Fara! mwen pa kwe ke JCD tap aksepte dil sa a nan min merikin...

Mizeliah - January 19 2011, 2:07 PM

Fara! mwen pa kwe ke JCD tap aksepte dil sa a nan min merikin pou-l vi-n presidan provizwa paske m-siye pa gin 19 an toujou, li byen informe de pep merican an, li viv a letraje li we koman lot nasyon dil ak gro lyon an e li we koman gro lyon an devore yo.

Tout etranje kap di nou metel nan prizon voyel fo dimanch, li fe trop krim. gouvenman pa yo fe plis krim anba tab ki sa yofe anyin.

Pouki sa yo pat di minnin minista devan la jistis pou tout pep ayisyen ki mouri nan kolora?

no-w li pa yon problem se etranje yo gin dwa kontinye desan nou, imilie nou. tiye nou. Sak neses pou regle yo pap regle-l.

Se sel an ayiti wap we bagay kolora sa-a pase konsa.

Si se te yon lot peyi noselman gouvenman tap gintan mete yo deyo, yo tap peye yon so-m dajan pou domaj yo fe a fanmiy sa yo. Pep ayisyen poze tet byen fe sa kab bon pou nou pou pitit nou ak pou fiti peyi-a pa kite zot ap mete nou devan pou-l we mach nou.

Related Article:

Duvalier Visit 'Surprise Pour Moi' French Ambassador to Haiti Says

Duvalier Visit 'Surprise Pour Moi' French Ambassador to Haiti Says Didier Le Bret, The Ambassador of France in Haiti, told reporters in a press...

REPLY to this message

Return to Message List