Mwen pagen oken pwoblem ak moun kap manifésté kont...

Patrick Princivil - November 23 2015, 10:57 AM

Mwen pagen oken pwoblem ak moun kap manifésté kont vyé prensip nèg ap mété pou kenbé pèp Ayisyen nan labou ak kaka. O kontrè sé pou bagay sa yo ké map batay.

Mwen ta renmen Farah Juste konpran ké sé pa Ayiti kél yé la a, dépi sé Canada - États - Unis ké yo yé yo pa menm bézwen pèdi tan yo pou yo pwal rasanblé imoral parèy yo pou yap fè tenten nan gran péyi sa yo. Gouvernman sa yo trè sivilizé.

Kèlkéswa sa yon moun vlé fè nan péyi sa yo fò nou gen pèmi poun fè yo ; si léta pa otorizél épi nal fèl yap fout nou nan prizon, nap péyé amande kòm malfèktè, kriminèl, ensansé, vilgè etc. ki pakon réfléchi. La lwa sé la lwa, sé pa yon késyon de chak 5 an yon ti group moun mal fòmé poté bouré al pran pouvwa, fè dézòd fout moun nan prizon, krazé kabinèt léta, san ékspéryans, fè é défèt. nan péyi yo ki pa itil moun anyen.

Yo gen pwoblèm lakay yo sévré, menm pa kwè yap janm tankou Ayiti.

Bò isi a yo pa chwazi kandi pou bo gason, yo chazi kandida pou konpétans ak ékspéryans.

Wi 53 pati politik yo gen rézon sélon sa jounalis Brézilyen an fè konnen nan la prèss. Map gadé kòman bagay sa a ap fini ané sa a, paské sé pou menm vyé lòbèy sa yo ké PHTK té blamé Réné Préval ak Jude Céléstin.

Ki sak fè Prézidan Martelly konpran kél sé yon modèl anfas pèp Ayisyen an?

Yon koté ki ranpli ak bon pastè ak bon Krétyen fidèl kap priyé bonDyé ak la fwa. Sak fèl ap palé konsa?

Poukisa li santil éspésyal nan pami 14, 000, 000 (milyon) pèp Ayisyen?

Daprè sak pasé la a mwen pa wè yon diférans ant Michel Martelly ak Réné Préval ak Jude Céléstin.

La press Brézilyen an fè konnen ké, Jude Céléstin té an prémyé pozisyon - Moise Jean Charles té an dézyèm pozisyon, Maryse Narcise té an twazyèm pozisyon - Jovenel Moise té an katriyèm pozisyon.

Kisak fè ké gouvernman PHTK santi yo ké sé Jovenel Moise ki dwé Prézidan Péyi a?

poukisa sé pa Jude Céléstin?

Si anka Jude Céléstin ta réfizé plas la poukisa sé paka Moise Jean Charles?

Si moise Jean charles pata vlé plas Prézidan an poukisa sé pata Maryze Narcisse?

Èské sé Jovenel Moise ki pi bo gason pasé rès kandida yo oswal pi konpétan pasé yo?.

si nou pa mété yon fren nan bagay sa yo dépi kounyé a kansè a ap rési pété fyèl Ayiti.

Jean Bertrand Aristide sété yon nonm ki té pi agrésif pou pòs Prézidan an dépi an 1986 rivé jiskan 2015 lan, lè misyé té pran pouvwa a mwen pat wè oken diférans kél té fè ant limenm ak tonton makoute yo. Afè paspouki sa yo ké misyé tap dévlopé sou prétèks démokratikman sa yo pa itil moun anyen.

Léta mété pou tout moun tal fè kat didantité yo pou sèlman 40 goudes.

Prézidan Aristide pa janm al asisté mas pèp la kap pasé mizè nan ran yo patou nan tout kwen péyi d'Ayiti ak yon ligne ki kanpé byen rèd ki pa janm boujé, koté ti mas pèp la ap plenyen frustrasyon yo dévan biwo léta ak patizanl kap fè magouy pran ti kòb anba nan men Diaspora ak lòt moun ki kapab péyé $54 USD anba tab pou fè moun pasé sou tèt mi ak baryè pou al fè jis yon ti kat idantité.

Sé sa a ki démokrasi a?

Prézidan Aristide pat janm al vizité ligne sa yo poul té dékouvri tout vyé koripsyon sa yo ké ti mas pèp la tap sibi nan biwo léta yo, la bank é patou nan péyi d'Ayiti?

Ané sa a sé pou mas pèp la chajé vyé kandida sa yo $1000 (dola) amériken pou chak kandida ké yo ki vlé vòte yo nan 2ième tour a si diktatè yo pa mété Jovenel Moise Prézidan péyi a. Si gouvernman Amériken té renmen nou-menm Ayisyen konsa mwen kwè yo té la nan zafè éléksyon an, si jounalis Brézilyen yo té la jistan pou yo pibliyé vérité a nan la press kisa yap tan pou yo éliminé vyé éléksyon sa é chasé PHTK ak tout CEP a?

Pansé ak nouvo gouvernman an ki pwal mété la mairie, Kazèc, Asèk etc. pou rabouré papa nou ak manman nou nan maché yo pou lajan avan nou voté pou yon malandren; an nou pansé ak nouvo gouvernman ki pwal kenbé nou nan fatra, labou santi, pwoblèm kouran, an nou pansé ak nouvo gouvernman ki pwal kenbé mas pèp la nan ran dévan biwo léta yo ak bank yo pandan sé moun ki gen kòb pou péyé anba tab pou jwen sèvis léta. Pa voté pou chyen 2 pyé ankò sé zafè yo yap réglé sou do nou. Pèp la ap plenyen ké Michel Martelly té gen 2 kay aux États Unis épil té pèdi yon. Sa vlé di li pat gen anpil kòb avanl té Prézidan, men kounyé a la press déklaré kél gen yon kay pou $ 9, 000, 000: (milyon) USD ; kotél jwen a kòb sa yo nou pa konnen.

La press déklaré ké gouvernman Amériken kenbé pitit li nan dròg aux États Unis ki rélé Olivié Martelly, yo fout misyé nan prizon, Michelle Martelly oblijé jwen $ 5, 000 000: 00 ( milyon) dola Amériken pou péyé gouvernman Amériken jis pou yo té lagé Olivié Martelly nan prizon ; po do ti mas pèp la kap péyé sa.

Èské tout bagay sa yo ké PHTK ak CEP a rémèt la a, èské sa té ékri nan liv la lwa péyi d'Ayiti sé triyé yo ta pwal triyé Jovenel Moise aprè sondaje la pou yo té ka kon kiyès ki pwal prémyé minis ak lòt pòs léta aprè sondaje la?

Michel Martely drivé gouvernman PHTK nan farine, sé pou gouverman Amériken an dégajél pou yo ranjé sa, nan tan nap viv la nou paka résévwa diktatè ankò map gadé sak pwal pasé.

Bon pèp Krétyen yo !

An nou pa dékourajé, sé jistis bonDyé kap démaské yo jodi a. Pandan yap fè tenten an nou kontinyé bay bonDyé Glwa ak priyè ak jèn, yo mélé.

Pandan yo pran prétèks pou yo di ké yap fixé biznis moun kap fè koripsyon nan péyi a épi nèg menm ap lagé wòche nan lari bloké wout pou rabouré moun nan fè nwa rivé jiska 5 è dimaten pou tiyé moun pran lajan moun etc. sa sé yon krim òganizé koté chèf nan zòne yo?

Pou kriminèl ap fè zak sa yo chak jou épi pou yo paka kenbé yo?

Related Article:

FLASH: Haiti - Farah Juste ARRESTED in Florida for Protesting against Jovenel Moise Without a Permit

BREAKING NEWS... Haitian Singer and LAVALAS political activist Farah Juste was ARRESTED in Miami Florida Sunday for protesting against PHTK...

REPLY to this message

Return to Message List