Aaaaaaaaaa pappa! Ti nèg pat kon planm! Mwen pata ka fin...

Patrick Princivil - September 28 2015, 12:41 PM

Aaaaaaaaaa pappa!

Ti nèg pat kon planm!

Mwen pata ka fin batay byen di konsa kont dézòd sa yo ki tap fè tenten nan lari an Ayiti sou zafè raché manyòk, double nationalité, boulé machine, kasé magazen, piyé bisnis moun, nou bliyé?

ti nèg té menm al dévan Anbasade Amériken pou yap mandé konkou pou jété Prézidan Martelly.

Pèp Dominiken an té menm pasé Ayitien nan bétize kont yo, moun ki pat li aktik sa a al lil nou-menm, yo té fè yon entèvyou ak yon Dominiken biznisman ki gen garaje, yo té mandé misyé sa yo fè ak vyé kaochou ké yo pa bézwen yo, Dominiken sa a té di ké yo voyé yo an Ayiti kòm yon donasyon pou ti pèp pied sal Ayisyen yo boulé nan maniféstasyon an Ayiti.

Ipokrit yo sézi yo té pansé kém patap vin jwé bass nan éléksyon sa a ki pwal fèt la, pagen wout pa bwa dépi nan kòmansman jwèt la sé Jude Céléstin kap mennen, KEP a pa bay misyé kanè épi sé li kap mennen nan éléksyon an, mwen pa difisil: dépi PHTK pou li mwen pou li tou.

Ban dézòd yo, sé pou yo apran mété lòd lakay yo, pagen pouvwa ka pwal divizé pou trenen nou nan tenten; Pati Démokrat, Socialis, Républiken whatever dwé sòti nan PHTK, afè pou Diaspora mété a gro méchan an Ayiti pou ya kouri kité chat charonje yo, kréyé fo non, fè fo paspò, fè fo papyé filo ak lòt fo dokiman al mété ti pèp ki pa kon li ak ékri boulé, piyé magazen, boulé machine fè dézòd, bouré papyé vote pou yo, al poté bouré monté sou ti zèl la sé pou sa fini. Mwen éspéré ké lapolis ak KEP afè travay yo kòrèkteman ané sa a. Mwen vin nan jwèt la pou 3 rézon: pou konténèm ké gran manjè vòlè nan Douane Ayisyen an, kay mwen yo kasé avèk $200 Amériken mwen ké Avoka Jacqueret nan Turjo 95 chipé pou mwen.

Gang vòlè nèt wi!

Yon chat maron ki swadizan mèt kay la mété ak yon mè Katolik é yo kasé kay nou, sélon lwa péyi d'Ayi fò nou pran juge nan men gang koté zak malonèt la fèt la, men tout vòlè sa yo konékté dépi yo wè lajan yo yap foulé nou anba pyé yo.

Nèg la poko menm fè travay la li dim jis poum té alé wè li nan biwo li li té mandém poum té maché ak $ 2, 000:00 Amériken; zaboka sa a té mandém yon lajan kém pa posédé poul banm jistis; sil vou plè lèm té fini dil ké sé $ 200 Amériken kém té genyen li dim potél alé, mwen té kité Kwafè malé jis nan Turjo # 95 poum té poté lajan an bali, lèl té fin pran lajan sa a épi li té mandém infòmasyon de mè katolik sa a, mezanmi nou mèt kwè mwen; mwen voyé adrès mè vòlè Katolik sa a bay chat maron an nan yon text mesaje sou téléfòn mwen sé sa misyé té bézwen pou lal chaché vòlè kay la pou li, mwen rélé misyé sou téléfòn pòtab li, zaboka a pa janm pran téléfòn, poum jwen ak misyé fòm ap chanjé téléfòn ké li pa konnen, gen mou an Ayiti ki pa manyen 1000 goude pa ané, ébyen moun sa yo menm sé pipirit vòlè sa yo ap fè dansé.

Moun yo lèd yo sal é yo santi kaka.

Ané 2016 la sim pa mouri mwen pwal raché gren vant sanzavé sa yo mété déyò sou tout rézo intènèt, sé pou yo kité vòlè.

Jèn Ayisyen yo!

pa fè lèd pou lajan péyi d'Ayiti pap péri. Kèlkéswa magouy Prézidan Martelly ak KEP a ta fè ak Jude Céléstin mété ak lapolis ta fè ak gouvernman Amériken an pou kenbé noumenm pèp Ayisyen an nan labou santi ak kaka pou vyé dola vèt sé pou yo péyé sa paské nou pap toléré vyé dézòd sa yo ankò.

Jean Claude Duvalier tap karésé pakèt milion dola nan bank Suisse kél té pran sou zo do pèp Ayitien koté misyé?

Radio dyòl menm fè konnen ké sé té yon bèt ki fin manjé charonje nan fatra yo ki piké misyé, pétèt yon koté kél té chita li tap valé tafya ak pakèt alkolik parèy li yo, plen fal yo ak diri ak poule.

Mwen pat bézwen tandé pakèt litani nan kòmansman éléksyon an mwen té pran yon poze, yo mélé.

Tank yap fouyé trou pou fè pitit bonDyé tonbé yap kontinyé tonbé nan pròp pyèje yo.

Jèn fi ! Jèn gason! Piga bwè pwason paské gro méchan yo ap mal mennen nou, yon jou pou Jibyé, yon jou pou chasè; kité chapo lèn fini dansé kont yo; talè chapo pay pwal dansé ak siksè, rété tèt frèt.

Pagen zafè pakè ti kandida pòv zago kaka ka pwal kontinyé pran pouvwa, fè magouy, kenbé nou nan mizè ak labou santi, al séré pakèt million nan péyi étranjé ankò; yo gen dwa mété kòb yo nan bank péyi étranjé, yo travay pou kòb yo, yo gen dwa métél koté yo vlé, mwen pa kwè bonDyé kont, késyonm gen pou yo jodi a?

nan ki kondisyon ké yo fè lajan sa yo?

Gadé éta Palè National Ayisyen an!

Pito nou lèd nou la pagen vyé dola vèt santi kaka plen madichon ak plichon ki pwal konté sou zo do mass pèp la ankò.

Épi tout gro méchan ki kouché an kwa pou Ayiti pa avansé sé pou menm bèt sa a kité piké Jean Claude Duvalier poul té voyé misyé anba tè a maché piké yo.

Related Article:

Haiti - A Government of Transition, Some people are getting ready!

It was reported over the weekend on Haitian Radio that talks of a government of transition have begun behind the scenes in the Haitian political...

REPLY to this message

Return to Message List