Pèp Haïtyen, véyé zo nou avec 2 moun sa...

Patrick Princivil - December 18 2013, 6:02 PM

pèp Haïtyen,

véyé zo nou avec 2 moun sa yo:
1) nom li sé Laumidas téléphone: (011-509) - 37 59 19 74
2) nom lot la séJacquenet: (téléphone (011-509) - 37 62 63 45

yon prétan di li sé juge et lot la prétan di li sé avoca, sé sure Jacquenet se chat maron li yé

sak di li sé juge la travay pou l'agent an li te fè consta pou $500 min mwen pa gin aucun respect pou li,
raison ki fè mwen pa gin aucun respect pou li, pou ki sa?

sé par ce que mwen té loué yon kay nan mains yon non'm ki rélé Arold Jacques, kaye sa sé carre-foure Diquini li yé, mwen té bali yon portion l'argent que li accepté'm doué'l et pui nou té retournin Canada, sak pi fè mal nap vive min'm koté ak yon frère li nan Canada, complo fèt sou nou la nou pa kon'nin, yon mère catholic nom li sé Francis li habité
Christ-roi-Rue Lamartine Norguess #9 bis
téléphone:(011509) - 36 87 78 74
nom met caye se Arold Jacques, mère Francis kité caye li jist Christ-roi li mété tête ensemble avec Arold jacques yo casé caye la pendan nou Canada,
mère Francis pretand loué kaye, li rentré et puis li volè tout équement studio'm et la'l enrichi légliz catholic avec yo, mwen join jistis mwen tou, nan légliz li ginlè ta'l vendre yo a, yo casé'l 23 Décembre 2012, yo pran tout equipement musical yo, sé poko fini sé pou mère Francis avec Arold Jacques payé sa.

Mwen kon règle la moun sa yo rentré nan réligion pou yo ka gin gro rélation pou yo ka volè pi byen, yap servi min'm ak réligion pou yo volè, met caye la, frères met caye la, juge la sé alventist, juge la min-m di avoca Jacquenet marché nan légliz Dimanche et nou konin mère catholic sé yon réligion soi dizan chrétien nan kisa nou pran la?

mwen pat min'm interésé rélé Mère Francis avec Arold Jacques la justice par ce que'm kon règle la, sé sak payé plus kob nan la justice la sé li kap join justice, sé rentré nan porte prizon et puis prisonié a payé yon ti kob anba table et yo soti nan lot porte.

Gin yon ki di li sé Adventist kap marché prié pou moun chassé démon mwen pa identifié si'l sé alventiste ou Adventiste,
lè 'm té tandé li di li gin-w juge li byen avec li ki Adventiste mwen pran numéro li mwen té fè rendez-vous avec li, li té ban-m service la pouki sa'm pa fè'l confiance sé par ce que mwen réalizé si'l té yon bon juge Adventiste, li pa tap ban mwen yon vieux avocat volè pou sousé san'm. Lè'm rélé chat maron an, san réfléchi li di'm marché a $3000 Américain, mwen di oh oh sa pap ka marché, li di'm combyen'w ginyin?

mwen té di'l yon seul bagay mwen ka fè sé komansé ak $100 US, tout suite li di okay puis-que sé juge Laumidas ki référe-m ba li vin a $100 US min-m si mwen pa gin yin tou vini, li tap lolo-m pou'l lala'm, lè'm ta'l koté li, Jacquenet pran kob mwen en term avocat ki kon règle, li pran kob mwen li pa min-m ban-m yon ti bout réçue, li pa pran téléphone mwen, en term yon avoca est ce que nou wè sé professionel?

mwen fè exprè-m pa mandé'l réçue, test map bali wi ! ou kon-nin si mère a ka soti nan carre-four Christ-roi pou'l al volè care-four Diquini par ce que sé nan yon mère yo, juge yo avoyé ensemble, min-m mason-loge, youn kon lot. Gardez map chaviré Haïti tèt anba sou rézo internet, sé pou yo kité volè

Related Article:

Haiti and Dominican Republic resume talks on controversial Constitutional Court ruling

CARACAS, Venezuela -- Haiti and the Dominican Republic have agreed to establish a joint commission to discuss the Dominican Denationalization...

REPLY to this message

Return to Message List