A AAaaaaaaaa papa! Zyé KEP a vin ouvè kounyé a...

Patrick Princivil - September 18 2015, 1:53 PM

A AAaaaaaaaa papa!

Zyé KEP a vin ouvè kounyé a, menm si yo fè péché nan lòt péyi étranjé yo KEP a mété yo déyò, mwen dakò ak tout sa, sé konsa pou gen bon chanjeman ki fèt nan gouvernman Haitien an, sa fèm kontan, mwen vin pi fière de Prézidan Martelly avèk KEP a mété ak la police, yap fè travay yo; bagay yo pat bon vré non mézanmi.

Bon ! É moun sa yo ki tap maché fè déga pandan 5 ans yo?

Moun sa yo ki tap kriyé fò Prézidan Martelly alé a?

Dépi nan aplikasyon yo sèlman fò yo ta dwé ranpli pati ki di: ki travay yo fè pandan 5 ans; fò yo ta dwé parèt ak tout papié sou zafè rékò kriminèl yo, an tèm Prézidan, Minis, Sénatè, Député, Majistra, Kazec, Asec etc. ki sa yo rémè sou 5 ans gouvernman Martelly a. Sé pa yon késyon diktatè sé la lwa. Mwen di nou sa, map travay fò poum al sipòté péyim ki Haiti, men mwen pa pwal chita sou oken vyé zèv inpérialis, makoute ak koripsyon, konsidérém kòm yon Samuel, David, Moise, Joseph, mwen pap menm ka chwazi Wa Salomon kòm modèl paské misyé té gaspiyé Wayom nan nan maché plasé a dwat a goche: istwa di ké misyé te gen Madanm plis 900 ti fanm déyò san konté konbyen mille lòt fanm li tap bat kòk avèk yo (Exod 20: 3 - 17), misyé té menm al nan kotizé pou bati péristil pou manbo sa yo ké li tap maché kouché avèk yo a.

Ébyen si KEP a vrèman sérié sou dosyé sa yo; si KEP vrèman ap chaché moun ki kont koripsyon: Prézidan, Minis, Sénatè, Député, Majistra, Kazec, Asec woulém de bò.

Sa nap tan poun rélém nan nimewo sa yo, men yo:
416-274-9803
VOIP: 647-800-5942;

pa bliyé sa: kèlké swa nivo nou yé nan masonlòj ak Vaudou e nou bézwen yon moun solid pou édé nou rabouré tout vyé éstati ak tout lòt bagay ki pou Satan ak mové zanje yo, nou ka rélém nan niméwo sa yo tou.

Bravo KEP, kontinyé rabouré tout kandida ki pa kalifyé yo e mété yo déyò.

Prochèn fwa nou pa menm bézwen nan pèdi tan ak moun sa yo ankò, dépi sou sa rékò kriminèl la bay la sé klè, yo pap ka fè magouy ak sa a, kèlké swa péyi yap viv la kontakté gro chèf police yo tou dwat.

Épi gen yon lòt magouy poun véyé tou, moun nan gen dwa apliké pou yon viza an Haiti épi li bay yon niméwo swa dizan sé niméwo konpayi travay la poutan blòf, yo jis bay téléfòn zanmi mi; fò nou fè réchèche sou internet pou wè si konpayi sa a ékzisté; soutou zafè rékò kriminèl sa a au Canada li valab pou 3 mwa, nou gen tan poun konnen si poun rabouré yo mété déyò oswa pa déyò.

An nou kontinyé dénosé yo e mété chien dèyè yo.

Amen.

Related Article:

FLASH: Haiti Elections - Candidate Ernst Jeudy KICKED OUT of the Race for Depute

Haiti Elections UPDATE -- The Electoral Council (CEP) has just kicked out Delmas Candidate for Depute Ernst Jeudy from the second round of the...

REPLY to this message

Return to Message List