salut.....

Nelson - April 7 2011, 9:51 AM

Mr le president genyen yon bagay tre enpotan mwen pat tande nan program ou an, tanpri mwen ta renmen w metel menm si se tava a lon tem. Gade koman wa fe pou redwi to de konsomasyon de chabon de bwa a nan peyi a, pou ka mete posiblite pou o mwen 60% nan popilasyn gen akse gaz propan fou pou repon a bezwen nitritif yo, e se konsa nou ka rive vin rebwaze peyi a.

mesi davans prezidan tout pep la rap tann depi 25 lane a.

REPLY to this message

Return to Message List