Oh! Oh! Koman'm fè pat wè sa-a? S&#233...

Patrick Princivil - May 23 2014, 9:44 AM

Oh! Oh! Koman'm fè pat wè sa-a?

Sé kounyé-a nap palé.

Sa-a sé yon très bonne idée. Bondyé papa nou ki nan syèl la wè kòman pèp Haïtyen ap pasé mizè anba main malfèktè nan Palais national d'Haiti et avek tout lòt malpropreté blanc zyé vert ki rayi nou pou tèt koulè nou et yo nan tout payi étrangé yo, mézanmi sé pa nou ki crée tèt nou, sé Bondyé ki ba nou peau nwa ké nou ginyin an; zafè mou'n ki rayi prop peau nwa sa- ké BonDyé ba nou, mwen fière de pa'm nan. Blanc Anglais yo rélé nou fucking négè, min'm la police blanc yo pa rélé nou original nom nou si yap palé de nou-min'm sé en négè yo trété nou. Mwen pa kon-nin kòman blac Français rélé pèp nwa yo byen ké sé problèm pa yo sa yal cherché la France?

Monréal, Ottawa-Hull et partout nan Canada blanc Québécois yo très racis, toute la saint jounin yap di nou-min'm pèp nwa yo maudi nwa al manjé kaka nan payi nou.

Diasporas yo mwen konpran sa ké Woodrigue St Preux di ké si yon mésaj gin bétiz li pap posté'l mwen Dakò 100/100, ésayé konpran sa map di nou la-a, sé pou sa mwen toujou posté yo sou Face-Book, Twitter avek Gmail.

Pou'm fè sure ké mésaj mwen yo partajé ak anpil Haïtyen, jis sonjé ké nou pa parfait map fè efò pou'm pasé mésaj yo sa nou wè ki fè sans yo pran yo, min sa nou wè ki pa fè sans yo bliyé yo. Min yon sêl bagay map rénouvlé nan mémoire nou, mwen sé Adventist du séptième jou, yon krétyen pa ka nan di bétiz, min si'm palé de bouzin, massissi, madivine si nou mété nan tèt nou sé bétiz map di sé yon érè, map palé créole, sé konsa mwen té apran bagay yo, mwen bay bagay yo original yo, mou'n paka pousé-m pou'm di yo en Français ou Anglais sé yon language nou gin yin min-m jan a tout payi.

Sam vlé fè nou kon'nin! Mwen accepté pran décéptyon nan min blanc racis zyé verte paské lakay pa bon si lakay té bon Pa gin Diasporas kap accepté pran lanfè grangou en Haïti si'l pa fou. Blanc racis zyé verte fi'n maltrété parent nou yo, yo trouvé sa pa asé yo rélé noiro, sal nèg, peau griyo, min nou anba pieds yo, yo gin dwa di nou sa yo vlé, nan tèt blanc yo tout nwa sé kriminèl.

Pèp Haïtyen,

mwen rentré nan politik Bondyé a dépuis 13 Janvier 1985; mwen rentré nan politik Haïtyen an sou rézo bèlpolitik.com depuis 2008; mwen pa vi'n jwé ak pastè et mwen pa vi'n jwé ak Prézidan.

Mwen déprogramé nan dèyè tout faux pastè yo; kounyé-a mwen déprogramé nan dèyè gouvernement Haïtyen sé lanmò sèlman ki pou rétiré'm nan deux mouveman politik sa-a ké map min-nin an.

Mwen bézwen apui nou pou nou min-nin lute la, mwen mové zak malonèt kap fèt en Haïti yo pa fè aucun sens. Imaginé nou, avant hier yon salopri ougan tap mété trouble an Haïti la police té déprogramé nan dèyè li pou raison personèl yo, nan kouri ougan sa-a té pran yon bal epi li té mouri, patizan'l yo ak wonsi kanzo'l yo mété ensemble et pui yo boulé post police la, pi devant sak pwal pasé?

Au Canada yon koté ki plis ké 40 millions mou'n mwen pa Jan'm wè sa ni tandé sa nan radio.

Lè gin éléction en Haïti gin min'm plis ké 80 pati politik pi dévant yo tout ap mété ensemble yo boulé Haïti wi si nou pa ouvè zyé nou. Sa sé très sérieux, mwen pa anyin et mwen pa gin aucun ambition pouvwa, mwen ka pran yon position en Haïti sèlman si sé bondyé papa'm ki nan syèl ki voyé'm, mwen déjà ba nou règle yo, nan été sa-a si'm al travay pou company camions chaq Mois kòm pi piti map fè sé $4000 USD. Konbyen kob Martelly pral péyé'm?

Pa di sé foli pouvwa ké'm gin'yin, koté yon pauvres maléré tan kou'm té ka parèt pwent nin mwen nan éléctyon?

Map marché avek sèlman peau grain'n mwen. Sé jist yon konsèy map ba nou, mwen déjà tou reziyin mwen si pa gin wout pa bwa Haïti map rété koté'm yé-a, jis pou tèt frizè mwa Décembre nan jiska mwa Avril, kòm mwen chwazi pou'm fè plantation kou frizè rentré St Domingue ma'l fout planté la tè, racis chita tout partou min'm Haitien peau rouge en Haïti ap fè racis jan'l pasé'l pasé.

Diasporas yo! yon sèl bagay map di nou: nou wè très byin ké lidè Haïtyen yo kap sipòté pèp Haitien yo pou ya'l fè manifétasyon, boulé machine, vòlè afè mou'n. Nou dwé kolé nou ensemble nou fè yon grèv tou, jist pa voyé l'argent en Haïti pou jiska Prezidan Martelly ak Lmothe pasé yon lwa sévè contre tout colonne kamokin sa yo. Pèp pauvres la grangou sé sak fè yap fè tintin.

Au Canada lè la police débaké et mété tout kriminèl yo anba kod poukisa pèp pap mété difé nan bureau police yo tou?

Sé Pou dwé gin yon gouvernement solid nan payi d'Haiti ki asé puissant ki capab mété tout chef parti politik yo nan prison sé yo ki chèf dézòd la, sonjé byen pèp sauvage sa-a té raché porte Palais nationale pou yo té al pran Réné Préval?

Sak pi fèm mal la pèp la grangou yo paka mangé solisyon an très facile wi, au Canada tout koté ki gin tè vid ki ka fè jardin gouvernement Canadien an financé tout mou'n ki gin zone yo nou gin dwa pa ka acheté yon tractè pou nou viré tè a min nou ka loué valè tractè nou vlé pou'n fè travay quelque-soit zouti nou vlé a nap ka loué'l et gin yon pakète mou'n ki prè pou yo aidé nou gratis, Haïti sa-a min'm pa tap yon payi?

Lè pou mou'n yo planté an Haïti yo fè konbit yo bay Habitant yo manjé, pou yo poté mangé sa yo nan jardin sé yon pakète mizè, pa gin route, manjé yo tou chaud sou do chéval yo ak bourik, lè mou'n yo rési rivé, yo travay pou yon plate manjé avek sèlman $10 Haïtyen pou yal nouri tout yon fanmi, sa sé yon malédictyon.

Pou séché manjé a sé yon mizè, cheval la ak bourik, bèf kap fè travay dépi volè jwen trou vid mèt bèt yo pap gin bèt sa yo, min'm Dominicain nan volè bèf al còché nan payi.

Mézanmi koté sèvo chèf d'état sa yo té yé?

Jean Claude Duvalier sousé payi d'Haiti pendant 30 ans; Jean Bertrand Aristide monté Président ak peau grain'n n ni sou deux ans li monté multi milyonè, Réné Préval sousé pendant 10 ans premyé ministre et dix ans Président: yo fòmé Unité, Lavalas min kounyé mwen tandé gin parti opozityon etc. 9 Président chita sou pil bouda yo yap kouvé l'argent payi d'Haiti; yo préféré ap plaidé formé parti politik pou toumanté mou'n, tout koté gin parti politik.

Min fò ta gin yon lwa nan payi d'Haiti ki ta pou dwé fòsé magouyè sa yo pou investi nan payi d'Haiti, rentré ak traktè ak camion nan route sa yo ki vlopé yo dépi Haïti té dékouvri jiska Jodi -a, nou bézwen planté tè yo nèg yo chita nan gro building yo byen frustré yo pa soti pou yo fè anyin ki util, jist utilizé ti grangou pou fè dézod; Haïti ap mouri vierge ou tifi, koté sèvo mou'n sa yo téyé mézanmi?

Mwen gin yon travayè en Haïti map fòmé nan Croiffè, Lascahobas-Bélladè, li di'm lè map fè n'inpòt travay sérié en Haïti lap prè pou'l bwasé mortyé, bay Roche ak planche, dlo etc. travayè sa- a mandé-m $125 Haïtyen par jou pou'l fè travay la, mwen pat fè pri, mwen pako di'l anyin; nou-min'm diaspora yo! Au Canada salè minimum nan sé $10.50 pou 1 heure, nan 3 mois salè minimum pral monté a $ 11 chak 1 heure de tant, pou Haityen sa-a ki pakab min'm manjé ki mande'm $125 Haitien par jour, $125 Haïtyen=625 gourdes, sa pou'm di a travayè sa-a paské pi gro l'argent mou'n kap travay nan pi fò post l'état sé 160 gourdes par jou kouman non'm nan fè mandé'm 625 gourdes jist pou'l fè manoeuvre nan travay mwen, eské'l mandé'm trop kob ou pa?

Èst ce ké nou jijé byen si'm ta bay fan'mi sa-a yon chance pou yo mété yon bon kilòt ak calson nan dèyè yo. Mézanmi si pou nou ta wè sa yo rélé maché nan Croiffè koté tout Marchand ap vendre?

Koté tout mou'n ap nouri nan sa yo poté a?

Maché mizérable, lè Jeudis ti la rue sa a tounin yon park cochon.

Sé pou Président Martelly mété tout lidè coco-rate sa yo chita sou yon place public pou chak pèp Haïtyen ba yo kèk sabò, si'm ta kon'nin jou sa-a mwen tap payé yon biyè d'avion pou'm al simen sabò sou yo tout

Related Article:

Haiti - FOPARK leader Rony Timothee Arrested in Port-au-Prince...

FLASH... Haitian political activist opposition leader Rony Timothée of FOPARK (Fòs Patriyotik pou Respè Konstitisyon an) was arrested...

REPLY to this message

Return to Message List