Brian andrew, map repete pou ou anko mwen pa yon ajan, mwen se...

Monel - January 9 2012, 11:19 PM

Brian andrew, map repete pou ou anko mwen pa yon ajan, mwen se ayisyen pwenye nasyon neg ki pran libete pou pat rete ak moun.mwen te di ou mwen pat fe ou tounen yon vedet sou blog la, men konye-a chak fwa map reponn-ou se lang manman-ak papa-m map itilize pou reponn-ou, paske tout moun sou blog la ap konnen sa-m vle di.ou menm si wap mennen yon gran vi ou ka anploye yon moun ki pou tradwi pou ou,
mwen pa bezwen konprann fason nou menm ameriken ap viv, men dapwe sa mwen konnen sou chak 5 meriken gen 3 ka viv nan kras ak povwete.mwen menm m'pa vinn pou kopye ki fason meriken ap viv, gen trop peyi mwen vwayaje ki gen yon fason ap viv, si ou te nan peyi sa yo ou tap di se nan syel wap viv, gen le ou pa janm vwayaje nan lot peyi tankou kanada, novej,frans elatriye pou we fason monu ap viv.
Ou di se nan gwo klass meriken wap viv, Brian mwen konn moun kap viv nan gwo klass yo, paske mwen menm avek-ou ap travay avek yo,.Brian fok ou pa panse si ou se yon"souper"uo ye nan yon bilding moun ap viv nan lux pou ou konpwann wap viv nan lux tou.
Brian se moun ki pa tal lekol ayiti ki mal pou entegre nan sistem peyi-ou a.Mwen menm mwen vinn tou entegre paske depi te gen 1 nan nan sistem nan mwen te gen tan fe tout bel bagay mwen te konn site ke mwen genyen yo.Mwen te konn vwayaje anpil mwen te konn we ki jan moun ap byen viv.se pa ou menm antan meiken natif natal ki pa menm gen yon kote pou ou domi, ou blije ap lwe kay nan men yon ayisyen pandan wap di nou mal pou entegre nou nan sistem nan.
Brian nan peyi mwen yo di le ou soti pi wo, ou pran pi gro so.nou ayisyen nou konn koman pou nou dil ak jan pwobelem sa yo.nou meriken le nou pa gen kote pou domi nap reve bef, epi uo pa menm gen yon sourit se pann nou pann tet nou, nou se yon pep ki lach, selman rantre nan lot peyi al pran sa ki pa pou nou, non pa pou vinn okipe yon moun tankou-w men pou vinn fe donal trunp ak anpil lot vinn pi bilyone pandan ou menm Brian ap vi na kras.

Response to:

"Agent-X, hahaaaaaaaaa, you must be kidding me. What...

Subject:

Be aware that Monel, Pretty-1, etc are not connected to Agency-X-1804

Newlywed couple on this blog is trying to equate every new name that surfaced on this blog as staff from...

REPLY to this message

Direct replies to this message:

Monel, aka Agent-X, if you want me to respond to you...

Return to Message List