Pa fatigué nou, Rét tèt frèt, sé pou...

Patrick Princivil - July 6 2014, 2:07 AM

Pa fatigué nou,

Rét tèt frèt, sé pou tout mouri.

Édé-m rélé baré vòlè dèyè yo pou jistan nou jwen yon bon Prézidan kap sèvi Bondyé.

Pandan sa a sèvi Bondyé, an nou édé-m baré tout fatra yo pou yo pa vi-n maré piéd nou.

Pa okipé Ambassador Pamela kap vi-n radoté nan biznis Haïti, pou kisa sé kounyé lap di sa?

Yo sézi. Piyay yo tap fè sou do an pra-l fini.

An nou tan 28 Octobre pou-n wè sa Bondyé nan syèl la pwal fè.

Sé bagay sa a Frères parents té kon-n ap di nou, gin 2 group politisyen en Haïti: yon group trè vòlè, malhonèt et trè avard; lòt group la rayi Bondyé nan syèl la épi yo di ké yo ren-men pèp, yo pa men-m gin okin-n bon Éducation sé yo kap dirigé Haïti. Pou mwen tout sé men-m tintin an paské san Bondyé nou paka fè anyin, si yon candida té bon konsa sé pa magouy li tap fè: bay application avek faux résumé (C.V) pou vi-n Prézidan en Haïti, sak pi tris la sépaské sak gin plis konésans yo, yo pi vòlè pasé chat, pou ti fèy dollar vèt yo fèmen zyé yo et et fè nèg ki pa men-m fòmé lékol monté sou tèt yo, yap péri par faut de konésans.

Nan pami deux sa yo sa pou-n pran?

Yon group gin bon Éducation paské yo trò vòlè pagen mou-n ki ni réspécté yo ni ba yo crédit, et lòt group la pa vòlè men si yo ta-l lékòl peut-être si yo fè sèlman deux annés lékòl et pifò nan yo nan parti politik; lè-m balance-l mwen pat wè pou ki yès candida pou-m ta voté

François Duvalier par men-m Haitien jist paské li té kon-n traité maladi pian pou classe pòv la tou-t mou-n té rélé-l doctè et yo monté-l diktatè en Haïti, pou-l té ka konsèvé pouvwa a a li té chwazi mou-n ki pa kon-n li pou mét bò koté li, sé sa ki mété nou nan situation sa a ké nou yé la a.

Mét lòd nan lavi nou. Pendan gin yon pakèt kandida en Haïti ki dèyè pouvwa fatrat men-m ap monté nan syèl tankou tour de Babèl ou byen tower États-Unis an ki tonbé 11 Novembre ké yo té di sé téoris ki té fè-l la, konsa l'hopital yo nan pa-n éléctricité, pagin génératris, mort yo ap santi, si ou sé diaspora ou yon-n nan mou-n ki riche yo ou classe moyèn yo pagen problèm wap jwen sèvis, men class pòv la kaka sé lagué yo dévan l'hopital pou yo mouri, yo pa gen tèt ensemble yo pap kotizé pou yo acheté bin fatra nan payi d'Haiti, fatra a trò sal yo pap néttoyé yo, lassaline koté yon koté yo touyé bèt, malpròpreté, la mou-n yo mangé et sé la yo fè tout afè yo et nap rélé anmwé pou Chikungunya ak coléra?

Douane sé rézo vòlè, dépi sé bagay léta wal réglé fò nou nan di rakétè nap géré yo pou-n tan 3 a 4 heures de tan pou jis nou rési jwen sèvis avan bureau fèmen, classe pòv la men-m kaka nèt.

Mwen paré pou candida sa yo. Gadé! Mwen pa men-m nan Lamothe pou kounyé a, mwen déjà wè sé yon Ministre ki gen bon jan éducation sé vré, men opinion mwen nou pran tròp kou nan men nèg nwè parèy nou. Nou té biznis Prézidan Martelly, nou té chwazi li nan éta li té yé a sé pou nou suporté li. Prézidan Martelly fè 3 ans lap pratiké Prézidan li a en Haïti san aide grade puissance yo, yo té lagué'li nan ron an poukont li pou'l dansé danse kimélé-l; Moise Jean Charles avek tout colòn kaka parèy li yo fè tout 3 ans an ap pèsékité Prézidan Martelly li la pi rèd, Prézidan Martelly gen 3 ans éxpérience li ka fè travay la, piga okin-n chien deux pieds candida vi-n anbarasé pied mou-n sé kité Prézidan Martelly fè deux lòt manda pou-l ranjé payi correctement.

Mwen vlé pou Prézidan Martelly sispan gouyé nan vyé plézi mondin ak ti pèp pieds sal sa yo, sé sa ki fè salòp pa réspékté-l. Salop nan Parlement an pa réspécté-l sé paské yo kon-n pwen fèb Prézidan Martelly, sé pou-l mété yon frin sou tèt bwa li.

Mwen vlé pou Prézidan Martelly aksépté Jésus kòm sovè personèl li konsa la déchouké nèg marron ak tout lòt vyé idol nan payi d'Haiti, sé charonge senti sa yo ki mét plis giyon sa yo en Haïti, mwen vlé pou Prézidan Martelly disparèt rara, kanaval, loto etc. nan payi d'Haiti, viv non-m nan pou pi piti 12 ans kòm afè 5 ans an ginlè fini.

Mézanmi éséyé konpran sa map di nou an, Jude Céléstin té gen 11 fan-m ki té gròs pou li san konté pakèt timou'n 15 ans et plis: sa sa-l tap pran sou table et anba table, nou wè sa Jean Bertrand Aristide ak Réné Préval té rémèt nan payi d'Haiti.

Kisa Jude Celestin tap vi-n fè pou payi d'Haiti?

mwen parlé fan-m s'il nan massissi nou pa kon-n ki valè garson li gin pou-l okipé.

Sé pou sa yap vòlè marchine mou-n nan douane nan konsa a.

Map chouté boulèt nan bouda yo jiska sé chaine sa yo kasé.

François Duvalier té ployé zèle li sé lè-l té fin-n monté li té pousé grif li déyò, mwen sé servitè Bondyé, mwen pa nan sa, mwen tou montré sa-m yé a.

Candida sa yo pap ka siyé cajou sa a, pied bwa yo déjà fi-n crochi.

Si Bondyé vlé lè-m vi-n bat mou-n sa yo nan éléction criminèl pap bézwen pè mwen pap touché yon branche cheuveux nan tèt yo si yo rét trankil, au nom de Jésus mwen men-m ak team mwen yo nou pral fè kèk séminè ak tout prisonié yo et priyé avek yo pou yon semaine et-m lagué yo san-m pap bézwen kon-nin sa yo té fè, gran parent yo pa bay pi bon example ké sa, men si yo fè pou yo tounen ankò sé lè sa a map man-yen man-m yo, si nou pa vlé sa rivé pa voté-m.

Bénédiction pou tout mou-n ki ren-men Bondyé nan syèl la et ki sèvi li et ki gen bon vision san hypocrizi pou sové Haïti.

Malédiksyon, plichon, coléra, sida, Chikungunya et diaré cochon an, siclone, tremblément de terre, Tsunami etc sou tout vyé lidè pouri, marchan payi, ké tout sò sa yo tombé sou criminèl yo.

Advertisement,

si mou-n sa yo rétounen a Jésus et pa fè bagay sa yo ankò yo pap gen problèm, men si yo pa chanjé yo kaka, yo mélé.

Related Article:

If you really love Haiti, don't taint her, don't bloody her, US Ambassador Pamela White says...

US Ambassador to Haiti Pamela White is asking everyone who claim they love Haiti to preach by example by actively working and contributing to its...

REPLY to this message

Return to Message List