changeman pour linite...

Joseph Lamour - January 11 2015, 8:22 PM

PEP AYISYEN, LI NE POU NOU METE TET NOU ANSAN'M, POU NOU SOTI NAN SA NOU YE, JODIA SE LINITE POU NOU KAPAB CHECHE YON AK LOT, E YON POU LOT, NOU GEN PEYI MEN NOU PA KONNEN SA POU NOU FE AVEK LI, SISPAN KRAZE SA NOU FE E SA NOU BATI LAKAY NOU. MOUIN SE AYISYEN MOUIN RENMEM PEYI MOUIN, MOUIN VLE NOU AVANSE CHAK JOU POU PI DEVAN NON PA FE BAK...

METE TET NOU ANSAM POU NOU KOLE ZEPOL YON AK LOT POU NOU GENYEN PEYI YA JAN LI TEYE AVAN LONTAN.

JESNES LA SE AVENI PEYI SA BA LI POSIBILITE POU LI APRAN BYEN SAN KE SOTE, BA YO TRAVAY POU YO PA FE SAK PA SA NAN LA RI, SE POU YO KREYE TRAVAY LA TE, FAKTORI, INDISTRI POU TOU'T MOUN JOIN YON BAGAY POU YO FE, SE POU YO RETOUNEN DISTRIBIYE MANJE BAY SAK PA GEN MANJE, SAK PA TRAVAY, JODIA NOU BEZYON JEZI NAN LA VI NOU, AK NAN MOUN KAP DIRIJE PEYI, BONDYE BON SI NOU OBEYI AK LI...

NAN OKAZYON 12 JANVYE SA LANMOU DWE PRAN PREMYE PLAS NAN LA VI AK LINITE POU JAMES...

KE BONDYE EDE NOU AVEK YON NOUVEL GOUVENEMAN AK NOUVEL DIRIJAN KI GEN LA KRAINTE POU BONDYE E PEP LA...

MESI BONNE ANNEE 2015 KE GRAS BONDYE TOMBE SOU NOU...

SEVITE JOSEPH LAMOUR AYISIEN POU TOUJOU...

Ce message doit-etre passer dans toute la presse en Generale et meme a la Television en lisant et lirant...

REPLY to this message

Return to Message List