Pouvwa sa a ap fè ti nèg fè tenten! Sé pa...

Patrick Princivil - October 8 2015, 9:42 AM

Pouvwa sa a ap fè ti nèg fè tenten !

Sé pa misyé ki té gentan koré Gouvernman Amériken an pou yo tal pi madichonnen pèp Ayisien an nan maryaje masisi ak madivine nan?

Sa a sé bat nap bat vant mwen poun wè kotém yé, oswa sé tésté nap téstém poun wè sim fou oswa pa fou?

Nèg la pa menm kon li nou bézwenl Prézidan?

Nou sonjé lè Barack Obama té voyé aplikasyon pou paléman an té siyen pou maryaje masisi ak madivine nan, nonm nan swa dizan Sénatè yon péyi poul ouvè pròp bouche li poul té di sé konpran li pat konpran sak té ékri nan aplikasyon an ki fèl té siyen pou gason maryé ak gason ; pou fanm maryé ak gason, é éye ! Gadé yon pil kisa sayé mésyé !

Nèg la pa menm kon sa poul siyen ak sa poul pa siyen nou bézwenl Prézidan d'Ayiti?

Ébyen Ayiti sa a menm sé yon bwat fatra?

Sé bagay sa a map di nou an?

sé mét lòd nan lavi nou, an nou fè yon bagay ki fè sans. Ki mélém yon Prézidan masisi oswa madivine monté sou chèze bouré a épil ouvè wout koripsyon an bay Gouvernman Amériken, èské sé tout péyi États - Unis, Canada, la France, Méxique etc ki masisi ak madivine?

Répons lan sé non, Dyab la ap maché pilonnen moun ki pou li yo; ajan Dyab yo déja nan men papa yo sé nòmal pou yo fè volonté papa yo. Sak fèm mal la sé paské nonm nan siyen pou yon bagay kél pat menm konnen, pa vine maré pieds moun.

Mwen ta renmen konnen ban vyé moun ilétré sa yo ki chita nan Miami ak New-York ak Cité Solèy an Ayiti kap sipòté ban vyé ilétré kandida parèy yo, fè réspè nou tandé.

Nanpwen yon koté ki di nan bib la ké Wa David té yon entéléktyèl, Wa David té monté Salomon Wa pandan Salomon té gen sèlman 8 ans kilè poul ta gentan entéléktyèl sa a?

Men an nou fè yon bagay ki fè sans, menm gen pi gran pitit gasonm ki gen 8 ans sé ané sa a misyé nan nivo 3 zyèm ané, mwen paka pèmèt mwen poum rélé bon Krétyen sa yo ilétré soutou sé papa bonDyé nou an ki nan syèl la ki té chazi yo.

Sam vlé fè nou konpran, sé pa lè yon moun al chita sou ban lékòl pandan 12 ou 13 ans épi lal apran métyé li entéléktyèl, dépi yo pagen Jézi sé ilétré yo yé, gadé sa yap fè ! Soutou nan péyi nwa yo, mwen pito fè biznis ak yonsèl moun ki pa kon li ditou men kap maché ak Jézi tan poum ta ranmasé pakèt vyé lidè pouri sa yo.

Tanpri moun Jézi yo ! Sé pa de chita sou ban lékòl oswa pa chita sou ban lékòl map palé, map palé de tonbo blanchi sa yo kap fè vyé tenten pou vyé dola vèt santi kaka Amériken ké moun avèg yo ap maché chaché nan men dyab parèy yo a. Tout sa map di nou la a sé pou démontré nou kòman kandida sa yo fou, sak pi fè mal la lè yo fine monté Prézidan sé yo ki pwal mété tout vyé lwa déyò: si pou ti klas pòv ki fine fè tout vi yo kap étudyé, blakawout nan bouda nou, pafwa lékòl la ap rantré a 8 heures du maten, fò nou maché byen lwen poun rantré lékòl la épi lékòl ap rantré 8:00 épi yon plat mayi moulen byen cho nan men nou, nou oblijé ap valé li tou cho pou nal lékòl, nou gro gran moun 20 ans nap pran baton nan men profésè.

Lè nou rési gen yon chans poun ta travay poun édé fanmi nou, nal dèyè yon ti travay nan men malfèktè yo salopri yo mandé fò nou fini tout klas nou, fò nou palé Anglè: menm ké nou ta fini klas nou, bagay yo mandé nan rézimé sa a sé bagay ki bay mal tèt tandiské Prézidan péyi a kap mété tout vyé lwa sa yo pa menm gen yon nan sa rézimé a ap ékzijé nou poun dwé genyen an

Bondyé papa nou ki nan syèl la !

Poukisaw pat touyé moun sa yo nan tranblé kité pasé 12 Janvié, 2010 la?

Men sé menm vyé moun sa yo kap entimidé nou wi ! Coléra kotéw?

Chikunkonnya kotéw?

Sida kotéw?

Lanmò kotéw?

Moise Jean Charles, ak 5 Sénatè kanpé kont vyé lwa Prézidan Martelly tap mété sou yo, misyé misyé krazé sou yo, 6 Sénatè fè koken mété ak pati Lavalas, Zaboka André Michel etc. wi jistis yo tap chaché jis nan zyé nou-menm lòm, akoze dézobéyisans yo kont bonDyé Prézidan Martelly foulé yo anba pied épi li prèské fout fè 5 ans li ya. Lè yo ta wè sak fèt la olyé pou yo ta maré tèt yo séré pou kolé tèt yo ansanm pou ranjé péyi a: Moise Jean Charles gen pati pal; Maryse Narcisse gen pati pal, Zaboka André Michel gen pati pal ; chak Sénatè gen pati pa yo ; Anèl Bélizè gen pati pal etc épi yo té fòmé yon sèl group pou té voyé Prézidan Martelly alé.

Prézidan Martelly divizé ak Lamothe.

Nan ka sa a ! JPP fè afè nou, men sonjé gen bonDyé.

Diaspora pa ladan, men sonjé ké tout vyé lwa sa yo apliké sèlman sou tè a.

Klas pòv la si nou pa priyé bonDyé nou mélé, bagay yo di, nou wè prèské tout vyé lidè politik sa yo sé sansi yo, sé manmèl bèf la yo bézwen kontinyé abizé, manjé lajan yo poun kolé bout papyé, men pa voté pou yo paské yo pafè anyen ki pou ta fèn kwè nan sa yap di yo. Manjé kòb yo épi tounen al nan kan Jonel Moise; Jaden Bannan nan maké éspwa, men pa bliyé kamonflay enemi nou yo.

Piga nou di ké la vwa viré non, an nou fè yon ti tripotay ! Lè Prézidan Martelly té fine monté Prézidan mwen té wè pakèt sémans, nan ti bwat, gro jaden pitimi ké misyé tap vizité nan élikoptè: sé té bèl bagay nèt, koté manjé sa yo?

Ti visyé sa yo genlè pat bal chans poul té ranmasé rékòt yo..

JPP ! Voté PHTK,

sé sèl li menm ki gen yon bagay nan makèt Ayisyen an é ki ka parèt sou moun nan éléksyon, sil pasé sé pa magouy, mwen mandé KEP a poul jété prèské tout vòt lòt kandida yo nan fatra san yo pa menm konté yo, jis kenbé pa Jovenel Moise yo fò pou mwen souplé.

Pagen konpétisyon, misyé bat yo a zéro.

Au nom de Jésus, viv PHTK.

Mwen pagen tan pou vakabon ak vakabòn mwen pran rékréyasyon pou jiska le 25 Oktòb, sa vlé di map tounen vin frapé sou 2 jou avan éléksyon an.

Bon kouraje nan bonDyé nan syèl la é ki té kréyé lòm nan.

Related Article:

Haiti Elections - Steven Benoit Wins North Miami Debate, AudioNow Poll Reveals

Haiti Elections Update - Candidate for President Steven Benoit won the North Miami presidential debate, an AudioNow poll reveals... People who were...

REPLY to this message

Return to Message List