Mwen pat ni pou, Jude Célestin, mwen pat ni pou Madame...

Patrick Princivil - July 15 2015, 10:23 PM

Mwen pat ni pou, Jude Célestin, mwen pat ni pou Madame Manigat é mwen pat ni pou Michel Martelly.

Lè nou té rantré an Ayiti nan fen Novanm 2010 la poun tal tan konténè nou an ki pèdi nan douane nan, péyi d'Haiti té tounen yon koté méprizé ki pat gen Gouvernman ladan: fatra té prèské tounen luxe pou Ayiti, chien mouri nan lari a, moun mouri, lè lapli tonbé dlo té prèské boté nou nan lari port au prince, kaka chien, mouche etc, lè swa menm mwen té kon wè yon séri de machine ak moto san limyè ki tap sikilé nan lari a, lè yo rivé dévan nou, se machine police oswa moto police etc. Mézanmi si pou Jude Célestin té monté Prézidan an 2010 la Ayiti tap fini, Réné Préval té gen anpil problèm poul té dirijé Ayiti, kounyé lè bofis li Jude Célestin ta ranplasél patap gen Ayiti ankò daprè akizatyon yo té poté kont Jude Célestin: prèské tout mas pèp Ayityen an té nan tout lari tap di ké Jude Célestin té gròs youn nan pitit Préval yo plis 11 lòt ti fanm li té gròs nan moman éléktyon sa a. Sé sa yo té konnen, san konté sa nou pat konnen yo?

Sa pa tap déranjém menm sim té wè Réné Préval té poté bon jan amélioration pou Ayiti, ki ta mélém Jude Célestin ta gen 10 mille fanm épi li ranplasé Réné Préval, sa sé tap afè pa li ak bonDyé nan syèl la. Yon péyi déjà ap mal maché pou yon kandida al poté bouré al kandida an Ayiti avèk tout fanm sa yo, sil nan masisi nou pakon konbyen gason ak fanm li ta pwal okipé sou zo do pèp Ayityen.

Mwen pat ka pou Michel Martelly, paskél pat gen oken éxpérians politik sé éxpérians mizityen kél té genyen.

Puiském té wè nèg nwa parèy mwen pat ka dirijé Ayiti, mwen té di pèp Ayityen an voté pou Charles Henry Becker pèp la té di ké Gouvernman Ayityen té mandé misyé poul péyé travayè yo $40 Ayityen pa jou li di pasé poul ta péyé yo $40 dola sa a li ta préféré fèmen biznis li la e al ouvè li Seng Domeng, sa té kréyé yon baryè pou li.

Bon lèm té wè sé té Michel Martelly ki té an fas Madame Manigat nan dézyèm tou a mwen té oblijé di ké sé pi myé nou té pran Madam Manigat paské sé yon madanm ki byen édiké, soutou mari li té pasé 2 mwa Prézidan d'Haiti.

Olyé pou tout fanm té koré fanm, afè mizik la dévyé yo e yo tal sipòté Martelly, sa pa ta anyen, moun tap tiré moun ki tap kolé papyé pou Madame Manigat; moun tap chiré papyé Madame Manigat yo nan lari; moun té di si Madame Manigat té menm fè moiyèn ni nan éléktyon an yo tap boulé tout Ayiti.

Nèg yo paka dim pou yo té fin aksépté fè tout sakrifis sa a pou yo té voyé Michel Martelly monté Prézidan pou aprè 2 ans pou yo té métél déyò konsa, a a a a mwen pasé règ sou yo yo sézi. Pa fè sòt nou ak moun, nou trò dézòd. Konplo fèt nou chasé Laurent Lamothe, fèt atantyon paském paré pou nou an 2016 la.

KEP a fè e défèt ané sa a, pagen problèm fè sure nou byen chwazi.

Chèf manb KEP a pibliyé sou Facebook ké vote li té résévwa yo ké sé pat yo ki té pibliyé, sa vlé di ké sé Madame Manigat ki té pasé nan éléktyon an. CEP a fè konnen ké sé Gouvernman Amériken an ki té chanjé vote yo e yo té voyé Michel Martelly monté Prézidan; o ané sa a li pwal mété plis lòd nan bagay yo. Gadé sé jis kounyé a bagay yo dévwalé kòman poun fè moun sa yo konfyans?

Ané 2016 la mwen paré pou yo!

Kèlkeswa sé yon chien 2 pyé ki monté Prézidan d'Haiti an 2016 la, sé poul fè 5 ans sou pouvwa a, nou trò dézòd.

Sa pa déranjém si youn nan kandida yo pasé nan lapolis jis pou sèlman 1 mwa épil monté Prézidan d'Haiti, men afè pou yon kandida ap vòltijé nan chat charonje li e pou lal monté Prézidan d'Haiti san oken ékspérians politik sa fè wont e sa fè lèd.

Mwen paré pou nou tandé!

Sa nou chwazi a dwé déjà nan Gouvernman Ayityen an e menm si nou ta fè afè pa nou, si pou pèp Ayityen boulé Ayiti pou koken ki fèt nan éléktyon an Ayiti pandan éléktyon an map dakò a san pou san; men si yap tan sé aprè 1 oswa 2 mwa apré moun nan fin chita lap dirijé pou lap di aba Prézidan mwen paré pou yo.

Kité dézòd.

Related Article:

Haiti Politics - Bombshell article reveals USAID Funded Martelly Rise to Power

BREAKING NEWS : Aljaseera has just released a bombshell article revealing that USAID paid nearly $100,000 to a Haitian political movement with close...

REPLY to this message

Return to Message List