Apa yap vini! Enbésil té bayo sé intélijan...

Patrick Princivil - January 25 2016, 5:07 AM

Apa yap vini !

Enbésil té bayo sé intélijan yo yé, yo pran. Piyay la fini, pagen moun ki ka fèm pran kaka poul pou zé, yon Opozisyon ak yon G8 ap simen la térè nan péyi a touyé tout, sé vòlè yo yé sé rakétè yo yé, nou pa bézwen yo é nou pap janm bézwen yo nan tèt gouvernman an ankò.

Si yo ta fè Prézidan Martelly volé gagè le 7 Févriyé san éléksyon sa pap fè yon gran diférans, sé tout kò polis la ak paléman an ki pwal pran kontwòl, zafè gouvernman tranzisyon vyé opozisyon an ak salopri G8 la ap palé a sé fout labouyi pou chat, gouvernman Amérikein pap nan al mété lòd nan péyi sa a ankò pou jistanm mouri.

Gouvernman Amérikein an pou kont pal sé dézòd, sé kowonpi yo yé, yap maryé gason a gason ; fanm ak fanm nan péyi yo épi pou sé ta ban imoral sa yo ki ta pou pwal mété lòd nan lavi nou?

Nou pap pran tranzisyon sa a, si poun ta pran yon bagay konsa, sé tout kò polis la ak palè natyonal kap pran rélèv pou mété lòd nan péyi a. Pagen kòb sé vré, yap fè sa yo kapab la. Aktyèlman, mwen bézwen rantré nan péyim ak fanmi mwen, sé fout mizè nap pasé nan péyi blan é mwen trè faché.

Si opozisyon an ak G8 la pat vòlè konténèm an 2010 la, sé nan péyim mwen tap chita ak madanm ak pitit mwen yo. Si vyé opozisyon sa a pat fè konplo ak mè Francis nan légliz katolik nan kafou Christ - Roi pou té kasé kay nou nan Kafou Dikini, sé nan péyim ké nou tap yé.

Yo té kasé kay la san juge de paix, mwen pran juge de paix ak avoka pou yo, jwèt: tout sé menm vòlè a, mwen sé Ayisyen mwen pap négosyé ak ni Opozisyon é mwen pap négosyé ak G8 la.

Alo lapolis ! Alo gwoup paleman yo !

Pagen wout pa bwa, an nou tout kolaboré ak PHTK a,

Mété nou prè pou lagè: La lwa sé la lwa, men jan opozisyon an ak G8 la kanpé a nap tayé kanson yo san jan yo kanpé a san réfléchi. Kòm yo poté sèkèy yo pou antéré nèg bannan nan, yon nèg ki pa kamarade yo. An nou kòmansé préparé gazoline pou nou boulé tout opozisyon an ak G8 la. An nou manché pikwa nou poun fouyé twou: yon minimòm si pyé poun antéré zo yo lè nou fini boulé yo, an nou kòmansé rasanblé vyé kaochou ak tout kalité gaz poun fini ak yo yon fwa pou tout. Sé yo ki pi fèb, sé yo dwé anba, la kwa pa dwé al ka lapolis, lakwa pa dwé al ka gwoup Paleman ; la kwa pa dwé al kay PHTK, sé jis yon sèvis ké yap bay. Sé swa opozisyon an ak G8 la al dousman oswa yo mouri, an nou koopéré ak PHTK lapolis ak Parleman poun pasé yo a linfinitif: sa vlé di anba bal ak difé.

Tout moun manché alimèt nou, bwapen nou, gaz nou kaochou nou poun boulé opozisyon an ak G8 la. men règ la: lapolis ak lòt moun ki gen zam ap krazé yo, moun ki ak pè Lébrun yo ap maché pran kadav yo: chak mò ap résévwa 3 kaochou sou léstomak yo épi simen gazoline, pasé alimè sou viktim yo. Mwen fèm sou désiziyonm, sé sèl konsa poun gen la pè ak ban kamoken sa yo.

Mwen paka wont di nou ké bonDyé béni nou, paské nou bouké.

Yo pa vlé négosyé sé touyé tout, nou pagen chwa.

Related Article:

FLASH: Haiti - USA will Hold Accountable ANYONE who promotes Violence in Haiti's Delayed elections

Now Read This... The United States on Sunday called for accountability for any violence related to Haiti's delayed presidential election, saying...

REPLY to this message

Return to Message List