Foi saa ou vremen deplace ou monche. Ou desen pantalon ou sou...

Neg Lakay - January 12 2012, 3:03 PM

Foi saa ou vremen deplace ou monche.

Ou desen pantalon ou sou nou. Ou merite tout sa yo di ou. Ki jen ki fet yun celina tan kou ou ap rele lot moun gran moun. Ou pa mem kompren anyin nan anyin.

Ou di ou retiret ak ou travay pou aviation total 46 an. Mrin si se pat premye travay ou. Ou pat komance travay a dis an. Sa vle di ou gen yun bon ti laj sou tet ou. Ou mem pou tet pa ou ou gen laj pou ou rentre nan nesin home. Pouki sa ou ap pale yun lot neg mal. OU DERESPEKTE anpil non nou mem ki la ki retiret sou blog lan empi tou ou derespekte tet ou tou. Mrin si ke ou pa mem rwe sa mem. Ou se yun neg ki gen tet cho e ou pa agi laj ou.Ou se yun moun ki retade.

Mrin pral mande papa gede aid pou ou. Nan prin rezon pou derespecte moun konsa e ou fel chak jou san rete.Pito ke ou al chache yun ti pa-time pou fe pe et la soulage pwoblem kob ke ou ka geyen ki ta kapab ede ou san ou pa rayi pwochin ou pou 2 centim ke yo genyen amplis ou. La vi a pa mande tout sa tande.

Ou toujou kembe men ak moun ki kimbe ak ou. Ampil mem chay pa lou. Ki dwoi ou tou pou ap pouse moun deyo?

Ou pa kompren rol ou mon che.Ou gen le ke ou pa yun citoyen ki renmen Ayiti.

Renmen Ayiti se renmen pitit li tou. Mrin pedi tout estime ke mrin te genyen pou ou yo. Yo tout al bwoi chatt.

Ou te komance fe bon travay apreciab pou eklre moun.Apwe sa ou vin pedi elan ou. sa fe kek tan se divague ke ouap divague san repo. Al dousman tande gason.

Response to:

The retirement party is for yourself and I hope you...

Subject:

farewell party Sat 14 before the degenerate will go to Florida Nursing Home

This is a memo to all the blogger community. This abstraction is not a distraction. It reflect real life situations...

REPLY to this message

Return to Message List