Bouche an bouche youn di lot, pa dim pat palé nou...

Patrick Princivil - January 25 2015, 1:29 PM

Bouche an bouche youn di lot,

pa dim pat palé nou, lè yon sèvitè bonDyé avèti yon gouvènman sa kalmé kolè bonDyé, men si gouvènman sa a pa vlé obéyi apré yon ti tan bonDyé ap manyen manm yo.

Sonjé sa: bonDyé komansé itilizém poum ataké gouvènman Réné Préval la en 2008; tout sa yo té gen pou yo fè sé té banm aksè poum tal lagué pakèt zonbi sa yo ki té nan chèn nan Palais National d'Haiti e chasé tout baka, débouré zo mort yo, vyé boutèy planté, ti poupé, ti kod maré etc. e dérasinen tout éstati e débouré tout vyé makakri ougan, manbo ak masonloj mété anba tè a. Nèg té faché kont mwen e yo té menm di ké map toumanté yo, mwen té répon ajan dyab sa a oké mwen pap toumanté nou anko épi yo pat tandém menm anko pou jiskaské Prézidan Martélly ranplasé Réné Préval an 2011;

Banm pozé nou yon késyon jodi a: koté Palais Nation Haitien an?

Mwen pa kon si sé yon crak Michel Matélly fin fimen li anrajé gadé group rat pa kaka lap vin fouré nan nouvo gouvénman Haitien an?

Padil anyen, lap jjwen ak zo gran ni!
Ricardo Augustin: Conférence Episcopale
Vijonet Demero: Cultes Réformés.
Néhémie Joseph: Secteur Paysan/Vaudou

Kom pétèt ti sèvol piti li pakon sa kap pasé nan domèn sa yo: ban malfèktè sa yo sé yo ki maré péyi d'Haiti, bonDyé pa vlé méchan yo mouri nan péché li vlé yo répanti men si yo pa vlé répanti sè kansè yo yé pou pèp Haitien sé touyé yo wi, sil pa vlé tandé lap kaka.

Conférence épiscopale sa a ou wè lap palé la a sé konnenl pa konnen sa moun sa yo ap réglé sou tè a, sé sak fè Jean Bertrand Aristide méchan konsa a ou té méchan konsa a. pou yon Pap kanpé nan ogèy li poul di li sé Jézi moun ap bo pied li ak men li e li fè moun konpran li réprézanté Jézi. Eské Jézi té lougarou, masisi, madivine, sanpwèl, masonloj, rat pa kaka etc?

Kom nou pakonnen banm ba nou règle la, al fè réchèche nou sou google, tapé ki kondisyon pou yo moun ranpli pou vin mère catholic ou père catholic.

Men sam té jwen sou youtube: gen yon mère catholik ki soti nan réligion catholic la ki dévwalé anpil bagay sou sa moun sa yo ap fè an sékrè:

sé sèlman timoun piti sèlman yo pran nan mère catholik ak père catholic, lè yo fin pran ti moun sa yo paran yo pèdi yo pou tè, poukisa?

A nenpot moman dyab la bézwen bwè sang sé mété yo kouché sou yon tab devan éstati piké yo, savlé di touyé yo, sakrifyé yo dévan idol. Sé prét katolik yo ki bouché a, yo tayé mère ak père yo ak timoun yo lè yo vlé.

Gen yon séri de mère katolik ak rob nwa, vwal nwa, sa yo men sé socière yo yé yo pa sot nan la ri yo mem, sim manti mandé Jean Bertrand Aristide sé bouchél té yé andedan an.

Cultes Réformés.
Secteur Paysan/Vaudou.

Pou sa yo menm nou déjà kon ki fruit yo poté.

Bagay yo pa pral fasil pou Martelly non, mwen tounen yon lion nan bouda méchant yo, bonDyé menm kanpé nan syèl byen mové ak frèt kodél nan men ni poul mét lod nan dézod.

Si késyon pa néglijé rélém, sé pa robo kap voyé mésaj yo,
rélé Patrick Princivil nan 1-416-274-9803

Bouche an bouche youn di lot,

pa dim pat palé nou, lè yon sèvitè bonDyé avèti yon gouvènman sa kalmé kolè bonDyé, men si gouvènman sa a pa vlé obéyi apré yon ti tan bonDyé ap manyen manm yo.

Sonjé sa: bonDyé komansé itilizém poum ataké gouvènman Réné Préval la en 2008; tout sa yo té gen pou yo fè sé té banm aksè poum tal lagué pakèt zonbi sa yo ki té nan chèn nan Palais National d'Haiti e chasé tout baka, débouré zo mort yo, vyé boutèy planté, ti poupé, ti kod maré etc. e dérasinen tout éstati e débouré tout vyé makakri ougan, manbo ak masonloj mété anba tè a. Nèg té faché kont mwen e yo té menm di ké map toumanté yo, mwen té répon ajan dyab sa a oké mwen pap toumanté nou anko épi yo pat tandém menm anko pou jiskaské Prézidan Martélly ranplasé Réné Préval an 2011;

Banm pozé nou yon késyon jodi a: koté Palais Nation Haitien an?

Mwen pa kon si sé yon crak Michel Matélly fin fimen li anrajé gadé group rat pa kaka lap vin fouré nan nouvo gouvénman Haitien an?

Padil anyen, lap jjwen ak zo gran ni!
Ricardo Augustin: Conférence Episcopale
Vijonet Demero: Cultes Réformés.
Néhémie Joseph: Secteur Paysan/Vaudou

Kom pétèt ti sèvol piti li pakon sa kap pasé nan domèn sa yo: ban malfèktè sa yo sé yo ki maré péyi d'Haiti, bonDyé pa vlé méchan yo mouri nan péché li vlé yo répanti men si yo pa vlé répanti sè kansè yo yé pou pèp Haitien sé touyé yo wi, sil pa vlé tandé lap kaka.

Conférence épiscopale sa a ou wè lap palé la a sé konnenl pa konnen sa moun sa yo ap réglé sou tè a, sé sak fè Jean Bertrand Aristide méchan konsa a ou té méchan konsa a. pou yon Pap kanpé nan ogèy li poul di li sé Jézi moun ap bo pied li ak men li e li fè moun konpran li réprézanté Jézi. Eské Jézi té lougarou, masisi, madivine, sanpwèl, masonloj, rat pa kaka etc?

Kom nou pakonnen banm ba nou règle la, al fè réchèche nou sou google, tapé ki kondisyon pou yo moun ranpli pou vin mère catholic ou père catholic.

Men sam té jwen sou youtube: gen yon mère catholik ki soti nan réligion catholic la ki dévwalé anpil bagay sou sa moun sa yo ap fè an sékrè:

sé sèlman timoun piti sèlman yo pran nan mère catholik ak père catholic, lè yo fin pran ti moun sa yo paran yo pèdi yo pou tè, poukisa?

A nenpot moman dyab la bézwen bwè sang sé mété yo kouché sou yon tab devan éstati piké yo, savlé di touyé yo, sakrifyé yo dévan idol. Sé prét katolik yo ki bouché a, yo tayé mère ak père yo ak timoun yo lè yo vlé.

Gen yon séri de mère katolik ak rob nwa, vwal nwa, sa yo men sé socière yo yé yo pa sot nan la ri yo mem, sim manti mandé Jean Bertrand Aristide sé bouchél té yé andedan an.

Cultes Réformés.
Secteur Paysan/Vaudou.

Pou sa yo menm nou déjà kon ki fruit yo poté.

Bagay yo pa pral fasil pou Martelly non, mwen tounen yon lion nan bouda méchant yo, bonDyé menm kanpé nan syèl byen mové ak frèt kodél nan men ni poul mét lod nan dézod.

Si késyon pa néglijé rélém, sé pa robo kap voyé mésaj yo,
rélé Patrick Princivil nan 1-416-274-9803

Related Article:

Haiti - New Electoral Council (CEP) Installed

Haiti has another NEW provisional Electoral Council (CEP) with new members and some old members from the former council... We have the new list for...

REPLY to this message

Return to Message List