preval-dan santi

Lumiere Ayisyin - September 1 2010, 8:44 AM

PREVAL-DAN SANTI SE GNOU TI TONTON TET CHECH KE AYISYIN TE CHWAZI KOM' PREZIDAN.

LI TE KON TRAVAY NAN BOULANJE HIBERMAN NAN MATISAN.

TI TONTON SA-A MANJE VIAN'N AYISYIN E SA FEL MECHAN ANPIL.

LI FE AYITI ANPIL MAL, E SE SAL PA BLIE LI PA AYISYIN.

PEP AYISYIN AN JENERAL FIN' WE LANMO AVEK PREVAL-DAN SANTI.

GIN GNOU PAKET LOT BAN VOLE SOU SIT SA-A KI AP VIN PALE DE PREVAL-DAN SANTI.

YO FE PROPAGAN POU LI. YO PA KON' WON'T. SE GNOU BAN VACABON FLATE KI PAT JAN'M EDIKE, E YO PA GIN LAMOU POU LOT MOUN KAP SOUFRI.

VACABON SA YO FI'N FE KON'T LAJAN YO AK PREVAL-DAN SANTI.

YO SE DROG DILE E YO FE ANPIL LAJAN NAN KONTREBAN' PASKE PREVAL-DAN SANTI SE GNOU VOLE KI TOLERE LOT VOLE PAREY LI. DEPI SE MOUN LI OU YE LI KITE OU FE SA OU VLE.
BI NOU SE DECHOUKE PREVAL-DAN SANTI AK TOU'T VOLE SA YO KAP VI'N PALE DE LI E PI AVEK LO'T MALANDRIN SANTI PISE NAN PALMAN TANKO LEVAYAN LWI JEN, KELI BASYIN, WINSLAS LAMBE AK LOT FRE'L LA KI RELE JOZEF LAMBE SANTI KAKA. JOZEF LAMBE SE GNOU DROG DILE KI GIN BIZNIS DROG LI NAN ZON' SID PEYI-A, DENIEMAN, PAPA MISIE TE MOURI DE GNOU ATAK KE PASKE YO TE APRAN KE AMERIKIN TE METE MIN SOU TI VOLE-A GWO JOL JOZEF LAMBE.

MSIE PA MIN'M KON' ABIYE.

TOU'T MOUN KA WE SA-A.
YO TOU'T SE GNOU BAN VOLE KI PA GIN OKINN REKONESANS ANVE PEP AYISYIN.

YO FE KON'T LAJAN YO AK PREVAL-DAN SANTI.

KOULIE-A YAP WE SI YA KIMBE POUVWA GNOU FASON POU ANTERE TOU'T AYISYIN ANBA TE.
TOU'T VOLE SA YO SE PITIT LISIFE.

NOU DWE DECHOUKE YO POU NOU BATI GNOU LOT AYITI POU PEYI-A KA PRODUYI MANJE, BAY EDIKASYION GRATIS A TOU'T PITIT LI YO DEPI NAN PRIME JIS NAN SEKONDE.

AYITI KA FE TOU'T SA NAN DISIPLIN, LAPE AK SEKIRITE SAN NOU PA GIN FOS ETRANJE NAN PEYI NOU.
ABA PREVAL-DAN SANTI! ABA NASYION ZINI KAP TOLERE PREVAL-DAN SANTI! ABA TOU'T MOUN KI SOU KOTE PREVAL-DAN SANTI YO! ABA TOU'T LOT VACABON KAP SIPOTE PREVAL-DAN SANTI.

AYITI DWE SIVIV KOM' GNOU PEYI!

LUMIERE AYISYIN SE LUMIE TOU'T AYISYIN A LA RON BADE.

REPLY to this message

Return to Message List