Woy mwen bliyé malfèktè sa a! Men nom 5 moun sa...

Patrick Princivil - November 8 2015, 12:11 PM

Woy mwen bliyé malfèktè sa a !

Men nom 5 moun sa yo :

Jean Bertrand Aristide, Marise Narsise, Moise Jean Charles, André Michel, Simon Dieuseul, Desras.

Si Prézidan Martelly oswa Prézidan ki pwal monté 7 Février, 2016 la pa fè yon jan pou fè moun sa yo tounen pousyè oswa pasé yo a linfinitif ap toujou gen dèzòd nan péyi d'Ayiti ki pap janm fini.

Sé swa yo konvèti oswa yo mouri osw plichon sou yo, madichon sou yo, Sida sou yo, coléra sou yo, chikunkonnya sou yo ; sé pou tout malè rivé yo si yo pa konvèti.

Kontenèm nan yo vòlè a mwen santim mové tankou yon kong, prèt pou éklaté sou yo.

Blyé François Duvalier ak Jean Claude Duvalier !

Fimyé yo prété yon pakèt lajan sou prétèks pou yo dévlopé Ayiti san fè Jaden, yo pa planté bwa, avèk bwa nou ka fè planche, poto élélktrik etc. yo pa janm planté anyen kòman Ayiti pwal péyé dèt sa yo?

Èské gouvernman Ayisyen an prété kòb sa yo pou acheté kokayin, krak, Mariguana etc pou yo révan ak lòt péyi ké pèp Ayisyen an pa konnen?

Si wi pou jan bagay sa yo bay lajan poukisa sé sèlman yon ti group 5 pousan ki rékòlté lajan sa yo épi pèp la toujou nan grangou ak malsité?.

Tout moun konnen klè ké Jean Bertrand Aristide ak tout malfèktè parèy li yo sété machan dròg, sa sa itil pèp Ayisyen?

olyé pou sa ta itil pèp la sé débalizé misyé débalizé pòche pèp la nan koopérative.

Dépi moun sa yo palé sèlman mwen santim ennèvé.

Jovenel Moise parèt ak yon ti jaden bannan malfèktè yo di sé lajan léta Prézidan Martelly vòlè pou bal fè jaden bannan nan, ou wè kijan lòm enbésil?

Simon Dieuseul Desras pèmèt li poul di ké Jovenel Moise sé jéran jaden bannan nan, kèlké swa sété vré, kèlkéswa sé pat vré ki rapò ki genyen ant yon kandida kap produi ak sa kap détwi yo?

Nou gen diri jòn sa a ki rélé diri Chéla a ( whatever), ké Ayiti prodwi yon diri ki bon pou tansyon, lè produi a parèt nou konnen règ yo: abitan yo pagen koté pou yo menm ouvè manjé yo, mwen pa menm bézwen pansé pou yo ta menm nan ouvè diri, rétiré ti tèt nwa yo ladan: fèkòman sachè plastik, sak, imprimé sou nom konpayi biznis Ayisyen pou yo ta van diri a. Tandé byen wi ! Pi méyè diri nou. Kourékòt la paré konpayi Dominiken pasé yo pran prèské tout pou lajan yo épi yo pa menm van diri pa yo ak Ayisyen.

Mwen bézwen atansyon nou nan sa a plis toujou !

Yon diri ki rélé kabésik nan Seng Domeng, yon diri ki gen tout foto kochon yo sou yo: sa vlé di ké sé yon diri ké yo angrésé kochon, sé diri sa a gouvernman Dominiken an rési kité rantré an Ayiti, épi pou wè pòv mizérab Ayisyen al achetél pou van bay Ayisyen pou yal manjé lakay yo. Men mézanmi si gouvernman Dominiken ap rélé Ayisyen ilétré nou paka faché, sé sa pifò chèf politisyen Ayisyen yo yé vré.

Alò sé pou vòte moun sa yo kap manjé diri kabésik an Ayiti ki soti nan péyi Seng Domeng nap goumen an?

Sa pèp Ayisyen an konnen nan zafè politik péyi a?

moun sa yo nan kè gouvernman an, yo avèg, yap fè tenten é noun-men ti pòv maléré ki pa menm kon anyen nan zafè politik?

Mwen ta renmen ké pou tout kontab kap travay pou gouvernman Ayisyen yo kòmansé dépi 1957 rivé jiska 2015 lan témwanyé sou tout rézo Ayisyen ak la press pou yo di: lè yo siyen akò ak gouvernman Amériken, Bank Mondyal, blan Fransè, Canadien, la Chine, Japon etc. kòman kondyson pou rémèt lajan sa a ak entérè a yé.

Dabò lè konpayi yo prétéw $100 avan nou fini péyé $100 dola sa a entérè a sèlman monté plis ké $100 sa a ; sé san pousan ou plis ké konpayi yo chajé.

Nou pa planté, nou pa prodwi anyen kijan nou pwal péyé konbyen million de dola a san pousan oswa plis ké sa?

Kòm gen nan kandida sa yo ki di ké yo sé doktè, èské sé ògane pèp Ayisyen yo kéyo pwal vòlè pou van pou yo ka péyé konpayi yo dèt sa yo, kòm mwen wè ké fo lidè yo anrajé pou ti jaden bannan nan, mwen bézwen konnen.

Èské sé gren zyé malade yo, rein malade yo, kè malade yo etc. ké doktè politisyen sa yo pwal vòlè pou yo van ak moun riche yo kap fè tenten nannan monde lan: baflé pakèt diri ak kodèn, valé dròd, valé tafya, bwè tenten nan men Ougan, Manbo ak masonlòj. Èské sé nou menm klas pòv la ké doktè sa yo ap déchosé oswa kòché pou al van ak moun riche sa yo pou al péyé gro dèt sa yo?

Palé byen paské nou pa prodwi anyen.

Si kontab sa yo paka bay kont randu sa yo pa voté pou yo, kisa yo fè pou yo péyé konpayi yo. ké tout fo lidè politisyen yo fèmen bouche yo si yo paka banou répons sou sa. Ma pwal fè sési pou Ayiti, ma pwal fè séla pou Ayiti: Alò pèp la pajanm mandé yo koté yo pwal pran lajan sa yo é kòman yo pwal rémèt lajan sa yo?

Èské sé yon pwen yo pwal ka Dyab pou yo péyé dèt sa yo?

Èské sé masisi ak madivine yo pwal fè ak blan zyé vèt sa yo pou péyé dèt sa yo?

fò yo palé.

Si yo paka répon nou - menm ti klas pòv la fò yo chaché pa vin fouré nou nan tenten vote yo.

Pèp Ayisyen ! Swayé vijilan, yo mélé !

Gen yon rézon ki fèm kanpé dèyè nèg bannan nan, aprè sa pou kandida poum ta voté?

sé ta Charles Henri Baker, pou rézon pèp la yo genlè pa vlél; sé misyé ki yon biznisman, ki gen yon ti faktori.

Sil ta Prézidan sé tap yon richès pou Ayiti, konpayi yo ap kouri prétél paské lap prodwi.

Yon nonm paka dim pou parèt ak po gren oswa po bòbòt ou, 2 pla menw épi wal dèyè yon plas Prézidan ki déja rampli ak dèt dépi 1804 jiska 2015 sou po do li.

Koté ti maléré sa yo pwalé !

Réné Préval yo swadizan di ki gen yo ti jaden banbou, kòm Jude Celestin sé bofis Préval, èské Réné Préval gen asé banbou poul ta van le monde antyé pou sipòté Jude Céléstin péyé gro dèt sa yo?

Map fè oto wout, map fè pon, map fè sélaba, aki lajan nou pwal fè yo é kòman nou pwal péyé dèt sa yo ak san pousan entérè yo é plis?

sé sam bézwen konnen.

La a pèp la a pran yon vrè dispozisyon poun konnen kiyè ki vrèman kalifyé pou fè travay la. Sé yon bagay ki trè sinp, kèlkéswa yon nonm pat kon li dépi tout bagay yo déwoulé an kréyòl: nan lang papa nou ak manman nou té banou an, nap ka pran yon vrè désizyon poun konnen kiyès poun voté ou non.

Kounyé balon an nan pyé Prézidan Martelly, nèg bannan nan CEP a, KEP a ak lapolis.

An nou bliyé zafè vòte pèp. Pou kounyé a, pa fouré nou nan malpròpté nou, kité léta Ayisyen évalué 2 kandida yo é mété moun yo vlé Prézidan pou 7 Févriyé, 2016 la.

Si yon vyé kandida ki pa kanpé sou anyen rasanblé pèp pou yap fè ten nan lari péyi d'Ayiti a sé touyé chèf dézòd la san réfléchi.

Related Article:

Haiti - Senator DESRAS: Election Results are WRONG, Jude Celestin Leads with 983,790 votes

Haiti Election Update - According to Senator Simon Dieuseul DESRAS the CEP elections results are totally wrong... Jude Celestin had 983790 votes in...

REPLY to this message

Direct replies to this message:

Se sak fe ayisyen renmen Jovenel Moise wi, you jeran...

Return to Message List