Mèm si nou pa Jézi Christ men yon modèl...

Patrick Princivil - November 3 2015, 9:43 AM

Mèm si nou pa Jézi Christ men yon modèl dwé rété modèl, Ayiti pa Canada sé vré ; zafè prémyé tour, dézyèm tour: tout sa sé yon pakèt vyé démagoji.

Sé pa bon, Canada - États Unis pa pi bon pasé nou, jodi éléksyon épi démen rézilta bay épi tout bagay fini ( move on).

Gouvernman Amériken an sé kalanbè yo yé, yo paka af fè lwa nan péyi nou épi pou yo kité CEP a ap fè tout tenten sa yo pou yo pa di anyen?

nèg yo pa wont pou yo kité plis ké 100 kandida al nan éléksyon nan yon ti péyi konsa?

bon si tout kandida sa yo fè menm bagay ak pati lavalas pou yap mété difé: boulé moun, boulé kay, pyé magazen, koupé wout fè dézòd nan péyi a sa Ayiti ap tounen?

Jou prèské baré CEP a ak zonbi a nan men yo, pagen vyé kou déta ka pwal fèt fwa sa a, sé yo ki fè dézòd sa a sé pou yo ranjél. Jude Céléstin té a 27 pousan, Jovenel Moise té a 15 pousan, épi Moise Jean Charle té 9 pousan tout moun té fèmen fèy bèk yo, majotité sé majorité, ki tout malpròté sa a jodi a?

an prinsip tout rès kandida sa yo pata menm bézwen rété kanpé pou maré pyé moun. Jude Céléstin Prézidan.

Kòm mwen wè pyé CEP a maré ak pil kandida sa yo banm édé yo. Pèp la pa enbésil nan yo pwen, yo konnen pou kiyès yo voté, yo pa bézwen ap fè pakèt radio ap fè zen, tripotay, madan sara, wélé wélé, ti sina, santi pwason ak zé ap fè éstéra nan péyi a paské nou pagen tèt ansanm, mézanmi nap avansé na yon monde ki trè évolyé li lè poun soti nan vyé litani sa yo. Prochèn fwa mwen ta renmen CEP a vin pi profésyonèl nan bagay yo. 3 kandida sa yo ap menmen si sé Jude Celestin ki Prézidan ki pakèt tralala sa yo jodi a?

Sé PHTK ki té dwé konnen poul té mété moun ki asé puisan é kalifyé pou té réprézanté pati a, mwen pa yon politisyen genlèm pi fò pasé moun sa yo. Li prèské jou, si CEP a kité jou baré yo sa yo pwal fè ak zonbi a?

Jude Celestin Prézidan, nou pa menm bézwen fè tralala al nan dézyèm tour, mwen ta swétë Prézidan Martelly réspékté promès li, modèl pam sé Jézi de Nazarèt; men modèl sé modèl pagen moun ki ka pèmèt yo pou yo ta banm kaka poule pou zé, paské dépi an lagan mwen pap pranl au nom de Jézi.

Sé pa kritik, mwen pap bay chyen kay Prézidan Martelly pou tout lòt gouvernman ki té pasé avan yo, li fè yon ti bagay kanmèm. Nou bézwen yon Prézidan ki ankò pi konpétan ki pou travay ak menm gouvernman sa a ki pwal monté la a poun rétiré zago 3 grande puisans sa yo nan léstomak nou; fwa sa a pap gen afè prété pa rémèt, sé vyé lidè vòlè ak vyé lidé pouri sa yo ki pa kon sa rélé biznis ki mété nou la. Yon péyi dwé maché ak bon jan moun ki trè avansé nan kontablité pou kontrolé lajan yo trè byen é kap kontrolé pirat sou internèt. Lè nal la bank ak nan lòt sèvis léta an Ayiti bagay yo trè lan mézanmi, moun yo mizérab, nan gran péyi yo sé moun kap tapé konbyen santèn de mo pa minit, sa yo menm nan pratiké sou pratiké yo trenen tout moun nan labou, ané sa a mwen nan bouda yo.

Prézidan Martelly déja fin fè yon pakèt dèt nan péyi étranjé, alò pou sé ti maléré sa yo kal ranplasé misyé ak 2 pla men yo, kòman yo pwal péyé dèt sa yo?

nou kaka.

Mèsi ! Mèsi CEP a.

Mèsi CEP a pou trè bèl séléksyon sa a.

Révolusyon sa a pa pwal fèt nan koupé tèt boulé kay, bay pè Lébrin, piyé magazen moun, vòlè zafè moun etc. sa yo pa pogrésif.

Fwa sa a touyé Patrick Princivil poun gen la pè nan vyé bagay malonèt sa yo kap fèt la, bonDyé fè mwen pagen ni zanmi pastè, ni zanmi Prézidan, ni zanmi Sénatè, ni zanmi Député, ni zanmi Majistra, ni zanmi Kazèk ak Asèk, ni zanmi ak pròp pitit mwen yo, ni zanmi ak madanm mwen; dékwa lè yap fè yon tenten poum ka gen kouraj poum di yo ké sa yap fè a pa bon.

Nou bézwen yon Prézidan ki gen anpil ékspérians nan nétwayé fatra, chak sak monté yo monté sou pil fatra adwat a goche, pou jistan yo fini manda yo yo péyi a rété nan malpròpté, sé salòp, ané sa a mwen nan bouda yo: ané sa a zam spiritwèl nan bouda yo, nèg yo trò salòp sé mété lòd nan lavi nou. Pito tout wout ak maché yo té sou sab jis lè lapli tonbé poul pa fè labou tan pou yon péyi sal konsa.

Mwen pap blamé Prézidan Martelly! Misyé fè sal té kapab, men ané sa a mwen man bouda malfèktè yo.

Pèp Ayisyen !

Pa nan krazé brizé pou vòlè ankò pou ti plate manjé ankò, sé zafè yo ké yap réglé sou po do nou. rété branché ak mwen.

patrickprincivil [at] gmail.com
Facebook.com/patrickprincivil
VOIP: 647 - 800 - 5942

Niméwo sa a pap janm chanjé.

Lèm di nou pran sak nou monté nan montay yo al jéné san manjé jis obéyi san konpran paské sé sa map fè tou. Bu jèn nan sé bon jan chanjeman nan gouvernman Ayiti a paské bagay yo pa bon. Sa yap fè la a sé pa profésyonèl menm. Le monde antyé té ka di nou pòv, men ak tèt ansanm yo pap ka di nou salòp, an nou fan nan bouda yo, yon gouvernman an sipozé ba tout moun ki gen yon fèv revenu é ki anba pòvrété yon ti komès pou yo péyé tax la. sé pa mété la mairie pou pran sa yo genyen, pèp la ta sipozé gen koté pou yal chaché yon bwat manjé 2 fwa pa sémèn: an nou fan nan bouda yo nan priyè ak jèn. Tout moun sa yo ki paka péyé kay, nou pa bèt kap viv nan rajé, nou bézwen yon gouvernman ki dwé an mézi pou péyé kay tout maléré ki pagen koté pou yo dòmi: an nou fan nan bouda yo ak jèn ak priyè avèk la fwa nan bondyé.

Pa bliyé sa, an nou déklanché yon maniféstasyon jèn ak priyè nan bouda malfèktè yo pou jistan nou jwen yon bon jan solisyon ak problèm sa yo.

Nou déja wè charonje santi sa yo pap janm ini, an nou fan nan bouda, lè nou kréyé vitwa yomenm yo di viktwa pou pòche yo, an nou fan nan bouda yo nan mwayen sa. Lè gen lòt bagay malonèt kap fèt kont pèp la fèm konnen map édé nou kasé gren yo par la priyè.

Related Article:

Haiti Electoral Commission REJECTS 116 of 162 complaints received

Haiti Election Update -- The newly formed special commission to monitor complaints of possible electoral fraud and ballot stuffing that took place...

REPLY to this message

Return to Message List