Pagen wout pa bwa, Mwen pa kwè Prézidan...

Patrick Princivil - March 30 2015, 1:52 PM

Pagen wout pa bwa,

Mwen pa kwè Prézidan Martélly égoiste nan pwen sa yo, si kandida sa yo bézwen kòmansé ou kontinyé bay aplikasyon yo pou Sénatè, Député sal yé a dépi yo pa vòlè Prézidan Martélly ap bayo li sa a mwen kwè sa, afè bagay Prézidan sé bliyé sa pou kounyé a. Madam Manigat gen expérians nan éducation li ka minis éducation tou talè nou pwal fout mouri, lè nou fatigué nap ka dòmi sou nenpòt ti kaban ak yon zòryé anba tèt nou nou pa pwal nan tonbo a ak anyen.

Charles Henri Baker sé éskpérians factori li gen yen pou kisa li pa konsantrél sou factoril yo?

poukisa yap tronpé tèt yo konsa?

Prézidan Martélly té nan komès mizik li nou pat ka évalué a konbyen lajan li rantré an Haiti, mété ak marathon li té fè ak Haitien nan Miami ak New-York yo sé byen posib kél té ka jwen 1 million US ak bèl kay lwa Haitien mandél la poul té pozé kandida an Haiti.

Tròp magouy nan zafè kandida sa a fò tout lwa pou moun kandida pou moun Prézidan an Haiti publiyé klè sou rézo internet gouvernman Haitien pou tout moun wèl klè, sé vyé dézòd sa yo ki fè ké tout vyé avadra, vòlè, ougan, manbo, sanpwèl, lougarou, masonlòj, vaudou, bizango, kaka kléren, masisi, madivine (witchcraft) etc. konpran yo ka dirijé Haiti.

Sé pou bagay yo fèt profésyonèl an Haiti pou nou menm pitit péyi d'Haiti a kapab konnen nan ki domèn pou nou étudié poun al défan péyi nou, pagen bagay gran manjè ki pwal kontinyé dévlopé an Haiti ankò.

Au nom de Jésus mwen pap fout mouri nan pwazon, si yo ta fè konplo ak vwazinaje mwen yo pou touyém nan manjé ranjé fò yo ta touyé bonDyé, Jésus de Nazareth ak st Esprit bonDyé avan pou yo ta touyém ak pitit mwen yo e ak madanm mwen sil kwè nan bonDyé tout bon.

Mézanmi ka nou grave tout bon, mwen sonjé té gen yon fanm ki té rélé Élizabeth nan Pétion-ville, lougarou a manjé moun an Haiti tankou bèt; dépi lougarou sa a pasé dévan lékòl Guatémala bò st Térèse la tout ti moun sé kouri, volé guaguè parent ti moun té boulvèsé anpil ak lougarou sa a pou jiskas ké té gen yon aranjeman ki genlè té fèt anba tab ak lougarou sa a poul té kité péyi d'Haiti, nou té rété konsa nou pat tandé palé de li ankò.

Sa vlé di ipokrizi a té trè fò nan gouvernman Duvalier a ak Jean Claude.

Kounyé a sé pa menm bagay, au nom de Jésus mwen kanpé kont tout vyé bagay sa yo. Mwen pa pè kèlké swa Roi ak Reine, mwen pa bézwen di nou pou Prézidan.

Haiti anba okipasyon blan dépi an 1804; e anba okipasyon Dominiken sou yon fòm frèt anba tab entre yo menm ak Amériken, sé pousa nou pat ka gen menm yon bon machine agrikilti an Haiti; yo van nou bannan, patate, pòm de tè, tomate e yo sou menm tè a avèk nou, a koze de enbésilité gouvernman Haitien nou pasé nan tout péripési sa a nou pap pran yo ankò ou tout Haiti péri exepté bon krétyen kap priyé bonDyé tout bon yo.

Sa pa déranjém si méchan ap rabouré méchan, Jézi rélé yo yo pa vlé vini. Konba sa map mennen la a sé pou délivrans bon moun kap priyé bonDyé yo. Mwen ta gen dwa fèmen zyém tankou tout lòt Diaspora méchan kap viv nan gran péyi étranjé yo tou, dabò lajan moun yo ap fè kòm salè minimum plis pasé lajan minis ap touché an Haiti menm si yo kasé ponyèt nou yo pranl nan tax ak loyer ankò.

Men kanmèm dépi nou gen bon krédi nou gen aksè a tout sa nou vlé, Canada pa an dézòde tankou Haiti, kélkéswa pozisyon nou bézwen au Canada nan gouvernman yo a nap jwen ni soutou nou-menm moun honèt yo sé sa yap chaché, menm pap fout kité lougarou vin krazé péyi d'Haiti ankò, sim té bézwen fè lougarou parèy yo poum volé, tounen bourik, manjé moun tankou sa yap fè a nou gen iPad, iPhone, Tablet, Mac Laptop ak laptop lakay nou nou ta gen dwa jis dowload maji nwa ak maji blanche, acheté livre maji, li livre maji sou tout machine sa yo pou nap fè méchansté menm jan ak mòd moun sa yo tou; non sé fout Jézim vlé, sé mét kontròl sou nou pou malè pa rivé nou, mwen déjà palé ak bonDyé nan priyèm sé poul métém ak pitit mwen yo pi fò ké Roi David poum mété lòd nan dézòd afè pou la police pè cité solèy, gran ravine, bèlè etc. gen yon fòs koté nan bagay sa a, yo kon pwen fèb Prézidan Martélly ak la police sé sak fè yap aji konsa a.

Afè pou Hilari Clinton ap vin pran pòze rélé tèt li (American's Haitian Democrate) la sé bliyé sa, li pa Haitien kilè moun sa yo té renmen Haiti konsa a?

ké yap ranjé kaban yo an Haiti pou lè la Russie, la chine, Iran etc. krazé bouda yo pou yo ka vin pran péyi d'Haiti nan mains nou, ban égaré yo paka wè sa. Imajiné nou pou Haitien kap viv an Haiti ki pagen paspò Américain ou Canadien etc. pwal oblijé apliké pou visa pou rantré yon séri de koté an Haiti?

Sé tap ridikil.

Épi yon pakèt kandida gran manjè, vòlè avègle ap plédé rédi pou vin kontinyé pran vyé dola vèt nan main vyé blan zyé vèt Américain, masisi ak madivine parèy yo pou vin kenbé pèp Haitien nan grangou ak pòvrété pou yo anrichi pòche yo, poukisa ban kaka sa yo pat mouri nan tranbléman de tè?

Bondyé nan syèl la trè faché kont méchan yo!

Konvèti pou malè pa rivé nou.

Related Article:

Haiti - Many Political parties hoping to be listed in final elections list

Haiti Elections Update - Many Political parties impatiently await the release of the final list of approved parties from the Electoral Council (CEP...

REPLY to this message

Return to Message List