A hah! Kounyé a nap parlé, nou lagué'm nan ron...

Patrick Princivil - June 25 2014, 7:03 PM

A hah!

Kounyé a nap parlé, nou lagué'm nan ron an pou kont mwen, nou manké fè-m pè préché mou'n yo wi; mwen rémèsi FédnelMoncheri pou mésaj sa a, mwen santi-m rékonfòté.

Kité cantik pran priyè: ti pòv maléré sa yo mwen wè bò table la koté yo jwen kòb pou ya-l nan éléction?

Mésyé nèg yo gaspiyé payi a! Bagay sa a fè-m mal anpil.

Mou'n sa yo pa gin dwa ap vi'n parlé konsa, ban-m kòmansé pa parlé de Lavals, Bondyé craché Jean Bertrand Aristide jété pou hypocrite, sa a sé bagay Judas Escariot li fè la a wi. Li entré nan légliz catholic mwen tandé pè, li calice en lè, li bay mou'n losti, li palé paròl sou peau do Jézi kòm si Jézi sé yon inbésil li yé, li ralé prèké tout mas pèp la vi'n sou do pieds li, lè-l fi'n asiré-l pèp la té avè'l, li bay Bondyé yon pous (dwèt milyé a), li bay Bondyé 3ème dwèt la épi li té nan méchansté nan légliz catholic anba table, jist pou anbisyon pouvoir ak l'agent Judas trayi Jézi épi li vi'n monté sou table la pou-l fè méchansté pi rèd sou prétèx Bondyé pa tap wè-l. Misyé kon-n kouri li pa kon-n kaché; min-m Bondyé ki té wè Caïn lè Caïn té touyé Abel la ou kwè sé min-m Bondyé a kap dirigé.

Non-m nan fi-n fè kont tintin ni avek yon vyé sistèm bayo pè lébrin, non-m nan pran caochou sèvi colié pou boulé mou-n. Mézanmi yon pè ki mété rad blan ni sou li ki fè tout bagay sa yo, caochou santi bon, caochou-m kon-n boulé sou asphalt lè map kondi machine mwen pa wè-l santi bon jan-l tap di'l la. Sé pa critik map fè mézanmi pendan map di sa a li gin dwa sové-m pèdi, map patagé sa a avek nou pou démontré nou kòman mou-n yo hypocrite nan légliz, sé priyé véyé yo. koté nan bib la ki di Jézi té kon-n ba mou'n pè Lebrin?

Sé pou tèt sa mère Francis avek chaplè li nan main li, vòlè pasé chat, salòp la habité jis Carrefour Christ-roi, la-p fè lékòl jChrist-Roi, en tèm yon mère catholic kap priyé, li obligé nan coupé avek yon vyé vagabon sal ki rélé Arold Jasques, pou yo obligé travèsé jis Carrefour Diquini pou ya-l casé caye nou pou yo té pran équipment studio mizik nou ki té kouté nou plis $25,000 USD. Et byen mwen té kòmansé wè jistis mwen mère a casé caye nou la'l van equipment sa yo nan légliz Chris-roi, vòlè fout kasé légliz la, mwen pa fout satisfè sé swa yo konvèti ou yo mouri: malédictyon, madichon, plichon sou do yo.

Fan-mi Lavalas ap plin'yin yo pè al nan éléction pou parti Martelly pa fè magouy, sa sé excuse, fan-mi Lavalas ka pa pwal nan éléction paské Mains Lavalas ak fanmi Lavalas gin tròp sang, mézanmi sé pa manti map banou, nou kon-nin 3 ans aprè Lavalas fi-n monté sou pouvwa a en Haïti, mwen rentré nan légliz Adventist, yon légliz ki té ranpli ak gran mou-n ak ti mou-n; si yo ta rétiré tout ti mou-n yo nan légliz la, légliz tap tou krazé sé 2 ou 3 adult ki té rété paské tout sa ki té tonton makoute anba table yo, ki tap chaufé ban yo Lavalas manjé tout nan sistèm pè Lebrin li a, sé té kriminèl yo té yé sé vré, men Lavalas pat ba yo tan pou yo té konvèti li mangé tout sé pou tèt sa nou pa wè makoute yo al fè dézòd et rëlé viv Duvalier dépi lè Jean Claude Duvalier rentré jiska kounyé a. Lavalas kasé zèl makoute yo ak prèské tout jèn gason yo en Haïti.

Nèg fè yon sèl konplo yo lévé tout l'argent coopérative la, yo manyin man-m diaspora et yo té manyin man-m klas moyèn nan tou, Lavalas tap critiké Jean Claude Duvalier ki yès ki pi méchan?

Sé bagay sa yo ki ka fè fanmi Lavalas pa alé nan éléction.

Réné Préval min-m mwen ta di ké sé yon nèg ki trè intéligent nan fè kokin li fè konplo ak magouyè parèy li yo pou-l té ranvèsé Président Martelly, bon mwen pap di li intéligent paské pèp la kon-n pou ki yès yo té voté.

Si pou ta akizé sé Prézidan Martelly ki pou ta akizé, pagin éskiz bliyé afè éléction poko gin mou'n ki ka nan vi'n fè pati politik pou kounyé a. Sé chwazi Prézidan Martelly pou-l chita sou chaise bouré a pou 12 ans.

Sé bagay sérié kap diskité la a.

Ké pati Unité ak Lavalas al mét bouda yo yon koté.

Mwen byen kontan pou sa Digicel fè a, pou kounyé a pagin vidéo maniféstasyon ki nan dwé sikilé nan payi étranjé pou kounyé a. Mwen pa fout vlé wè ti vagabon ak vagaboòn pieds sal ap fout al fè machan poisson wélé wélé devan Palais.

Fout pil kaka yo yon baboukèt byen séré pou-n ranjé payi a correctement, si yap fè dézòd fout boulèt nan bouda yo, radio kiskéya avek kèk lòt vyé radio chaud devan ban- n nan, dépi yap fè tintin fout yo boulèt nan bouda yo.

Pèp Haitien ap soufri sa fè yon pakèt annés, pagin route pa bwa sa-m di nou pou-n fè a sé li pou-n fè.

Si yap fè maniféstasyon, fè machan'n fèy nan la rue a, manyin
man-m yo. Nèg jounaliste yo, pa kité vyé jounaliste Unité ak Lavalas vi'n filmé anyin négatif nan payi a, an nou montré blan yo kap pasé nou nan bétiz la ké nou changé et ké nou fè yon gran diférans nan monde, rélé sou kò nou mézanmi, bagay yo sal.

Related Article:

Haiti Elections - Martelly CANNOT take lessons from LAVALAS and INITE, political party leader says...

MESSAGE for the Opposition in Haiti... The Martelly-Lamothe Administration does not have to take any lessons from the LAVALAS party as far as FREE...

REPLY to this message

Return to Message List