deposit at DGI. to participate in the upcoming election in october, 2016;

Haitian's people! Remember! Don't vote for anybody for free, when they become president they will forget about you; they wil have to buy your votes, just tell them you have problem for $ 1, 000 00 US dollar, charge them a minimum of $ 1, 000: 00 US dollar for each vote.

Bouche an bouche yon di lòt! Pèp Ayisyen! Sé pa yon diskou!

Piga voté pou oken vakabon, chak fwa ké yo monté sou pouvwa yo épi yo pa janm wè ti klas pòv la, sé pwòp zafè yo ké yo pwal réglé sou po do nou, ané sa a byen paré pou yo; sé pou nou tout maré yon konplo épi van vòt nou ba yo, fè yo péyé nou $ 1000 dola Amériken oswa plis, san réfléchi, lè bagay yo kòmansé pran chè map toujou fè nou sonjé sa, an nou montré yo fòs nou.

Si sa pa fè sans pou nou sé métém o kouran, ané sa a map fè nou fan fwa yo, sé konsa pou yo pran men yo. Nou pa wè sé nan bétiz ké yap pasé nou?

Chak tan pou la chambre des députés, o swa sénatè réyini pou pran yon désizyon kont mizè yap fè ti pèp la pasé, gen yon ti pòsyon ki pran pòz yo pa parèt tèt yo, jis pou yo ka manjé nou pi byen. Lè pou yo rasanblé nan tanp masonlòj yo èské yo pa parèt?

Lè pou yo fè réyinyon lougawou yo èské yo pa parèt?

yo nan ban sanpwèl yo ansanm chak jou. Yap touyé moun nan boucheri ansan manjé moun chak jou, yap pran pòz divizé nou pa wè sé yon blòf?

pou kisa yon pa janm akizé lòt soutou nan maniféstasyon yo?

Tout sa map dévwalé la yo, sé bib la ki dévwalé pi fò, sé sa bib la di ké pèp Izraèl: mété ak tout lòt nasyon kap viv nan idolatri yo ap fè.

Zafè kaché nan nwit ansasinen moun, é pran tout sa yo pwosédé: bib la déja dévwalé yo.

Dabò sé ti poul maré nan pyé tab kay satan ak mové zanj yo ké ajan satan yo yé, si yo pa fè sa dyab la mandé ya satan ap koupé kou yo yon aprè lòt. Lè sé moman pou yo manjé moun nan dyab yo pran pòz yo pa vlé réyini nan palè pou pran désizyon; blòf. Pa bliyé sé nan jwèt visyé ya ké yo grandi! Sé nan jwèt visyé ya ké yo voyé pitit yo al étidyé o zéta zini, sé nan jwèt visyé ya manman yo ak papa yo lévé yo, sé nan tout vyé rakèt ak mové zèv pi fò ladan yo fè lajan pou voyé pitit yo al étidyé o zéta zini, Canada, an France etc. ané sa a, pa bay yo oken chance, sé fè rézistans manchelong poun pini yo san nou pa bézwen boulé kaotyou.

Sé maré tèt nou séré poun manyen manm yo. Si poun kolé ti fèy papyé pou kandida yo sé chajé yo $ 500 00 dola Amériken kòm pi piti. Mwen ba nou idé ya, men sé fè tèt nou travay nan tout pwen poun rédi bwa ké yo, yo twò méchan.

Pandan yap koden yo, kabrit yo, bèf yo ak bèl pwason woz yo, menm kaka bèt yo ti klas pòv la paka jwen pou yo manjé.

Èské Jézi tap fè nou sa?

Gadé sa ti Olivié Martelly té fè!

Michel Martelly fouré menl nan kès léta épil bay ti Olivié Martelly $ 13, 000, 000: 00 (milyon) dola Amériken pou ti Olivié Martelly gaspiyé, nonm nan pa ingényè; nonm nan gaspiyé lajan léta jistan poul jwen bato poul gaspiyé; jistan poul té oblijé al acheté 100 kilo kokayïn é 10 kilo éroyïn o zéta zini jistan pou gouvernman Amériken sézi bato; jiskaské pou gouvernman Amériken chajé misyé $ 5, 000 00 dola Amériken, sélon lapress, kès léta ki péyé yo.

Sil vou plè sé sa a nou tandé, sa nou pa tandé yo pi rèd. Nou tandé tout déga ti Roro zanmi Michel Martelly té fè sou pouvwa tèt kalé ya.

Kiyès ki péyé sa: ti klas pòv la. Kounyé ya Michel Martelly kaché nan gwo chato li ak tout alkolik li yo, ak dwogé parèy li yo: nan lang vilgè ya yap bouré, pété, vomi, pisé pavé épi yo drivé ti klas pòv la nan farine.

Tout moun konnen ké dépi 1804; rivé jiskan 2016 la; ké koripsyon sa yo té la. Ané sa a sé tou pa nou poun krazé tèt dyab yo san baton.

Manm légliz yo! Priyé pou mwen!

Mwen ta renmen préché lévanjil tankou Jézi - Christ! Mwen ta renmen vini tankou yon ti mouton tankou Jézi - Christ; tout priyém priyél poul fèm gen menm karaktè avèk li, priyè ya poko monté.

Gadé! pandan priyè ya poko monté map tou pofité dévwalé péché gwo méchan yo san réfléchi.

Priyé pou mwen.

Amèn.

Related Article:

Haiti Elections - All presidential candidates must revalidate their candidacy to participate

Haiti's Electoral council (CEP) has asked all 54 candidates willing to participate in the presidential election scheduled for October 2016 to...

REPLY to this message

Return to Message List