Moun sa yo pa menm bézwen fè bas nan pwoblèm...

Patrick Princivil - January 11 2016, 3:02 PM

Moun sa yo pa menm bézwen fè bas nan pwoblèm Ayiti, sé kaka yo yé, dépi 200 ans yap sipòté 5 pousan kaka parèy yo pou kenbé nou -menm ti mas pèp la nan pòvreté ak malsité.

Kisa pou yo ta jodi sou zafè nou - menm pèp Ayisyen poum ta kwè yo?

Yo tout sé ipokrit karésan yo yé piga tandé yo, sé ajan dyab ak mové zanj yo ké yo yé piga tandé yo menm. Yo paka ap vin di gouvernman Ayisyen sa pou yo fè, yo pa Ayisyen ki dwa yo pou yap fouré bèk yo nan mizè nou?

Sé Prézidan Martelly ak Jovenel ak K - Plim, mété ak lapolis, MUNISTAH, KEP, CEP ak tout lòt sistèm gouvernman kap bay bon sèvis nan péyi Dayiti ki kon fristrasyon yo; sé tout chèf pati politik Ayisyen yo ak riche yo ak tout ti mas pèp la kap valé van yo ki kon nan ki fristrasyon ké yo yé; Sé nou - menm Dyaspora Ayisyen yo kap trennen nan péyi nan vyé manjé pwazon chimik, péyé bil kay, kouran, internet, gaz, kab télévizyon, lwayé, ipotèk, (morgage) etc. byen chè ki pou dwé fouré bèk nou nan sitiyasyon ké nou yé la. Tout konpayi nan péyi grande puisans sa yo sé fout sang nou - menm Dyaspora ké yap sousé sé pousa yap fè tout magouy sa yo pou bloké gouvernman Ayisyen avansé, bonDyé bon yon jou kou jodi a na antan nou poun siyé dan yo. Salòp yo van nou yon van nou yon chevy uplander, 2008; 7 pasajè yo an Novanm, 2015; sou krédi, nan moman nou té achete l la si nou té gen kòb la poun té péyé l cash nou tap péyél pou sèlman $5, 000: 00 Cananadien; ban sansi yo banoul sou krédi pou $6,000: 00 Canadyen plis yon intérè $4,000: 00 Canadien: sa vlé di ké yap fè nou péyé van nan $10, 000: 00 Canadien avan poul rési pou nou, dépi nou ta manké yon mwa nou pa péyé yap kasé ponyèt nou yo pran l nan men nou. Acheté kay, menm kout baton an: dépi nou ta gen malè pèdi travay nou épi nou paka péyé pandan 3 mwa yap fout kasé ponyèt nou yo pran l, lè yo fin pran l: menm ké nou té péyé $20,000: 00 kòm dépo, yo établi yon sistèm jan l pasé l pasé menm $5,000: 00 yo gen dwa pa rémèt yo ba nou nan $20, 000: 00 dola sa a ké nou fin vèsé sang nou poun fè a. Kèlké swa sa nou acheté sou krédi sé san pousan intérè yo chajé nou sou li tankou mòd ponya Ayisyen ap pèp la.

Véyé yo sé ipokrit yo yé, sé voyé yo té voyé Sweet Micky ak Laurent Lamothe pou ta l anglouti pèp Ayisyen nan vyé zèv lwa ak masisi ak madivine, Kouzen Zaka, Zaka Médé, kou a pa pasé, sé sak fè Bill Clinton ak Barack Obama té pran pòz ti mouton yo pou yo té pasé anba anba pou yo té voyé Steven Bénoit al siyen anba tab pou masisi té ka maryé ak masisi; pou madivine té ka maryé ak madivine, jis pou yo té ka fè bonDyé nan syèl la ak Satan ak tout mové zanje yo fini ak ti rès pèp Ayisyen nan péyi Dayiti.

Pa okipé yo sé twòp madichon yo genyen, nou pat fout manjé pwa nou pap fout kaka pwa. Véyé yo sé trèt yo, sé zwazo méchan yo yé.

Nou wè kapris zwazo méchan trè byen, imajiné nou pou yon nonm kou Steven Bénoit ki pran prétèks kél pat wè koté zèv masisi ak madivine nan té apliké nan aplikasyon an, é sé sak té fèl siyen, pou sé ta yon nonm konsa ki ta monté Prézidan?

Men gwosè plaj yo nan Miami, Texas, California etc. nan péyi Amériken ; sa a sé péyi cho kém konnen ki ékzisté tou patou o États - Unis, san konté tout lòt kwen aux États - Unis ak lòt péyi yo. Tout san pousan intérèt sa yo: zo do ti nou - menm ti mas pèp la kap péyé yo ; tout gwo otèl sa yo, menm nou-menm ti klas pòv la ki nan dyaspora a pap ka pèmèt nou poun al mandé konbyen yo mandé pou yon chanm pa jou, paské nou pap ka péyé yo: zo do nou - menm ti mas pèp la kap péyé sa. Mwen pap kaché di nou sa: nou -menm ti mas pèp ki nan Dyaspora Canadien an ak Amériken an etc. si chyen janbé pata ékzisté nan péyi Dayiti ankò, anpil nan nou -menm ta pwal nan lanfè lè nou al Ayiti paské nou paka pèmèt nou pou nal touché plat manjé moun riche sa yo nan réstoran yo. Véyé yo, sé intérè yo ké yap défan, si yo pa pè van pwòp pitit yo nan Dyab pou 10 kòb kisa yo pap fè?

Men kounyé a yap sèvi ak anbasad Amériken pou pousé gouvernman Ayisyen an pi byen, pa okipé yo, yo fou.

Kèlkéswa Barack Obama, kèlké swa Bill Clinton ak madanm ni, kèlkéswa Anbasad Amériken, kèlkéswa pape Francis: ané sa a mwen paré pou yo. Koup masisi a ak koup madivinèze la paka tonbé sou do tout pèp la ; koup méchansté yo paka tonbé sou do tout pèp la.

Mwen konpran politik yo a trè byen. Mwen sé PHTK sé pa paské Prézidan Martelly bon, nou tout sé éfò ké nap fè.

Mwen apiyé PHTK paské Prézidan Marttelly travay trè fò nan péyi Dayi pou poté yon bon chanjman nan péyi Dayiti ké nou pat janm jwen nan péyi nou. Malgré tout déga opozisyon an fè kont Prézidan Martelly pandan 4 ans an. Sé pousak fè mwen apiyé Jovenel Moise Prézidan Dayiti.

Piga ajan anbasad Amériken menm ouvè fèy bèk yo nan zafè nou ankò.

Kité Prézidan Martelly ak KEP a, CEP a ak lapolis désidé sa kap fèt nan péyi Dayiti.

Yonsèl bagay kém konnen, sè ké aktè pa janm mouri nan film.

Éléksyon déja fin fèt nan péyi a, yo pa menm bézwen nan fè vyé démagoji pou voyé Jude Céléstin an fas Jovenel Moise: Jovel Moise pa nan ran Jude Céléstin menm menm, sé yon bagay ki klè tankou dlo kokoyé.

Lèm a l sou internet é mwen tapé :

www.phtk.hint
www.agroservice.hint

Mwen wè klè ké nou gen yon gouvernman ki réprézanté figi nou - menm pèp Ayisyen.

Sé sèl sou Facebook mwen wè 2 ou 3 kandidas kòmansé ap parèt.

Gouvernman Ayisyen an té fè zéwo baré a tè plat nan téknoloji, koté pati opozisyon an pwalé?

pagen wout pa bwa pou yo. Jean Bertrand Aristide toujou tap gonflé kou li tankou kodèn pou lap di moun ké l palé 7 lang épi poul tap trennen péyi a nan fè nwa sa a?

genlè sé anba kafé misyé tal apran 7 lang sa a, sé pa posib.

Au Canada tout ti moun kòmansé sou 4 ans ap fèmen odinatè; ovè òdinatè poukont yo; tout ti moun 4 ans ap fè sa yo vlé sou Youtube; zafè jwèt sou internet, zafè jwèt sou òdinatè: tout ti moun 4 ans déja fè sa yo vlé avèk yo, sé nou - menm paran ki bòné yo pou yo pa a l gadé fatra sou Facebook ak Youtube.

Dabò dépi ti moun yo tandé nou répété yon bagay ké yo pa janm tandé sé sou google yalé pou yal fè pwòp réchèche yo. Sé
nou - menm paran yo kap éséyé limité yo. Épi pou pandan 200 ans péyi Dayiti tap mal maché konsa?

koté Anbasad Amériken té yé?

koté gouvernman Amériken yo té yé?

Koté gouvernman Canadien té yé?

Koté gouverman Français té yé?

Ané sa a vini ! Map filangé yo ! Sé pwent sèlman map ba yo.

Mwen paré pou yo. Yon sèl bagay mwen mandé G8 la ak pati Lavalas, madam Manigat ak tout lòt kandida pèdan yo pou yo konpran réalité a, pou kolé tèt ansanm ak Prézidan Martelly ak Jovenel Moise, Jude Céléstin, Marise Narcisse pou yo rézoud pwoblèm nan an zanmi, san krazé brizé.

Fò nou ka wè ké gouvernman étranjé yo pat janm renmen nou. Pou mwen sé moun sa yo ki ISIS la.

An nou pa kité moun sa yo intimidé nou, si nou mété tèt ansanm Ayiti pap péri. Pandan pèp Ayisyen ap van tè yo ak tout sa yo posédé pou yo kité Ayiti pou pa bon, mwen menm map fè tout éfòm poum tounen nan vyé péyi krazém nan.

O kontrè, men nou bézwen débarasé nou de yon van, chevy uplander, 2008; nou déja péyé $4,000: 00 Canadyen sou li; si nou té jwen yon moun ki vlé pran morgage la nan men nou é peyé rès $6, 000: 00 Canadyen cash nan bank lan é pran ni nan men nou, oswa moun nan pran kontra a nan men nou pou l péyé $125 dola chak 2 sémèn. Mwen tap aprésyé sa. Yon moun ki intérésé email patrickprincivil [at] gmail.com

Pa bliyé sa: si moun nan ap péyél cash pagen pwoblèm, sé nan Ottawa - Gloucester nou abité.

oswa si moun nan vlé pran kontra a poul aksépté péyé $125: 00 Canadyen chak 2 semèn, fò moun nan abité an Ontario sèlman; yo pa aksépté poun abité Québec oswa lòt pwovens yo.

Jwèt la nan men nou.

Bondyé béni nou.

Related Article:

Haiti Politics - USA Impatiently Awaits Haiti Elections Grand Finale...

Haiti Politics Update -- The US Embassy in Haiti says it is impatiently waiting for the END of the electoral process, the Grand Finale so to speak...

REPLY to this message

Return to Message List